Πρωτότυπες ζωγραφιές προς πώληση

Αγοράστε πρωτότυπα έργα τέχνης, περιορισμένες εκδόσεις και εκτυπώσεις από τους καλύτερους σύγχρονους καλλιτέχνες παγκοσμίως.
Εργασίες από χρώματα (ακρυλικό, ακουαρέλα, γκουάς, πετρέλαιο, αεροζόλ ...) σε επιφάνεια...
Αγοράστε πρωτότυπα έργα τέχνης, περιορισμένες εκδόσεις και εκτυπώσεις από τους καλύτερους σύγχρονους καλλιτέχνες παγκοσμίως.
Εργασίες από χρώματα (ακρυλικό, ακουαρέλα, γκουάς, πετρέλαιο, αεροζόλ ...) σε επιφάνεια που προετοιμάζεται για το σκοπό αυτό.

Προκαθορισμένο | Πιο πρόσφατα

page-loading
20,9x13,8x0,4 in ©2021 από Giorgio Gosti
mother and son 3 - Ζωγραφική, 20,9x13,8x0,4 in ©2021 από Giorgio Gosti - Impressionism, impressionism-603, elephant, animal
Giorgio Gosti
254,91 $
mother and son 3
20,9x13,8 in

Ακουαρέλα στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
23,6x28,7 in ©2020 από Thierry Faure
La course - Ζωγραφική, 23,6x28,7 in ©2020 από Thierry Faure - Classicism, classicism-933
Thierry Faure
1.997,41 $
La course
23,6x28,7 in

Λάδι στο Λινό καμβά

Διαθέσιμη Εκτύπωση
39,4x59,1x1,6 in ©2018 από Elmar Magerram
Tursiops Truncatus - Ζωγραφική, 39,4x59,1x1,6 in ©2018 από Elmar Magerram - Conceptual Art, conceptual-art-579, dolphins, ocean, drawings, paintings, sea
Elmar Magerram
7.441,63 $
Tursiops Truncatus
39,4x59,1 in

Ακρυλικό στο Λινό καμβά

39,4x39,4x2 in ©2020 από Shulman
Black chicken - Ζωγραφική, 39,4x39,4x2 in ©2020 από Shulman - Expressionism, expressionism-591, igor shulman, contemporary, oil painting, black chicken, emotions, positive, harmony, expression
Shulman
Πουλήθηκε
Black chicken
39,4x39,4 in

Λάδι στο Καμβάς

Διαθέσιμη Εκτύπωση
19,7x21,7x0,8 in ©2019 από Saré
#3403 "Souffleur" - Ζωγραφική, 19,7x21,7x0,8 in ©2019 από Saré - Figurative, figurative-594, souffleur, oiseaux, vol, personnage, enigme
Saré
3.278,11 $
#3403 "Souffleur"
19,7x21,7 in

Λάδι στο Καμβάς

7,9x7,9 in ©2020 από Thibaut Dapoigny
HOW DARE YOU! - Ζωγραφική, 7,9x7,9 in ©2020 από Thibaut Dapoigny - Figurative, figurative-594, bird, birds, animal, animals, wildlife
HOW DARE YOU!
7,9x7,9 in

Λάδι στο Ξύλο

Διαθέσιμη Εκτύπωση
11,8x15,8 in ©2016 από Laurence Poitrin
Ânes bleus - Ζωγραφική, 11,8x15,8 in ©2016 από Laurence Poitrin - Figurative, figurative-594, âne, donkey, burro, children room, kids room, nursery room, chambre d'enfant
Ânes bleus
11,8x15,8 in

Ακρυλικό στο Χαρτί

7,9x7,9 in ©2020 από Magali Batté Gauthier (M B)
La question du moineau - Ζωγραφική, 7,9x7,9 in ©2020 από Magali Batté Gauthier (M B) - Expressionism, expressionism-591, moineau, biodiversité, biodiversity, bird, garden, ornithologie, birdwatcher
La question du moineau
7,9x7,9 in

