Πρωτότυπες ζωγραφιές προς πώληση | 0-500$

Αγοράστε πρωτότυπα έργα τέχνης, περιορισμένες εκδόσεις και εκτυπώσεις από τους καλύτερους σύγχρονους καλλιτέχνες παγκοσμίως.
Εργασίες από χρώματα (ακρυλικό, ακουαρέλα, γκουάς, πετρέλαιο, αεροζόλ ...) σε επιφάνεια...
Αγοράστε πρωτότυπα έργα τέχνης, περιορισμένες εκδόσεις και εκτυπώσεις από τους καλύτερους σύγχρονους καλλιτέχνες παγκοσμίως.
Εργασίες από χρώματα (ακρυλικό, ακουαρέλα, γκουάς, πετρέλαιο, αεροζόλ ...) σε επιφάνεια που προετοιμάζεται για το σκοπό αυτό.

Προκαθορισμένο | Πιο πρόσφατα

page-loading
9,5x8,7 in ©2020 από André Méhu
Atelier du 25 Novembre 2020 - Ζωγραφική, 9,5x8,7 in ©2020 από André Méhu - Figurative, figurative-594, watercolor, watercolour, acuarela, bouquet, blossom, flower, fleur, still life, still leben, bloom
André Méhu
401,45 $
Atelier du 25 Novembre 2020
9,5x8,7 in

Ακουαρέλα στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
16,5x11,7 in ©2021 από Riina Sirel
Thinking of the future - Ζωγραφική, 16,5x11,7 in ©2021 από Riina Sirel - Expressionism, expressionism-591, fashion, light
Riina Sirel
270,92 $
Thinking of the future
16,5x11,7 in

Ακρυλικό στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
7,9x7,9x0,6 in ©2020 από C.F.X
Série Ocre 4 - Ζωγραφική, 7,9x7,9x0,6 in ©2020 από C.F.X - Spiritual Art, spiritual-art-1040
C.F.X
155,16 $
Série Ocre 4
7,9x7,9 in

Κολάζ στο Καμβάς

Διαθέσιμη Εκτύπωση
10x14,7x0,4 in ©2017 από Emmanuelle Menny Fleuridas
Un hiver en montagne - Ζωγραφική, 10x14,7x0,4 in ©2017 από Emmanuelle Menny Fleuridas - Naive Art, naive-art-948, mountain, montagne, hiver, winter, peinture, painting, art, acrylique, acrylic, vernis, varnish
Un hiver en montagne
10x14,7 in

Ακρυλικό στο Ξύλο

Διαθέσιμη Εκτύπωση
16,5x11,7 in ©2019 από Frédérique Manley
"Portrait 2019, Janvier" - Ζωγραφική, 16,5x11,7 in ©2019 από Frédérique Manley - Expressionism, expressionism-591, portrait 2019, huile sur papier, manley
Frédérique Manley
Κατόπιν αίτησης
"Portrait 2019, Janvier"
16,5x11,7 in

Λάδι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
19,7x15,8 in ©2020 από Josep Obradors
Niu - Ζωγραφική, 19,7x15,8 in ©2020 από Josep Obradors - Abstract, abstract-570, naturaleza, moderno, azul
Niu
19,7x15,8 in

Ακρυλικό στο Χαρτί

23,6x15,8x0,8 in ©2021 από Nikolai Taidakov
reincarnation - Ζωγραφική, 23,6x15,8x0,8 in ©2021 από Nikolai Taidakov - Abstract, abstract-570
reincarnation
23,6x15,8 in

Ακρυλικό στο Καμβάς

Διαθέσιμη Εκτύπωση
39,4x19,7 in ©2020 από Loire
151/2020 - Ζωγραφική, 39,4x19,7 in ©2020 από Loire - Abstract, abstract-570
Loire
582,47 $
151/2020
39,4x19,7 in

Ακρυλικό στο Καμβάς

21,3x25,6x0,8 in ©2020 από Philippe Manson
MB2012AA - Ζωγραφική, 21,3x25,6x0,8 in ©2020 από Philippe Manson - Abstract, abstract-570, ABSTRAIt, ABSTRACT
MB2012AA
21,3x25,6 in

Ακρυλικό στο Λινό καμβά

Διαθέσιμη Εκτύπωση
24x19,7x0,4 in ©2021 από Jean-Pierre Vanhonsebrouck
art brut nr 2233 - Ζωγραφική, 24x19,7x0,4 in ©2021 από Jean-Pierre Vanhonsebrouck - Outsider Art, outsider-art-1044
art brut nr 2233
24x19,7 in

Ακρυλικό στο Καμβάς

Διαθέσιμη Εκτύπωση
13,9x20,4x0,1 in ©2021 από Hajar Ifan
Calm down - Ζωγραφική, 13,9x20,4x0,1 in ©2021 από Hajar Ifan - Impressionism, impressionism-603, sea, abstract seascape, abstract sea, boat, boat in the sea, boat and sea, sea and boat, calm, calm sea, abstract calm sea, abstract blue, abstract boat
Hajar Ifan
467,95 $
Calm down
13,9x20,4 in

