Αρχικά σύγχρονα γλυπτά προς πώληση | Ζώο

Αγοράστε πρωτότυπα έργα τέχνης, περιορισμένες εκδόσεις και εκτυπώσεις από τους καλύτερους σύγχρονους καλλιτέχνες παγκοσμίως.
Εργασίες σε μορφή όγκου, κομμένες, μορφοποιημένες σε ένα υλικό (πέτρα, ξύλο, μέταλλο,...
Αγοράστε πρωτότυπα έργα τέχνης, περιορισμένες εκδόσεις και εκτυπώσεις από τους καλύτερους σύγχρονους καλλιτέχνες παγκοσμίως.
Εργασίες σε μορφή όγκου, κομμένες, μορφοποιημένες σε ένα υλικό (πέτρα, ξύλο, μέταλλο, πλαστικό ...).

Προκαθορισμένο | Πιο πρόσφατα

page-loading
15x19,3x7,1 in ©2020 από Mari9art Metal Art Sculpture
Crane metal sculpture - Γλυπτική, 15x19,3x7,1 in ©2020 από Mari9art Metal Art Sculpture - Figurative, figurative-594, Bird metal artwork, animal metal sculpture, bird metal sculpture, bird scrap, crane, metal art sculpture, metal art work, metal artwork, scrap metal art, steel art, steel sculpture, welding sculpture

Crane metal sculpture

Γλυπτική - Μέταλλα, 15x19,3x7,1 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
11,4x10,6x9,8 in ©2019 από Александр Перминов
Горилла/Gorilla - Γλυπτική, 11,4x10,6x9,8 in ©2019 από Александр Перминов - горилла, gorilla, бронза, bronze

Горилла/Gorilla

Γλυπτική - Μπρούντζος, 11,4x10,6x9,8 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
12,6x10,6x7,9 in ©2020 από Michel Charrier
Le sanglier des Adonies - Γλυπτική, 12,6x10,6x7,9 in ©2020 από Michel Charrier - Figurative, figurative-594, Sanglier sculpture bronze, sanglier contemporain bronze, animal art sanglier bronze, bronze animalier sanglier, sanglier d'Adonis, sanglier feuilles de chêne, Le sanglier des Adonies, sculpture bronze chasse, Wild boar and Adonis, Bronze boar, fierce bronze boar, Wild boar hunting bronze
5.362,58 $

Le sanglier des Adonies

Γλυπτική - Μπρούντζος, 12,6x10,6x7,9 in

15x10,6x8,7 in ©2021 από Aare Freimann
MANIWALD XXVI - Γλυπτική, 15x10,6x8,7 in ©2021 από Aare Freimann - Naive Art, naive-art-948, Aare Freimann, Estonia, ceramic, sculpture, clay, contemporary art, artbrut
530,43 $

MANIWALD XXVI

Γλυπτική - Κεραμικά, 15x10,6x8,7 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
22,1x36,6x12,6 in ©2020 από Laëtitia-May Le Guélaff
L'Eveil - Γλυπτική, 22,1x36,6x12,6 in ©2020 από Laëtitia-May Le Guélaff - Figurative, figurative-594, métal, art animalier, animal, corbeau, récupération

L'Eveil

Γλυπτική - Μέταλλα, 22,1x36,6x12,6 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
9,5x5,5x7,1 in ©2021 από Aare Freimann
OSWALD X - Γλυπτική, 9,5x5,5x7,1 in ©2021 από Aare Freimann - Naive Art, naive-art-948, Aare Freimann, Estonia, sculpture, ceramic, clay, pottery, contemporary art, artbrut
388,42 $

OSWALD X

Γλυπτική - Κεραμικά, 9,5x5,5x7,1 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
14,2x5,9x8,7 in ©2021 από Aare Freimann
LUDVIG XII - Γλυπτική, 14,2x5,9x8,7 in ©2021 από Aare Freimann - Naive Art, naive-art-948, Aare Freimann, Estonia, ceramic, sculpture, clay, pottery, contemporary art, artbrut
446,68 $

