Γνήσια σχέδια και εικονογραφήσεις προς πώληση | 0-500$

Αγοράστε πρωτότυπα έργα τέχνης, περιορισμένες εκδόσεις και εκτυπώσεις από τους καλύτερους σύγχρονους καλλιτέχνες παγκοσμίως.
Εργασίες που γίνονται σε μια επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα όργανο (μολύβι, στυλό, κάρβουνο,...
Αγοράστε πρωτότυπα έργα τέχνης, περιορισμένες εκδόσεις και εκτυπώσεις από τους καλύτερους σύγχρονους καλλιτέχνες παγκοσμίως.
Εργασίες που γίνονται σε μια επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα όργανο (μολύβι, στυλό, κάρβουνο, δείκτες ...).

Προκαθορισμένο | Πιο πρόσφατα

page-loading
11,7x8,3 in ©2020 από Thibaut Dapoigny
ROCKSTAR - Σχέδιο, 11,7x8,3 in ©2020 από Thibaut Dapoigny - Figurative, figurative-594, nude, body, drawing
ROCKSTAR
11,7x8,3 in

Γραφίτης στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
27,6x19,7 in ©2020 από Evelyne Cassan
rebecca - Σχέδιο, 27,6x19,7 in ©2020 από Evelyne Cassan - Expressionism, expressionism-591
rebecca
27,6x19,7 in

Παστέλ στο Χαρτί

16,5x11,7 in ©2020 από Gilles Tranier
La torture du temps - Σχέδιο, 16,5x11,7 in ©2020 από Gilles Tranier - Figurative, figurative-594
La torture du temps
16,5x11,7 in

Μολύβι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
16,5x11,4 in ©1994 από Nath Chipilova (Atelier NN art store)
Etude de nu 1 - Σχέδιο, 16,5x11,4x0,4 in ©1994 από Nath Chipilova (Atelier NN art store) - Figurative, figurative-594, nu, féminin, étude, naked, woman, study
Etude de nu 1
16,5x11,4 in

Γραφίτης στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
27,6x19,7x0,1 in ©2020 από Natalie Levkovska
The Man on a stool - Σχέδιο, 27,6x19,7x0,1 in ©2020 από Natalie Levkovska - Figurative, figurative-594, Naked human body, figurative art, Collectible Art, Sketching, Art and Collectibles, Home Décor, Contemporary drawing, Unique Gifts Art, Erotic Art male, Original Drawings, Drawing Wall Décor, Bedroom art, Young naked man, Natalie Levkovska art, Mindful Art
The Man on a stool
27,6x19,7 in

Μολύβι στο Χαρτί

12,6x12,6x0,4 in ©1997 από Nath Chipilova (Atelier NN art store)
Le Bedouin - Σχέδιο, 12,6x12,6x0,4 in ©1997 από Nath Chipilova (Atelier NN art store) - Figurative, figurative-594, bedouin, chameau, camel
Le Bedouin
12,6x12,6 in

Γραφίτης στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
5,7x7,7 in © από Dorine Knecht
I III - Σχέδιο, 5,7x7,7 in ©2021 από Dorine Knecht - Spiritual Art, spiritual-art-1040
Dorine Knecht
290,62 $
I III
5,7x7,7 in

Μολύβι στο Χαρτί

28x20,5 in ©2020 από Natalie Levkovska
Naturmort with pumpkin - Σχέδιο, 28x20,5 in ©2020 από Natalie Levkovska - Illustration, illustration-600, Γεωργία, Βοτανικός, Κουζίνα, Food & Drink, Η αγροτική ζωή, Good feeling art, blue and green, still life with pumpkin, village life, Unique Gifts Art, rustic still life, Art and Collectibles, Original Drawings, Kitchen Décor, Unique Birthday gift, Greens and vegetables, Natalie Levkovska art, persimmons, bouquet of parsley
Naturmort with pumpkin
28x20,5 in