Ακουαρέλα στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
7,9x7,9x1,6 in ©2021 από Donatella Marraoni
Gallo - Ζωγραφική, 7,9x7,9x1,6 in ©2021 από Donatella Marraoni - Illustration, illustration-600, gallo, ricordi, donatella marraoni, arte, italia, animale, rosso
Gallo
7,9x7,9 in

Λάδι στο Καμβάς

Διαθέσιμη Εκτύπωση
5,5x5,5 in ©2020 από Eric Bourdon
red amazonian frog - Ζωγραφική, 5,5x5,5 in ©2020 από Eric Bourdon - Figurative, figurative-594, grenouille, batracien, rouge, amazonie
Eric Bourdon
179,79 $
red amazonian frog
5,5x5,5 in

Λάδι στο Χαρτί

23,6x15,8 in ©2020 από Franc Kaiser
Catzilla - Ζωγραφική, 23,6x15,8 in ©2020 από Franc Kaiser - Surrealism, surrealism-627, godzilla, cat, atomic bomb, nuclear explosion
Catzilla
23,6x15,8 in

Ακρυλικό στο Χαρτόνι

Διαθέσιμη Εκτύπωση
10,2x7,1x0,2 in ©2017 από Joseph Urie
FISH GIFT - Ζωγραφική, 10,2x7,1x0,2 in ©2017 από Joseph Urie - Figurative, figurative-594
FISH GIFT
10,2x7,1 in

Μονοτυπία στο Χαρτί

Licenses available
27,6x27,6x0,4 in ©2020 από Maria Susarenko
Goldfinches&Berries - Ζωγραφική, 27,6x27,6x0,4 in ©2020 από Maria Susarenko - Illustration, illustration-600, goldfinches, birds and berries, bird in flight, autumn colors, warm colors, round circle format, birds and flowers, animals, red and yellow
Goldfinches&Berries
27,6x27,6 in

Στυλό στο Χαρτόνι

Διαθέσιμη Εκτύπωση
20,9x13,8x0,4 in ©2021 από Giorgio Gosti
zebras 2 - Ζωγραφική, 20,9x13,8x0,4 in ©2021 από Giorgio Gosti - Impressionism, impressionism-603, zebra, animal, africa
Giorgio Gosti
267,22 $
zebras 2
20,9x13,8 in

Ακουαρέλα στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
23,6x31,5x0,6 in ©2020 από Claude André Thibaud
TERRITOIRE/TERRITORY - Ζωγραφική, 23,6x31,5x0,6 in ©2020 από Claude André Thibaud - Figurative, figurative-594
Claude André Thibaud
Κατόπιν αίτησης
TERRITOIRE/TERRITORY
23,6x31,5 in

Ακρυλικό στο Καμβάς

19,7x19,7x0,8 in ©2021 από Doudoudidon
Darwin City - Ζωγραφική, 19,7x19,7x0,8 in ©2021 από Doudoudidon - Expressionism, expressionism-591, elephant, expressionnisme, art singulier, doudoudidon, loictarin, brut, outsider art, animal, steampunk
Darwin City
19,7x19,7 in

Ακρυλικό στο Λινό καμβά

15,8x11,8x0,8 in ©2020 από Christelle Vaesken
Vully - Ζωγραφική, 15,8x11,8x0,8 in ©2020 από Christelle Vaesken - Figurative, figurative-594, chien, poils
Vully
15,8x11,8 in

Ακρυλικό στο Καμβάς

31,5x23,6x1,2 in ©2021 από Anna Chekushkina
White grace - Ζωγραφική, 31,5x23,6x1,2 in ©2021 από Anna Chekushkina - Figurative, figurative-594, horse, white, grace, goodness, open thoughts, symbol
Anna Chekushkina
1.361,77 $
White grace
31,5x23,6 in

Λάδι στο Καμβάς

Διαθέσιμη Εκτύπωση
20,9x13,8x0,4 in ©2020 από Giorgio Gosti
the horse race 15 - Ζωγραφική, 20,9x13,8x0,4 in ©2020 από Giorgio Gosti - Impressionism, impressionism-603, horse, race, animal
Giorgio Gosti
267,22 $
the horse race 15
20,9x13,8 in