LUDVIG XII

Γλυπτική - Πηλός, 14,2x5,9x8,7 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
11,8x18,1x7,1 in ©2020 από Karen Axikyan
Fluctuation (30x46x18 5kg iron, marble) - Γλυπτική, 11,8x18,1x7,1 in ©2020 από Karen Axikyan - Abstract, abstract-570, animal sculpture, bull sculpture, handmade sculpture, original sculpture, creative sculpture, original work, figurative sculpture, abstract sculpture, abstract animal, iron sculpture, Armenian artist, modern sculpture, contemporary art

Fluctuation (30x46x18 5kg iron, marble)

Γλυπτική - Μέταλλα, 11,8x18,1x7,1 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
35,4x23,6x1,6 in ©2019 από Yura Zabs
the first sign - Γλυπτική, 35,4x23,6x1,6 in ©2019 από Yura Zabs - Pop Art, pop-art-615, skill, bird, wood
859,46 $

the first sign

Γλυπτική - Ξύλο, 35,4x23,6x1,6 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
39,4x13,8x7,9 in ©2020 από Joaquin Arbiza
Ferrari horse "il cavallino rampante" made with Ferrari part - Γλυπτική, 39,4x13,8x7,9 in ©2020 από Joaquin Arbiza - Figurative, figurative-594, metal, recycled, scrap metal, ferrari, horse, sculpture, cavallino, ilcavallinorampante, statue, equine
6.671,04 $

Ferrari horse "il cavallino rampante" made with Ferrari part

Γλυπτική - Από ανοξείδωτο χάλυβα, 39,4x13,8x7,9 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
13,4x20,9x2 in ©2021 από Christiane Guerry (C.B.GUERRY)
CACHALOT - Γλυπτική, 13,4x20,9x2 in ©2021 από Christiane Guerry (C.B.GUERRY) - Figurative, figurative-594, sculpture, mer, eaux, océans, sirène, techniques mixtes, animal marin

CACHALOT

Γλυπτική - Γύψος, 13,4x20,9x2 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
13,4x9,1x5,5 in ©2020 από Valérie Marty
PIAF PICOTS L - Γλυπτική, 13,4x9,1x5,5 in ©2020 από Valérie Marty - Naive Art, naive-art-948
1.111,84 $

PIAF PICOTS L

Γλυπτική - Ρητίνη, 13,4x9,1x5,5 in

18,5x23,6x9,1 in ©2020 από Mari9art Metal Art Sculpture
Elephant metal sculpture - Γλυπτική, 18,5x23,6x9,1 in ©2020 από Mari9art Metal Art Sculpture - Figurative, figurative-594, animal metal sculpture, elephant, elephants, metal art sculpture, metal art work, metal artwork, scrap metal art, steel art, steel sculpture, welding sculpture

Elephant metal sculpture

Γλυπτική - Μέταλλα, 18,5x23,6x9,1 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
20,9x23,6x11,4 in ©2020 από Mari9art Metal Art Sculpture
Seabass fish scrap metal sculpture - Γλυπτική, 20,9x23,6x11,4 in ©2020 από Mari9art Metal Art Sculpture - animal metal sculpture, fish artwork, fish metal sculpture, fish scrap metal, metal art sculpture, metal art work, metal artwork, scrap metal art, seabass, steel art, steel sculpture, welding sculpture

Seabass fish scrap metal sculpture

Γλυπτική - Μέταλλα, 20,9x23,6x11,4 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
22,8x9,5x13,4 in ©2020 από Karen Axikyan
Red book (58x24x34 3kg iron, tufa) - Γλυπτική, 22,8x9,5x13,4 in ©2020 από Karen Axikyan - Abstract, abstract-570, animal sculpture, giraffe sculpture, handmade sculpture, creative sculpture, figurative sculpture, contemporary art, modern sculpture, original sculpture, original work, abstract sculpture, abstract animal, Armenian artist, iron sculpture, red book

Red book (58x24x34 3kg iron, tufa)

Γλυπτική - Μέταλλα, 22,8x9,5x13,4 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
5,5x17,7x3,5 in ©2021 από Vincent Bardou
PURPLE PANTHER - Γλυπτική, 5,5x17,7x3,5 in ©2021 από Vincent Bardou - Street Art, street-art-624, VINCENT BARDOU, PANTHER, STREET ART, POP ART, SCULPTURE, COLOR
1.100,92 $