Γκουάς στο Χαρτί

6,7x9,1 in ©2020 από Veronique Gaudin
La porte du fort de Querqueville - Σχέδιο, 6,7x9,1x0,4 in ©2020 από Veronique Gaudin - Figurative, figurative-594
La porte du fort de Querqueville
6,7x9,1 in

Μελάνι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
15,8x11,8 in ©2020 από Yaël Moon
CLITEROS XVIII - Σχέδιο, 15,8x11,8x0,4 in ©2020 από Yaël Moon - Figurative, figurative-594, clitoris, pieds, érotisme, cliteros, soixateneufplusquatre, organe, plaisir, désir, être
Yaël Moon
499,97 $
CLITEROS XVIII
15,8x11,8 in

Μολύβι στο Χαρτί

Licenses available
28,7x20,5x0,1 in ©2020 από Natalie Levkovska
Midsummer Night - Σχέδιο, 28,7x20,5x0,1 in ©2020 από Natalie Levkovska - Fauvism, fauvism-942, Summer night, Nude young woman, woman on a swing, Midsummer Night, love garden, Good feeling art, Naked human body, figurative art, Collectible Art, Unique Gifts Art, Art and Collectibles, Home Décor, Woman Power, Erotic Art female, Original Drawings, Drawing Wall Décor, Bedroom art, Beautiful young woman, Bohemian Wall Décor, Natalie Levkovska art
Midsummer Night
28,7x20,5 in

Γκουάς στο Χαρτί

8,3x5,9 in ©2020 από Patrick Jannin
la couverture - Σχέδιο, 8,3x5,9 in ©2020 από Patrick Jannin - Outsider Art, outsider-art-1044, les retirés, publication, auto-édition, underground, anticipation
la couverture
8,3x5,9 in

Μελάνι στο Χαρτί

11,7x8,3 in ©2020 από Thibaut Dapoigny
OLD EYES - Σχέδιο, 11,7x8,3 in ©2020 από Thibaut Dapoigny - Figurative, figurative-594, animal, singe, monkey, ape, apes, chimpanzee, wildlife
OLD EYES
11,7x8,3 in

Γραφίτης στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
11,7x8,3 in ©2020 από Thibaut Dapoigny
UP UP AND AWAY - Σχέδιο, 11,7x8,3 in ©2020 από Thibaut Dapoigny - Figurative, figurative-594, nude, body, drawing
UP UP AND AWAY
11,7x8,3 in

Γραφίτης στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
17,7x12,2 in ©2021 από Paul Stowe
Stormtrooper 2021 - Σχέδιο, 17,7x12,2 in ©2021 από Paul Stowe - Figurative, figurative-594, star wars, stormtrooper, comic, character, darth vader, empire
Paul Stowe
540,11 $
Stormtrooper 2021
17,7x12,2 in

Γραφίτης στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
21,7x19,7 in ©2020 από Thierry Faure
Etude 3 coqs - Σχέδιο, 21,7x19,7 in ©2020 από Thierry Faure - Classicism, classicism-933, coq, basse-cour
Thierry Faure
396,53 $
Etude 3 coqs
21,7x19,7 in

Γκουάς στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
12,6x9,5 in ©2021 από Laure Maniere
The bath - Σχέδιο, 12,6x9,5x0,4 in ©2021 από Laure Maniere - Illustration, illustration-600, bath, aquarell, aquarelle, watercolor, motherhood child, bathroom, little moment, routine, washing, bain, bath time
The bath
12,6x9,5 in

Ακουαρέλα στο Χαρτί

16,1x11,8 in ©1992 από Nath Chipilova (Atelier NN art store)
Fauve. Jardin des plantes. Paris - Σχέδιο, 16,1x11,8x0,4 in ©1992 από Nath Chipilova (Atelier NN art store) - Figurative, figurative-594, fauve, jardin des plantes, wildcat, paris
Fauve. Jardin des plantes. Paris
16,1x11,8 in