Λάδι στο Συνθετικό πλαίσιο

7,9x7,9x0,2 in ©2020 από Christophe Houllier
L'histoire nous porte - Ζωγραφική, 7,9x7,9x0,2 in ©2020 από Christophe Houllier - Abstract, abstract-570, fragment, cicatrice, histoire, rouge, noir, jaune, papier, collage, construction, passé, épreuve
L'histoire nous porte
7,9x7,9 in

Κολάζ στο Χαρτί

20,9x13,8x0,4 in ©2021 από Giorgio Gosti
mother and son 3 - Ζωγραφική, 20,9x13,8x0,4 in ©2021 από Giorgio Gosti - Impressionism, impressionism-603, elephant, animal
Giorgio Gosti
254,91 $
mother and son 3
20,9x13,8 in

Ακουαρέλα στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
10,2x10,2x0,8 in ©2018 από Stanislav Bojankov
Lonely trees-XLII - Ζωγραφική, 10,2x10,2x0,8 in ©2018 από Stanislav Bojankov - Abstract, abstract-570, acrylic, abstract, collage, ready to hang, music, jazz, red, yellow, blue
Stanislav Bojankov
246,29 $ 209,35 $
Lonely trees-XLII
10,2x10,2 in

Ακρυλικό στο Καμβάς

Διαθέσιμη Εκτύπωση
13,8x20,9x0,4 in ©2021 από Giorgio Gosti
trains 20 - Ζωγραφική, 13,8x20,9x0,4 in ©2021 από Giorgio Gosti - Impressionism, impressionism-603, train, snowscape
Giorgio Gosti
254,91 $
trains 20
13,8x20,9 in

Ακουαρέλα στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
8,3x11,4 in ©2017 από Chris.Sopena
A-5 - Ζωγραφική, 8,3x11,4 in ©2017 από Chris.Sopena - Abstract, abstract-570
A-5
8,3x11,4 in

Ακρυλικό στο Χαρτί

16,9x15,8 in ©2020 από Yveline Javer
Bateau à quai - Ζωγραφική, 16,9x15,8x0,4 in ©2020 από Yveline Javer - Impressionism, impressionism-603
Bateau à quai
16,9x15,8 in

Λάδι στο Ξύλο

Διαθέσιμη Εκτύπωση
8,7x13,8x0,8 in ©2007 από Mariam Safi
Fromage,poire et confiture - Ζωγραφική, 8,7x13,8x0,8 in ©2007 από Mariam Safi - Figurative, figurative-594, fromage, poire, confiture, plaisir de la table, peinture classique
Mariam Safi
259,84 $
Fromage,poire et confiture
8,7x13,8 in

Λάδι στο Λινό καμβά

16,1x12,2 in ©2021 από Chantal Proulx
Que le spectacle commence! - Ζωγραφική, 16,1x12,2 in ©2021 από Chantal Proulx - Abstract, abstract-570, cirque, clown, circus, vertical, petit format, art sur papier, peinture expressive, gestuelle, intuitive, moderne, contemporain, couleurs pâles, jaune, blanc, drôle
Que le spectacle commence!
16,1x12,2 in

Ακρυλικό στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
16,1x13 in ©2021 από Philippe Lasselin
Les waidiers de la cathédrale - Ζωγραφική, 16,1x13x0,4 in ©2021 από Philippe Lasselin -
Les waidiers de la cathédrale
16,1x13 in

Ακρυλικό στο Λινό καμβά

Διαθέσιμη Εκτύπωση
18,1x21,7x0,8 in ©1979 από Philippe Manson
Sans titre - Ζωγραφική, 18,1x21,7x0,8 in ©1979 από Philippe Manson - Surrealism, surrealism-627, surréalisme
Sans titre
18,1x21,7 in

Λάδι στο Καμβάς

Διαθέσιμη Εκτύπωση
19,7x27,6x0,5 in ©2021 από Анастасия Горева
Зимний вечер - Ζωγραφική, 19,7x27,6x0,5 in ©2021 από Анастасия Горева - Figurative, figurative-594, интерьер, девушка, рисунок
Зимний вечер
19,7x27,6 in

Γραφίτης στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
27,6x19,7 in ©2020 από Evelyne Cassan
ballet - Ζωγραφική, 27,6x19,7 in ©2020 από Evelyne Cassan - Expressionism, expressionism-591
ballet
27,6x19,7 in

Ακρυλικό στο Χαρτί

31,5x31,5 in ©2021 από Monique Morellec
Sans titre 20 - Ζωγραφική, 31,5x31,5x0,4 in ©2021 από Monique Morellec - Abstract, abstract-570
Sans titre 20
31,5x31,5 in