PURPLE PANTHER

Γλυπτική - Ρητίνη, 5,5x17,7x3,5 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
31,5x11,8x25,2 in ©2020 από Mari9art Metal Art Sculpture
Horse head scrap metal scupture - Γλυπτική, 31,5x11,8x25,2 in ©2020 από Mari9art Metal Art Sculpture - Figurative, figurative-594

Horse head scrap metal scupture

Γλυπτική - Μέταλλα, 31,5x11,8x25,2 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
27,6x11,4x10,6 in ©2021 από Igor Gadreaud (Gad the Brand)
Humanimal N°1- Ape type - Γλυπτική, 27,6x11,4x10,6 in ©2021 από Igor Gadreaud (Gad the Brand) - Hyperrealism, hyperrealism-612, mutation, humanimal, post apocalypse, survie, tribal, camouflage

Humanimal N°1- Ape type

Γλυπτική - Δέρμα, 27,6x11,4x10,6 in

63x16,5x16,5 in ©2015 από Philippe Berry
Totem éléphants en équilibre - Γλυπτική, 63x16,5x16,5 in ©2015 από Philippe Berry - Figurative, figurative-594, galerie duret, art contemporain, totem elephants, sculpture bronze, art figuratif, philippe berry, galerie d'art paris, art paris, elephants en équilibre, contemporary art, sculpture animaux, sculpture éléphants
Κατόπιν αίτησης

Totem éléphants en équilibre

Γλυπτική - Μπρούντζος, 63x16,5x16,5 in

15,8x15x6,3 in ©2020 από Laëtitia-May Le Guélaff
Confiance - Γλυπτική, 15,8x15x6,3 in ©2020 από Laëtitia-May Le Guélaff - Figurative, figurative-594, art animalier, grès, corbeau, confiance, sentiment, figuratif

Confiance

Γλυπτική - Κεραμικά, 15,8x15x6,3 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
11,8x7,9x7,9 in ©2020 από Olivier Bru
Rino - Γλυπτική, 11,8x7,9x7,9 in ©2020 από Olivier Bru - Geometric, geometric-572
582,62 $

Rino

Γλυπτική - Κεραμικά, 11,8x7,9x7,9 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
87x177,2x43,3 in © από Constantin Hadîrcă
Golden eagle - Γλυπτική, 87x177,2x43,3 in ©2021 από Constantin Hadîrcă - vulture, eagle, wall sculpture, outdoor, fly, wings
Κατόπιν αίτησης

Golden eagle

Γλυπτική - Μέταλλα, 87x177,2x43,3 in

26x13x4,3 in ©1978 από Antoine Berbéri
" HIPPOCAMPUS " - Γλυπτική, 26x13x4,3 in ©1978 από Antoine Berbéri - Expressionism, expressionism-591, Mer, Pêche, Filet, Hippocampe, Porte bonheur
27.365,12 $

" HIPPOCAMPUS "

Γλυπτική - Μπρούντζος, 26x13x4,3 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
18,3x7,9x9,5 in ©2019 από Valérie Zahonero
Perruche aux fleurs - Γλυπτική, 18,3x7,9x9,5 in ©2019 από Valérie Zahonero - Figurative, figurative-594, perruche, fleur, exotisme, céramique oiseau, céramique contemporaine, céramique perruche

Perruche aux fleurs

Γλυπτική - Πηλός, 18,3x7,9x9,5 in

17,7x19,7x39,4 in ©2020 από Artūras Tamašauskas
Catfish - Γλυπτική, 17,7x19,7x39,4 in ©2020 από Artūras Tamašauskas - Impressionism, impressionism-603, steampunk, metalart, scrapart, trashart, recycled, handmade, originalart, catfich, sculpture, foundobjectart, metal fish, fish, artistartas, animalartist, artforsale, artwork, steampunkstyle, metalwork, scrapmetal, steelart

Catfish

Γλυπτική - Από ανοξείδωτο χάλυβα, 17,7x19,7x39,4 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
15,8x9,8x7,9 in ©2021 από Aare Freimann
CORNELIUS IX - Γλυπτική, 15,8x9,8x7,9 in ©2021 από Aare Freimann - Naive Art, naive-art-948, Aare Freimann, Estonia, ceramic, sculpture, clay, contemporary art, pottery, artbrut
452,75 $

