Γνήσια σχέδια και εικονογραφήσεις προς πώληση

Αγοράστε πρωτότυπα έργα τέχνης, περιορισμένες εκδόσεις και εκτυπώσεις από τους καλύτερους σύγχρονους καλλιτέχνες παγκοσμίως.
Εργασίες που γίνονται σε μια επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα όργανο (μολύβι, στυλό, κάρβουνο,...
Αγοράστε πρωτότυπα έργα τέχνης, περιορισμένες εκδόσεις και εκτυπώσεις από τους καλύτερους σύγχρονους καλλιτέχνες παγκοσμίως.
Εργασίες που γίνονται σε μια επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα όργανο (μολύβι, στυλό, κάρβουνο, δείκτες ...).

Προκαθορισμένο | Πιο πρόσφατα

page-loading
11,7x8,3 in ©2020 από Thibaut Dapoigny
ROCKSTAR - Σχέδιο, 11,7x8,3 in ©2020 από Thibaut Dapoigny - Figurative, figurative-594, nude, body, drawing
ROCKSTAR
11,7x8,3 in

Γραφίτης στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
16,5x11,4 in ©1994 από Nath Chipilova (Atelier NN art store)
Etude de nu 1 - Σχέδιο, 16,5x11,4x0,4 in ©1994 από Nath Chipilova (Atelier NN art store) - Figurative, figurative-594, nu, féminin, étude, naked, woman, study
Etude de nu 1
16,5x11,4 in

Γραφίτης στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
16,5x11 in ©1994 από Nath Chipilova (Atelier NN art store)
Etude de Nu 0 - Σχέδιο, 16,5x11x0,4 in ©1994 από Nath Chipilova (Atelier NN art store) - Figurative, figurative-594, naked, woman, nude, study, nu, féminin, femme
Etude de Nu 0
16,5x11 in

Γραφίτης στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
27,6x19,7x0,1 in ©2020 από Natalie Levkovska
Man on Gray - Σχέδιο, 27,6x19,7x0,1 in ©2020 από Natalie Levkovska - Figurative, figurative-594, Good feeling art, Naked human body, figurative art, 50 shades of gray, Collectible Art, Classical drawing of model, Unique Gifts Art, Art and Collectibles, Erotic Art male, Drawing Wall Décor, Gift for Him, Home Décor, Bedroom art, Young naked man, Wall Décor Art, Natalie Levkovska art, Man on Gray, Gray and turquoise
Man on Gray
27,6x19,7 in

Γκουάς στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
27,6x25,6 in ©2020 από Evelyne Cassan
melle h - Σχέδιο, 27,6x25,6 in ©2020 από Evelyne Cassan - Expressionism, expressionism-591
melle h
27,6x25,6 in

Παστέλ στο Χαρτί

21,7x25,6 in ©2020 από Nelly Coudoux
Déjeuner sur l'herbe - Σχέδιο, 21,7x25,6 in ©2020 από Nelly Coudoux - Figurative, figurative-594
Nelly Coudoux
Κατόπιν αίτησης
Déjeuner sur l'herbe
21,7x25,6 in

Κάρβουνο στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
15,8x11,4x0,4 in ©2019 από Iñaki Arbulo
David (Michelangelo). Drawing study - Σχέδιο, 15,8x11,4x0,4 in ©2019 από Iñaki Arbulo - Figurative, figurative-594, Study, Figurative, David, Expressionism, Fine art
Iñaki Arbulo
483,96 $
David (Michelangelo). Drawing study
15,8x11,4 in

Μολύβι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
25,6x19,7 in ©2020 από Evelyne Cassan
trio 2 - Σχέδιο, 25,6x19,7 in ©2020 από Evelyne Cassan - Expressionism, expressionism-591
Evelyne Cassan
Κατόπιν αίτησης
trio 2
25,6x19,7 in

Παστέλ στο Χαρτί

17,7x11 in ©1994 από Nath Chipilova (Atelier NN art store)
Etude Nu 5 - Σχέδιο, 17,7x11x0,4 in ©1994 από Nath Chipilova (Atelier NN art store) - Figurative, figurative-594, naked, woman, study, étude, nu, féminin, nue, femme
Etude Nu 5
17,7x11 in

Γραφίτης στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
© από Claude Hardenne
rocking chair - Σχέδιο ©2021 από Claude Hardenne -
rocking chair

Κάρβουνο στο Χαρτί

8,3x6,9x0,1 in ©2018 από Suren Mesropyan
"Nude 2" - Σχέδιο, 8,3x6,9x0,1 in ©2018 από Suren Mesropyan - Figurative, figurative-594
"Nude 2"
8,3x6,9 in

Ακουαρέλα στο Χαρτί

Licenses available
21,3x17,5x0,8 in ©2020 από Yaël Moon
Cliteros VI - Σχέδιο, 21,3x17,5x0,8 in ©2020 από Yaël Moon - Figurative, figurative-594, femme, féminin, dos, nu, clitoris, érotisme, cliteros, soixante neuf plus quatre
Yaël Moon
529,52 $
Cliteros VI
21,3x17,5 in