Ακρυλικό στο Καμβάς

Διαθέσιμη Εκτύπωση
33,1x50,8 in ©2021 από Pavel Kuragin
Chaos story 2 - Ζωγραφική, 33,1x50,8 in ©2021 από Pavel Kuragin - Abstract, abstract-570
Pavel Kuragin
443,32 $
Chaos story 2
33,1x50,8 in

Ακρυλικό στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
21,7x18,1x0,6 in ©2021 από Jean-Luc Lopez
1451 : Sortie de douche - Ζωγραφική, 21,7x18,1x0,6 in ©2021 από Jean-Luc Lopez - Figurative, figurative-594, nu, femme, corps
1451 : Sortie de douche
21,7x18,1 in

Ακρυλικό στο Καμβάς

Διαθέσιμη Εκτύπωση
11,7x8,3 in ©2017 από Chris.Sopena
2017/6 - Ζωγραφική, 11,7x8,3 in ©2017 από Chris.Sopena - Abstract, abstract-570
2017/6
11,7x8,3 in

Ακρυλικό στο Χαρτί

11,7x8,3 in ©2021 από Chris.Sopena
2021/1 - Ζωγραφική, 11,7x8,3 in ©2021 από Chris.Sopena - Geometric, geometric-572
Chris.Sopena
134,23 $
2021/1
11,7x8,3 in

Ακρυλικό στο Χαρτί

7,1x9,5x0,8 in ©2021 από Christelle Vaesken
chalets de Blériot-Plage 4 - Ζωγραφική, 7,1x9,5x0,8 in ©2021 από Christelle Vaesken - Figurative, figurative-594, chalets, plage, sable, côte d'Opale, ciel
Christelle Vaesken
Κατόπιν αίτησης
chalets de Blériot-Plage 4
7,1x9,5 in

Ακρυλικό στο Καμβάς

15x10,6 in ©2020 από Madeline Berger (MadB)
Sens les mimosas - Ζωγραφική, 15x10,6 in ©2020 από Madeline Berger (MadB) - Figurative, figurative-594, femme, graphite, encre, crayon, dessin, portrait, couleur, jaune
Sens les mimosas
15x10,6 in

Μελάνι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
31,5x15,8x0,6 in ©2020 από Eliane Boivin
Tulipes rouges - Ζωγραφική, 31,5x15,8x0,6 in ©2020 από Eliane Boivin - Fauvism, fauvism-942, tulipes, fleurs, rouge, bouquet, lumiere
Eliane Boivin
545,53 $
Tulipes rouges
31,5x15,8 in

Λάδι στο Καμβάς

Διαθέσιμη Εκτύπωση
39,4x27,6 in ©2021 από Nath Chipilova (Atelier NN art store)
Blue Red Holy Tonic - Ζωγραφική, 39,4x27,6x0,4 in ©2021 από Nath Chipilova (Atelier NN art store) - Conceptual Art, conceptual-art-579, tunic, holy, tunique, shirt
Blue Red Holy Tonic
39,4x27,6 in

Ακρυλικό στο Χαρτόνι

Διαθέσιμη Εκτύπωση
15,8x11,8 in ©2021 από Eawy Studio
M217 - Ζωγραφική, 15,8x11,8 in ©2021 από Eawy Studio - Abstract, abstract-570
Eawy Studio
67,73 $
M217
15,8x11,8 in

Ακρυλικό στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
27,6x39,4 in ©2020 από Giulio Benatti
"Caminante no hay camino, se hace camino al andar" - Ζωγραφική, 27,6x39,4 in ©2020 από Giulio Benatti - Expressionism, expressionism-591, giulio benatti, espressionismo, color, poetry
"Caminante no hay camino, se hace camino al andar"
27,6x39,4 in

Λάδι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
6,7x15 in ©2020 από Andrii Kovalyk
Spring in the Carpathians - Ζωγραφική, 6,7x15 in ©2020 από Andrii Kovalyk - Impressionism, impressionism-603, landscape painting, painting mountains, Carpathian mountains, plain-air painting, watercolor painting, art for sale, sale art, painting for interior, painting for home, interior painting, fine art, modern art, impression art, watercolor sketch, artist andrii kovalyk, ukrainian artists, travel art
Spring in the Carpathians
6,7x15 in

Ακουαρέλα στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
25,6x19,7 in ©2019 από Frédérique Manley
"PROFIL 2021" - Ζωγραφική, 25,6x19,7 in ©2019 από Frédérique Manley - Abstract, abstract-570, profil 2021, gouache
Frédérique Manley
Κατόπιν αίτησης
"PROFIL 2021"
25,6x19,7 in

Γκουάς στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση

Artmajeur

Λάβετε το ενημερωτικό μας δελτίο για λάτρεις της τέχνης και συλλέκτες