CORNELIUS IX

Γλυπτική - Κεραμικά, 15,8x9,8x7,9 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
22,4x35,8x11,4 in ©2020 από Mari9art Metal Art Sculpture
Jack fish metal sculpture - Γλυπτική, 22,4x35,8x11,4 in ©2020 από Mari9art Metal Art Sculpture - Figurative, figurative-594, animal metal sculpture, fish artwork, fish metal sculpture, fish scrap metal, metal art sculpture, metal art work, metal artwork, scrap metal art, seabass, steel art, steel sculpture, welding sculpture

Jack fish metal sculpture

Γλυπτική - Μέταλλα, 22,4x35,8x11,4 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
10,2x9,8x8,3 in ©2021 από Aare Freimann
MANIWALD XXV - Γλυπτική, 10,2x9,8x8,3 in ©2021 από Aare Freimann - Naive Art, naive-art-948, Aare Freimann, Estonia, sculpture, ceramic, pottery, clay, contemporary art, artbrut
418,76 $

MANIWALD XXV

Γλυπτική - Κεραμικά, 10,2x9,8x8,3 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
9,5x4,3x2,4 in ©2021 από Didier Fournier
Oiseau 2 - Γλυπτική, 9,5x4,3x2,4 in ©2021 από Didier Fournier - Figurative, figurative-594

Oiseau 2

Γλυπτική - Μπρούντζος, 9,5x4,3x2,4 in

12,6x17,3x4,7 in ©2021 από Karine Verdier
Ibis rouge en vol - Γλυπτική, 12,6x17,3x4,7 in ©2021 από Karine Verdier - animaux, bird, nature, guyane, exotique

Ibis rouge en vol

Γλυπτική - Ξύλο, 12,6x17,3x4,7 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
9,5x22,4x0,4 in ©2020 από Pierre Sidoine
ETEOCLE Bronze 2/8 - Γλυπτική, 9,5x22,4x0,4 in ©2020 από Pierre Sidoine - Surrealism, surrealism-627, rhinocéros, bronze
4.243,44 $

ETEOCLE Bronze 2/8

Γλυπτική - Μπρούντζος, 9,5x22,4x0,4 in

10,2x14,6x12,2 in ©2005 από Antoine Berbéri
" SHUNGAR ET SHUNG " - Γλυπτική, 10,2x14,6x12,2 in ©2005 από Antoine Berbéri - Expressionism, expressionism-591, Zoo de Vincennes, Afrique, Steppe, Inde, Eléphant, Ivoire
31.126,69 $

" SHUNGAR ET SHUNG "

Γλυπτική - Μπρούντζος, 10,2x14,6x12,2 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
31,5x9,1x9,8 in ©2020 από Kc Intelligeance Artisanale
JAGUAR - Γλυπτική, 31,5x9,1x9,8 in ©2020 από Kc Intelligeance Artisanale - Pop Art, pop-art-615, jaguar, sculpture animaux, résine époxy, kcia

JAGUAR

Γλυπτική - Ρητίνη, 31,5x9,1x9,8 in

18,1x15,4x11,8 in ©2018 από Natasha Bozharova
Sphynx cat - Γλυπτική, 18,1x15,4x11,8 in ©2018 από Natasha Bozharova -

Sphynx cat

Γλυπτική - Πυλός, 18,1x15,4x11,8 in

5,9x4,7x2 in ©2014 από Putură Adrian
Thinker - Γλυπτική, 5,9x4,7x2 in ©2014 από Putură Adrian - Expressionism, expressionism-591
1.036,6 $

Thinker

Γλυπτική - Μέταλλα, 5,9x4,7x2 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
14,6x19,7x19,7 in ©2020 από Kleinmanzano
Buscando el Eco (installation) - Γλυπτική, 14,6x19,7x19,7 in ©2020 από Kleinmanzano - Figurative, figurative-594, Three penguins, Metal art, Steel sculpture, Animal sculpture, Climate change, Antarctica, Constructivist, Blue steel, Glaciers, Penguins, Hand forged, Cosé Manzano, Standing sculpture, Small sculpture, installation
1.984,56 $

Buscando el Eco (installation)

Γλυπτική - Μέταλλα, 14,6x19,7x19,7 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση

Artmajeur

Λάβετε το ενημερωτικό μας δελτίο για λάτρεις της τέχνης και συλλέκτες