Γνήσια σχέδια και εικονογραφήσεις προς πώληση | Μολύβι

Αγοράστε πρωτότυπα έργα τέχνης, περιορισμένες εκδόσεις και εκτυπώσεις από τους καλύτερους σύγχρονους καλλιτέχνες παγκοσμίως.
Εργασίες που γίνονται σε μια επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα όργανο (μολύβι, στυλό, κάρβουνο,...
Αγοράστε πρωτότυπα έργα τέχνης, περιορισμένες εκδόσεις και εκτυπώσεις από τους καλύτερους σύγχρονους καλλιτέχνες παγκοσμίως.
Εργασίες που γίνονται σε μια επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα όργανο (μολύβι, στυλό, κάρβουνο, δείκτες ...).

Προκαθορισμένο | Πιο πρόσφατα

page-loading
11,7x8,3x0,4 in ©2021 από Georges Paumier
Leicarnet - Σχέδιο, 11,7x8,3x0,4 in ©2021 από Georges Paumier - Surrealism, surrealism-627, dessin, drawing, crayon, pencil, acrylique, figuration narrative, dessin contemporain, scène de genre contemporaine, onirique, objets
Leicarnet
11,7x8,3 in

Μολύβι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
27,6x19,7x0,1 in ©2020 από Natalie Levkovska
The Man on a stool - Σχέδιο, 27,6x19,7x0,1 in ©2020 από Natalie Levkovska - Figurative, figurative-594, Naked human body, figurative art, Collectible Art, Sketching, Art and Collectibles, Home Décor, Contemporary drawing, Unique Gifts Art, Erotic Art male, Original Drawings, Drawing Wall Décor, Bedroom art, Young naked man, Natalie Levkovska art, Mindful Art
The Man on a stool
27,6x19,7 in

Μολύβι στο Χαρτί

15,8x11,8 in ©2020 από Yaël Moon
CLITEROS VIII - Σχέδιο, 15,8x11,8x0,4 in ©2020 από Yaël Moon - Figurative, figurative-594, clitoris, pieds, érotisme, cliteros, soixateneufplusquatre, organe, plaisir, désir, être
Yaël Moon
505,35 $
CLITEROS VIII
15,8x11,8 in

Μολύβι στο Χαρτί

Licenses available
19,7x15,8 in ©2020 από Henri Ibara
Poussière d'étoiles - Σχέδιο, 19,7x15,8 in ©2020 από Henri Ibara - Surrealism, surrealism-627, Διάστημα, étoiles
Henri Ibara
726,24 $
Poussière d'étoiles
19,7x15,8 in

Μολύβι στο Χαρτί

Licenses available
11,8x15,8x0,6 in ©2015 από Yan Vita
Le baiser - Σχέδιο, 11,8x15,8x0,6 in ©2015 από Yan Vita - Figurative, figurative-594, Hepburn, baiser, Acteur, cinéma, studio, film, noir et blanc, actor
Yan Vita
629,51 $
Le baiser
11,8x15,8 in

Μολύβι στο Καμβάς

8,3x11,8 in ©2020 από Irene Vlassova
Autumn landscape. - Σχέδιο, 8,3x11,8 in ©2020 από Irene Vlassova -
Autumn landscape.
8,3x11,8 in

Μολύβι στο Χαρτί

31,5x47,2 in ©2017 από Marina Vandra
Spaces' collages III - Σχέδιο, 31,5x47,2 in ©2017 από Marina Vandra - Naive Art, naive-art-948, intimité, extérieur, intérieur, montage, voyage, plaisir, absurde
Marina Vandra
2.935,25 $
Spaces' collages III
31,5x47,2 in

Μολύβι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
19,7x23,6 in ©2019 από Vsevolod Chistiakov
Home Decor Original Drawing Landscape Artwork - Σχέδιο, 19,7x23,6 in ©2019 από Vsevolod Chistiakov - Figurative, figurative-594, Εποχές, Χρόνος, artwork_cat.Cityscape, Δέντρο, Τοπία, Drawing, sketching, landscape, village, night, moon, mood, home decor, original art, pesonalized artwork, Christmas gift, elegant wall decor, living room wall art, artwork decoration, drawing artwork, nature art, pencil artwork, charcoal art, cityscape, hostess gift
Home Decor Original Drawing Landscape Artwork
19,7x23,6 in

Μολύβι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
3,2x3,9 in ©2020 από Mathieu V. Staelens
Piëta for the future - Σχέδιο, 3,2x3,9 in ©2020 από Mathieu V. Staelens - Surrealism, surrealism-627, Άνδρες, Γυναίκες, skeleton, drawing, small, uniquetechnique
Piëta for the future
3,2x3,9 in