Ακουαρέλα στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
7,9x7,9 in ©2020 από Thibaut Dapoigny
COMPACT - Ζωγραφική, 7,9x7,9 in ©2020 από Thibaut Dapoigny - Figurative, figurative-594, bird, birds, animal, animals, wildlife, mesange, tit
COMPACT
7,9x7,9 in

Λάδι στο Ξύλο

Διαθέσιμη Εκτύπωση
31,5x23,6x1,2 in ©2020 από Anna Chekushkina
Fish mine - Ζωγραφική, 31,5x23,6x1,2 in ©2020 από Anna Chekushkina - Figurative, figurative-594, fish, my, good luck, success, My fish
Anna Chekushkina
1.375,61 $
Fish mine
31,5x23,6 in

Λάδι στο Καμβάς

Διαθέσιμη Εκτύπωση
7,9x15,8x1,6 in ©2019 από Thibaut Dapoigny
MARTIN PÊCHEUR PENSIF - Ζωγραφική, 7,9x15,8x1,6 in ©2019 από Thibaut Dapoigny - Figurative, figurative-594, Των ζώων, artwork_cat.Birds
MARTIN PÊCHEUR PENSIF
7,9x15,8 in

Λάδι στο Καμβάς

Διαθέσιμη Εκτύπωση
17,9x20,9x0,8 in ©2020 από Yuko Montgomery
The Forest Keeper - Ζωγραφική, 17,9x20,9x0,8 in ©2020 από Yuko Montgomery - Hyperrealism, hyperrealism-612, hornbills, parrot, tropical bird, rainforest animal, jungle bird, rainforest bird, exotic bird, colorful bird, realistic bird, bird oil painting, livingroom art, bird lover, nature and animal, nature and bird
The Forest Keeper
17,9x20,9 in

Λάδι στο Καμβάς

Διαθέσιμη Εκτύπωση
24x24x1 in ©2020 από Janice Serilla
Obie the pug - Ζωγραφική, 24x24x1 in ©2020 από Janice Serilla - Outsider Art, outsider-art-1044, Των ζώων, pugs, blep, tongue out, dogs, cute, puppies, pets, fun
Obie the pug
24x24 in

Ακρυλικό στο Καμβάς

Διαθέσιμη Εκτύπωση
19,7x19,7x0,8 in ©2021 από Doudoudidon
Petit problème éléphantesque - Ζωγραφική, 19,7x19,7x0,8 in ©2021 από Doudoudidon - Outsider Art, outsider-art-1044, elephant, ville, urbain, outsider art, art singulier, brut, doudoudidon, loictarin, couleur, steampunk
Petit problème éléphantesque
19,7x19,7 in

Ακρυλικό στο Λινό καμβά

25,6x19,7 in ©2020 από Ingaside
''Baffled'' - Ζωγραφική, 25,6x19,7 in ©2020 από Ingaside - Illustration, illustration-600, lemur, lemur illustration, wild animal, animal tail, happy animal, kids room art
Ingaside
428,54 $
''Baffled''
25,6x19,7 in

Ακουαρέλα στο Χαρτί

31,5x25,6x0,8 in ©2020 από Sailev
Ouroboros Counterclockwise - Ζωγραφική, 31,5x25,6x0,8 in ©2020 από Sailev - Surrealism, surrealism-627, ouroboros, ourobore, snake, serpent, dragon, destiny, fate, evolution, time, acceleration, change, predicament, 2020, neverending, renewal, emo, psychedelic, hypersurrealism, sailev, ecoart
Sailev
4.310,06 $
Ouroboros Counterclockwise
31,5x25,6 in