Μολύβι στο Χαρτί

Licenses available
23,6x31,5x0,1 in ©2020 από Michel Leclercq
Shattuchite - Σχέδιο, 23,6x31,5x0,1 in ©2020 από Michel Leclercq - Figurative, figurative-594, nu, corps
Michel Leclercq
2.613,13 $
Shattuchite
23,6x31,5 in

Παστέλ στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
27,6x19,7x0,1 in ©2020 από Natalie Levkovska
The Man on a stool - Σχέδιο, 27,6x19,7x0,1 in ©2020 από Natalie Levkovska - Figurative, figurative-594, Naked human body, figurative art, Collectible Art, Sketching, Art and Collectibles, Home Décor, Contemporary drawing, Unique Gifts Art, Erotic Art male, Original Drawings, Drawing Wall Décor, Bedroom art, Young naked man, Natalie Levkovska art, Mindful Art
The Man on a stool
27,6x19,7 in

Μολύβι στο Χαρτί

15,8x11,8 in ©2020 από Yaël Moon
CLITEROS XVIII - Σχέδιο, 15,8x11,8x0,4 in ©2020 από Yaël Moon - Figurative, figurative-594, clitoris, pieds, érotisme, cliteros, soixateneufplusquatre, organe, plaisir, désir, être
Yaël Moon
499,97 $
CLITEROS XVIII
15,8x11,8 in

Μολύβι στο Χαρτί

Licenses available
11,7x8,3 in ©2020 από Thibaut Dapoigny
LET IT GO - Σχέδιο, 11,7x8,3 in ©2020 από Thibaut Dapoigny - Figurative, figurative-594, feminine, nude, drawing, body
LET IT GO
11,7x8,3 in

Γραφίτης στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
29,5x55,1x0,1 in © από Ilse Joris
Körperwelt - Σχέδιο, 29,5x55,1x0,1 in ©2021 από Ilse Joris - Expressionism, expressionism-591, man, naakt, body, gespierd, expressionistisch, körperwelt, liggend
Ilse Joris
150,24 $
Körperwelt
29,5x55,1 in

Κάρβουνο στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
16,5x11 in ©1994 από Nath Chipilova (Atelier NN art store)
Etude de nu 6 - Σχέδιο, 16,5x11x0,4 in ©1994 από Nath Chipilova (Atelier NN art store) - Figurative, figurative-594, nude, study, woman, naked, étude, nu, femme
Etude de nu 6
16,5x11 in

Μολύβι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
14,2x18,9 in ©2019 από Philippe Alliet
ND 083 - Σχέδιο, 14,2x18,9 in ©2019 από Philippe Alliet - Figurative, figurative-594, Γυμνός, Philippe Alliet, Alliet, Alliet Philippe, PHILIPPE ALLIET, ALLIET, ALLIET PHILIPPE, Nude, India ink, Encre de Chine, Drawing, Dessin, Naked woman
ND 083
14,2x18,9 in

Μελάνι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
15,8x11,8 in ©2020 από Yaël Moon
Cliteros IX-Cliterose - Σχέδιο, 15,8x11,8x0,4 in ©2020 από Yaël Moon - Figurative, figurative-594, clitoris, cliteros, érotisme, rose, excision, désir, plaisir, violencessexuelles, dessin, crayon, papier, encadré
Yaël Moon
499,97 $
Cliteros IX-Cliterose
15,8x11,8 in

Μολύβι στο Χαρτί

Licenses available
11,8x11,8x0,6 in ©2015 από Yan Vita
Geste sensible 2 - Σχέδιο, 11,8x11,8x0,6 in ©2015 από Yan Vita - Figurative, figurative-594, mains, corps, détail, grâce, femme, nu, beauté, délicatesse
Yan Vita
376,82 $
Geste sensible 2
11,8x11,8 in

Μολύβι στο Καμβάς

21,3x17,5x0,8 in ©2020 από Yaël Moon
Cliteros V - Σχέδιο, 21,3x17,5x0,8 in ©2020 από Yaël Moon - Figurative, figurative-594, clitoris, évolution, tabou, égalité, violences sexuelles, religion, empreintes, érotisme
Yaël Moon
529,52 $
Cliteros V
21,3x17,5 in

Μολύβι στο Χαρτί

Licenses available
© από Claude Hardenne
Lectrice - Σχέδιο ©2021 από Claude Hardenne - Figurative, figurative-594
Lectrice

Κάρβουνο στο Χαρτί

15,8x19,7x0,4 in ©2021 από Diana Koreneva
Tandava - Σχέδιο, 15,8x19,7x0,4 in ©2021 από Diana Koreneva - Conceptual Art, conceptual-art-579, energy funnel, attraction, dance, money, happiness, harmony with yourself, the world around you, calmness, inner balance, creation, destruction, tandava
Diana Koreneva
1.610,73 $
Tandava
15,8x19,7 in

Ακρυλικό στο Καμβάς

Διαθέσιμη Εκτύπωση
11,7x8,3 in ©2020 από Thibaut Dapoigny
UP UP AND AWAY - Σχέδιο, 11,7x8,3 in ©2020 από Thibaut Dapoigny - Figurative, figurative-594, nude, body, drawing
UP UP AND AWAY
11,7x8,3 in