Μολύβι στο Άλλο υπόστρωμα

16,5x11 in ©1994 από Nath Chipilova (Atelier NN art store)
Etude de nu 6 - Σχέδιο, 16,5x11x0,4 in ©1994 από Nath Chipilova (Atelier NN art store) - Figurative, figurative-594, nude, study, woman, naked, étude, nu, femme
Etude de nu 6
16,5x11 in

Μολύβι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
23,6x15,8x0,1 in ©2021 από Clément Delerot
Fabric 1 - Σχέδιο, 23,6x15,8x0,1 in ©2021 από Clément Delerot - Abstract, abstract-570
Fabric 1
23,6x15,8 in

Μολύβι στο Χαρτόνι

11x15,8 in ©2020 από Pierre Bayet
Cor à pistons - Σχέδιο, 11x15,8 in ©2020 από Pierre Bayet - Hyperrealism, hyperrealism-612, dessin, crayon, musique, cor
Pierre Bayet
237,15 $
Cor à pistons
11x15,8 in

Μολύβι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
5,7x7,7 in © από Dorine Knecht
Rencontre manquée - Σχέδιο, 5,7x7,7 in ©2021 από Dorine Knecht - Spiritual Art, spiritual-art-1040
Dorine Knecht
294,27 $
Rencontre manquée
5,7x7,7 in

Μολύβι στο Χαρτί

5,7x7,7 in © από Dorine Knecht
I III - Σχέδιο, 5,7x7,7 in ©2021 από Dorine Knecht - Spiritual Art, spiritual-art-1040
Dorine Knecht
294,27 $
I III
5,7x7,7 in

Μολύβι στο Χαρτί

11x15,8 in ©2021 από Pierre Bayet
Orchidées - Σχέδιο, 11x15,8 in ©2021 από Pierre Bayet - Illustration, illustration-600, Fleur, Crayon de couleur
Pierre Bayet
224,74 $
Orchidées
11x15,8 in

Μολύβι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
11,8x8,3 in ©2019 από Anastasiya Firsova
Portrait and texture №2 - Σχέδιο, 11,8x8,3 in ©2019 από Anastasiya Firsova - Classicism, classicism-933, portrait, woman, girl, abstraction, realism, texture, mixed media
Portrait and texture №2
11,8x8,3 in

Μολύβι στο Χαρτί

25,6x19,7 in ©2018 από Anastasiya Firsova
Memories of the homeland №1 - Σχέδιο, 25,6x19,7 in ©2018 από Anastasiya Firsova - Classicism, classicism-933, Siberia, homeland, the man, architecture, wood, memories, graphic arts, pencil, monochrome
Memories of the homeland №1
25,6x19,7 in

Μολύβι στο Χαρτί

11,8x8,3 in ©2019 από Anastasiya Firsova
Portrait and texture №1 - Σχέδιο, 11,8x8,3 in ©2019 από Anastasiya Firsova - Classicism, classicism-933, portrait, the man, texture, head, abstraction, realism
Portrait and texture №1
11,8x8,3 in

Μολύβι στο Χαρτί

25,6x19,7 in ©2018 από Anastasiya Firsova
Memories of the homeland №2 - Σχέδιο, 25,6x19,7 in ©2018 από Anastasiya Firsova - Classicism, classicism-933, Siberia, homeland, woman, architecture, wood, memories, graphic arts, pencil, monochrome
Memories of the homeland №2
25,6x19,7 in

Μολύβι στο Χαρτί

31,5x23,6 in ©2020 από Leri Tchanturia
Bionica 3 - Σχέδιο, 31,5x23,6 in ©2020 από Leri Tchanturia - Abstract, abstract-570, Bionica 3
Leri Tchanturia
1.117,48 $
Bionica 3
31,5x23,6 in

Μολύβι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
31,5x47,2 in ©2017 από Marina Vandra
Spaces' collages II - Σχέδιο, 31,5x47,2 in ©2017 από Marina Vandra - Abstract, abstract-570, paysage, nature, chaise, fenêtre, intérieur, extérieur, plaisir, voyage
Marina Vandra
2.935,25 $
Spaces' collages II
31,5x47,2 in

Μολύβι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
3,9x3,9 in ©2011 από Patrick Santus
PORTRAIT DE F.B. - Σχέδιο, 3,9x3,9 in ©2011 από Patrick Santus - Expressionism, expressionism-591, Άνδρες, Άνθρωποι, Πορτρέτα, BACON FRANCIS, PORTRAIT, DESSIN, VARIATION
Patrick Santus
Κατόπιν αίτησης
PORTRAIT DE F.B.
3,9x3,9 in