Λάδι στο Λινό καμβά

Διαθέσιμη Εκτύπωση
7,9x7,9 in ©2018 από Magali Batté Gauthier (M B)
Le moineau attentif - Ζωγραφική, 7,9x7,9 in ©2018 από Magali Batté Gauthier (M B) - Figurative, figurative-594, moineau, sparrow, oiseau, piaf, ornithologie, ornithologue, amateur, naturaliste, nature, aquarelle originale d'oiseau, original watecolor
Le moineau attentif
7,9x7,9 in

Ακουαρέλα στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
16,5x11,7 in ©2019 από Ingaside
''Playing with black yarn'' - Ζωγραφική, 16,5x11,7 in ©2019 από Ingaside - Illustration, illustration-600, sphynx cat art, sphynx cat portrait, cat painting
Ingaside
219,2 $
''Playing with black yarn''
16,5x11,7 in

Ακουαρέλα στο Χαρτί

15x18,1 in ©2020 από Yveline Javer
Minette clin d'oeil - Ζωγραφική, 15x18,1x0,4 in ©2020 από Yveline Javer - Impressionism, impressionism-603, minette, chatte, ravissante minette, jolie chatte, minette blanche, minette grise, minette grise et rosée, minette clin d'oeil, minette à l'air coquin, vie et bonheur, bonheur du spectateur
Yveline Javer
360,81 $
Minette clin d'oeil
15x18,1 in

Λάδι στο Καμβάς

Διαθέσιμη Εκτύπωση
25,6x19,7 in ©2020 από Ingaside
''The Playground in Style'' - Ζωγραφική, 25,6x19,7 in ©2020 από Ingaside - Illustration, illustration-600, wild animal art, sphynx cat painting, animal portrait, deer portrait, watercolor deer, deer illustration, sphynx cat illustration, cat art, cat portrait
Ingaside
637,89 $
''The Playground in Style''
25,6x19,7 in

Ακουαρέλα στο Χαρτί

39,8x28,7x0,8 in ©2020 από Sailev
Climate Encounter II - Ζωγραφική, 39,8x28,7x0,8 in ©2020 από Sailev - Surrealism, surrealism-627, Των ζώων, artwork_cat.Birds, Αγρόκτημα, Φύση, Πνευματικότητα, pig, intensive farming, macaw, bird, green, float, paradise, endangered, endagered species, conservation, environment, nature, wildlife, ecoart, environmental art
Sailev
4.310,06 $
Climate Encounter II
39,8x28,7 in

Λάδι στο Λινό καμβά

Διαθέσιμη Εκτύπωση
15,8x15,8 in ©2020 από Etzi
Eglantine - Ζωγραφική, 15,8x15,8 in ©2020 από Etzi - Surrealism, surrealism-627, Eglantine, cochon, cochonne, animal, cochon vole, cochon ailé
Etzi
1.551,62 $
Eglantine
15,8x15,8 in

Λάδι στο Καμβάς

Διαθέσιμη Εκτύπωση
7,9x15,8x0,6 in ©2014 από Yan Vita
Moineau+poisson - Ζωγραφική, 7,9x15,8x0,6 in ©2014 από Yan Vita - Figurative, figurative-594, Poisson, bird, moineau, couleur, turquoise
Yan Vita
499,97 $
Moineau+poisson
7,9x15,8 in

Ακρυλικό στο Καμβάς

31,5x31,5x0,8 in ©2021 από Francis Vincensini
ARDENT - Ζωγραφική, 31,5x31,5x0,8 in ©2021 από Francis Vincensini - Figurative, figurative-594
ARDENT
31,5x31,5 in

Λάδι στο Λινό καμβά

23,6x15,8 in ©2020 από Franc Kaiser
Higher Ground - Ζωγραφική, 23,6x15,8 in ©2020 από Franc Kaiser - Surrealism, surrealism-627, 9/11, WTC
Franc Kaiser
3.540,41 $
Higher Ground
23,6x15,8 in

Ακρυλικό στο Χαρτόνι

Διαθέσιμη Εκτύπωση

Artmajeur

Λάβετε το ενημερωτικό μας δελτίο για λάτρεις της τέχνης και συλλέκτες