Γραφίτης στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
7,1x5,5 in ©2020 από Thibaut Dapoigny
CUDDLES ARE FOR EVERYONE - Σχέδιο, 7,1x5,5 in ©2020 από Thibaut Dapoigny - Figurative, figurative-594, nude, body, human, drawing
CUDDLES ARE FOR EVERYONE
7,1x5,5 in

Γραφίτης στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
28,7x20,5x0,1 in ©2020 από Natalie Levkovska
Midsummer Night - Σχέδιο, 28,7x20,5x0,1 in ©2020 από Natalie Levkovska - Fauvism, fauvism-942, Summer night, Nude young woman, woman on a swing, Midsummer Night, love garden, Good feeling art, Naked human body, figurative art, Collectible Art, Unique Gifts Art, Art and Collectibles, Home Décor, Woman Power, Erotic Art female, Original Drawings, Drawing Wall Décor, Bedroom art, Beautiful young woman, Bohemian Wall Décor, Natalie Levkovska art
Midsummer Night
28,7x20,5 in

Γκουάς στο Χαρτί

17,7x12,6 in ©2016 από Natalie Levkovska
Red Girl - Σχέδιο, 17,7x12,6 in ©2016 από Natalie Levkovska - Figurative, figurative-594, Naked human body, Collectible Art, Classical drawing of model, Unique Gifts Art, Art and Collectibles, Woman Power, Erotic Art female, Original Drawings, Drawing Wall Décor, Bedroom art, Unique Birthday gift, Young naked woman, Red and Black, Natalie Levkovska art
Red Girl
17,7x12,6 in

Ακουαρέλα στο Χαρτί

15,8x11,8 in ©2020 από Nath Chipilova (Atelier NN art store)
Variation inspirée de Klimt - Σχέδιο, 15,8x11,8x0,4 in ©2020 από Nath Chipilova (Atelier NN art store) - Figurative, figurative-594, gustave klimt, nude, naked, woman, nus, nue, femmes
Variation inspirée de Klimt
15,8x11,8 in

Μολύβι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
16,5x10,6 in ©1994 από Nath Chipilova (Atelier NN art store)
Etude de Nu 2 - Σχέδιο, 16,5x10,6x0,4 in ©1994 από Nath Chipilova (Atelier NN art store) - Figurative, figurative-594, nude, study, woman, naked, nue, étude, féminin, nu
Etude de Nu 2
16,5x10,6 in

Γραφίτης στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
331,1x233,9 in ©2020 από White Head
Boy with Thorn - Σχέδιο, 331,1x233,9x0,4 in ©2020 από White Head - picture, drawing, pencil, pencildrawing, rome, romesculpture, painting
White Head
Κατόπιν αίτησης
Boy with Thorn
331,1x233,9 in

Μολύβι στο Χαρτί

20,9x14,2 in ©2020 από Miro Gradinšćak
MAGDALENA - Σχέδιο, 20,9x14,2x0,4 in ©2020 από Miro Gradinšćak - Hyperrealism, hyperrealism-612, Ασπρόμαυρο, Σώμα, Ιστορία, Θρησκεία, Γυναίκες, girl, woman, female, female body, cross, naked, storm, lightning, strike, clouds, tunderstorm, sky, black and white, pencil drawing, photorealism, figure, human, hyperrealism
MAGDALENA
20,9x14,2 in

Γραφίτης στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
11,8x9,8x0,4 in ©2020 από Diana Koreneva
The age of Aquarius. - Σχέδιο, 11,8x9,8x0,4 in ©2020 από Diana Koreneva - Conceptual Art, conceptual-art-579, women., goddess, happy, the best, version, create, accept yourself, new era, else fades, background, dreams, may come
Diana Koreneva
Πουλήθηκε
The age of Aquarius.
11,8x9,8 in

Ακρυλικό στο Καμβάς

Διαθέσιμη Εκτύπωση
11,8x15,8x0,4 in ©2020 από Derry Turla
Ouverture - Σχέδιο, 11,8x15,8x0,4 in ©2020 από Derry Turla - Expressionism, expressionism-591, nu, dessin, noir et blanc
Derry Turla
429,77 $
Ouverture
11,8x15,8 in

Μελάνι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
21,3x29,5 in ©2020 από Elisabeth Halloo Joye
Desenchantement III - Σχέδιο, 21,3x29,5 in ©2020 από Elisabeth Halloo Joye - Expressionism, expressionism-591, danse, lavis, encre, dessin
Desenchantement III
21,3x29,5 in

Μελάνι στο Χαρτί

13,8x9,8 in ©2021 από Алла Спирина
Капрон - Σχέδιο, 13,8x9,8 in ©2021 από Алла Спирина - Figurative, figurative-594, женщина, ноги, стройные ноги, красота, девушка, чулки, капрон, капроновые чулки
Капрон
13,8x9,8 in

Κοντέ στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση

Artmajeur

Λάβετε το ενημερωτικό μας δελτίο για λάτρεις της τέχνης και συλλέκτες