1.351,1 $
22,04 $
Περιλαμβάνεται η παράδοση στο Ηνωμένες Πολιτείες
Μουσείο Ποιότητας
Υποστήριξη σύγχρονων καλλιτεχνών
22,04 $
31,32 $
86,99 $

Emrod One

EARTH (2020)

Τύπος Artwork
Διαστάσεις
31,5x23,6 in
Υποστήριξη ή επιφάνεια
Μέταλλο / Τοποθετήθηκε στο Αλουμίνιο
Framing
Όχι
Mosaïque de graffitis, acrylique & gravure sur aluminium. Σχετικά με αυτό το έργο τέχνης: Ταξινόμηση, Τεχνικές & Στυλ Χαρακτική Τεχνική χάραξης που αποτελείται από την...
Mosaïque de graffitis, acrylique & gravure sur aluminium.

Σχετικά θέματα

GraffitiStreet ArtPop ArtPopartStreetart

Αυτόματη μετάφραση
Emrod One
Ακολουθήστε
EMROD ONE est un jeune artiste né en 1985, à Lille. Sensibilisé à l’art dès son plus jeune âge, il passe son enfance dans un quartier emblématique des grands ensembles de la banlieue parisienne. L’adolescence...

EMROD ONE est un jeune artiste né en 1985, à Lille.

Sensibilisé à l’art dès son plus jeune âge, il passe son enfance dans un quartier emblématique des grands ensembles de la banlieue parisienne. L’adolescence est un terrain de jeu riche de rencontres, de cultures et d’aventures, ses sources premières d’inspiration. Témoin des artistes de sa ville, il y fait sa 1ère rencontre avec le graffiti.

Au lycée, il fait ses armes aux côtés d’amis graffeurs et dessinateurs. Il intègre un collectif prestigieux qui le pousse à développer sa technique en dessin, puis en peinture sur murs. Des journées dans des usines désaffectées, véritables musées à ciel ouvert ; aux nuits sur les murs de voies ferrées, il continue à exprimer sa créativité au gré des peintures. Commence alors une quête sans fin, qui s’avèrera être la base de son futur travail : photographier ces œuvres éphémères.

Après des années passées à être acteur et témoin de la scène artistique locale, il décide de s’investir plus sérieusement dans l’art en développant une technique unique, en autodidacte.

Elle est le fruit d’une obsession pour les arts graphiques à travers le graffiti, la peinture, l’image ; mais surtout la lettre sous toutes ses formes, ses courbes, ses coutures.

Son travail représente de façon iconique ses influences, à travers la composition de lettres par milliers, en mosaïque. Ses créations calligraphiques sur feuille d’aluminium combinent des techniques mixtes de photographie, d’art digital, de gravure et de peinture. Elles dévoilent ainsi les contrastes d’une vie et d’une société sur lesquelles l’artiste se questionne et prend position.

Il rêve désormais de transmettre l’art, comme moyen d’expression ou comme thérapie. Avec EMROD ONE c’est la rue qui s’invite dans votre galerie !

Artmajeur

Λάβετε το ενημερωτικό μας δελτίο για λάτρεις της τέχνης και συλλέκτες