Μολύβι στο Χαρτί

331,1x233,9 in ©2020 από White Head
Boy with Thorn - Σχέδιο, 331,1x233,9x0,4 in ©2020 από White Head - picture, drawing, pencil, pencildrawing, rome, romesculpture, painting
White Head
Κατόπιν αίτησης
Boy with Thorn
331,1x233,9 in

Μολύβι στο Χαρτί

16,5x11,7 in ©2020 από Gilles Tranier
La torture du temps - Σχέδιο, 16,5x11,7 in ©2020 από Gilles Tranier - Figurative, figurative-594
La torture du temps
16,5x11,7 in

Μολύβι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
7,9x7,9x0,1 in ©2021 από Pavel Kuragin
After pandemic 15 - Σχέδιο, 7,9x7,9x0,1 in ©2021 από Pavel Kuragin - Pop Art, pop-art-615
After pandemic 15
7,9x7,9 in

Μολύβι στο Χαρτόνι

Διαθέσιμη Εκτύπωση
16,5x11,7 in ©2020 από Elisetot
En équilibre - Σχέδιο, 16,5x11,7 in ©2020 από Elisetot - Figurative, figurative-594, artwork_cat.Love/Romance, artwork_cat.Performing Arts, Άνδρες, Ασπρόμαυρο, Θαλασσογραφία, dessin, noir et blanc, paysage marin, bord de mer, draw, sea, black and white, planche à voile, seaside, art
Elisetot
217,29 $
En équilibre
16,5x11,7 in

Μολύβι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
7,9x7,9x0,1 in ©2021 από Pavel Kuragin
After pandemic 14 - Σχέδιο, 7,9x7,9x0,1 in ©2021 από Pavel Kuragin - Pop Art, pop-art-615
After pandemic 14
7,9x7,9 in

Μολύβι στο Χαρτόνι

Διαθέσιμη Εκτύπωση
11x15,8 in ©2021 από Pierre Bayet
Bergerie en montagne - Σχέδιο, 11x15,8 in ©2021 από Pierre Bayet - Illustration, illustration-600
Pierre Bayet
224,74 $
Bergerie en montagne
11x15,8 in

Μολύβι στο Χαρτί

5,5x3,6 in ©2020 από Mathieu V. Staelens
The couple - Σχέδιο, 5,5x3,6 in ©2020 από Mathieu V. Staelens - Surrealism, surrealism-627, Άνδρες, Γυναίκες, couple, small, drawing, polymerdrawing
The couple
5,5x3,6 in

Μολύβι στο Άλλο υπόστρωμα

19,7x25,6 in ©2021 από Pedrola Alban
Etude - Σχέδιο, 19,7x25,6 in ©2021 από Pedrola Alban - Figurative, figurative-594, Corbières, Minervois, Akoun
Etude
19,7x25,6 in

Μολύβι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
11,4x16,5 in ©2001 από Alain Rouschmeyer
Etude Sherlock Holmes 08 - Σχέδιο, 11,4x16,5 in ©2001 από Alain Rouschmeyer - Figurative, figurative-594, Πολιτισμός, artwork_cat.Pop Culture / Celebrity, φανταστικός, Dessin, Sherlock Holmes, alain rouschmeyer, étude
Etude Sherlock Holmes 08
11,4x16,5 in

Μολύβι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
19,7x15,8x0,4 in ©2020 από Emmanuelle Menny Fleuridas
Mémoire fracturée - Σχέδιο, 19,7x15,8x0,4 in ©2020 από Emmanuelle Menny Fleuridas - Conceptual Art, conceptual-art-579, dessin, drawing, memory, history, mémoire, histoire
Mémoire fracturée
19,7x15,8 in

Μολύβι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
11,7x16,5 in ©2020 από Irene Makarova
Landscape 10 (A Sunny Day) - Σχέδιο, 11,7x16,5 in ©2020 από Irene Makarova - Figurative, figurative-594, forest, house, trees, sunny day, good weather, sun, nature, woods, landscape, drawing, graphics, home decor, home interior, forêt, paysage, la décoration de la maison, ladder, échelle, dessin, journée ensoleillée
Landscape 10 (A Sunny Day)
11,7x16,5 in

Μολύβι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
11,6x16,1 in ©2020 από Benoît Girodon
maillage - Σχέδιο, 11,6x16,1 in ©2020 από Benoît Girodon -
maillage
11,6x16,1 in

Μολύβι στο Χαρτί

Artmajeur

Λάβετε το ενημερωτικό μας δελτίο για λάτρεις της τέχνης και συλλέκτες