Κάρβουνο στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
12,2x9,1 in ©2020 από Laude
Torsions - Σχέδιο, 12,2x9,1 in ©2020 από Laude - Figurative, figurative-594, nu, corps, expressionnisme, figuratif, encre, petit format
Laude
506,12 $
Torsions
12,2x9,1 in

Μελάνι στο Χαρτί

7,1x5,5 in ©2020 από Thibaut Dapoigny
CUDDLES ARE FOR EVERYONE - Σχέδιο, 7,1x5,5 in ©2020 από Thibaut Dapoigny - Figurative, figurative-594, nude, body, human, drawing
CUDDLES ARE FOR EVERYONE
7,1x5,5 in

Γραφίτης στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
11,8x16,5 in ©2020 από Natalie Levkovska
Pomegranate and Moroccan plates - Σχέδιο, 11,8x16,5 in ©2020 από Natalie Levkovska - Expressionism, expressionism-591, Βοτανικός, Κουζίνα, Κήπος, Κουζίνα, Μοτίβα, Good feeling art, Collectible Art, Unique Gifts Art, Home Décor, Drawing Wall Décor, Kitchen Décor, Moroccan style plate, Unique Birthday gift, Wall Décor Art, Natalie Levkovska art, Fruits, silver knife, pomegranate fruit, pink and bright blue
Pomegranate and Moroccan plates
11,8x16,5 in

Γκουάς στο Χαρτί

11,8x16,5 in ©2020 από Natalie Levkovska
all I want for Christmas is you!” - Σχέδιο, 11,8x16,5 in ©2020 από Natalie Levkovska - Figurative, figurative-594, all I want for Christmas, new year corporate parties, New year gifts, Best present ever, Christmas tree, celebrate, Have a new year party, Natalielevkovskaart, Christmas mood, Good feeling art, Naked human body, Unique Gifts Art, Erotic Art female, Holiday mood, original drawing
all I want for Christmas is you!”
11,8x16,5 in

Γκουάς στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
27,6x19,7x0,1 in ©2020 από Natalie Levkovska
Man on Gray - Σχέδιο, 27,6x19,7x0,1 in ©2020 από Natalie Levkovska - Figurative, figurative-594, Good feeling art, Naked human body, figurative art, 50 shades of gray, Collectible Art, Classical drawing of model, Unique Gifts Art, Art and Collectibles, Erotic Art male, Drawing Wall Décor, Gift for Him, Home Décor, Bedroom art, Young naked man, Wall Décor Art, Natalie Levkovska art, Man on Gray, Gray and turquoise
Man on Gray
27,6x19,7 in

Γκουάς στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
16,5x11,7 in ©2020 από Marlène Bonnaffé
Hérisson outil - Σχέδιο, 16,5x11,7x0,4 in ©2020 από Marlène Bonnaffé - Figurative, figurative-594, Herisson, Outil, Dessin, Encre, Ramonage
Hérisson outil
16,5x11,7 in

Μελάνι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
5,7x7,7 in © από Dorine Knecht
Rencontre manquée - Σχέδιο, 5,7x7,7 in ©2021 από Dorine Knecht - Spiritual Art, spiritual-art-1040
Dorine Knecht
290,62 $
Rencontre manquée
5,7x7,7 in

Μολύβι στο Χαρτί

29,1x20,5x0,1 in ©2020 από Natalie Levkovska
Cat and Herring - Σχέδιο, 29,1x20,5x0,1 in ©2020 από Natalie Levkovska - Illustration, illustration-600, love cat, cat and fish, Siames cat, humor art, art with smile, Funny animals, French kitchen art, Mindful Art, Natalie Levkovska art, fish on a plate, Wall Décor Art, Kitchen Décor, Drawing Wall Décor, Original Drawings, Unique Gifts Art, Home Décor, Good feeling art
Cat and Herring
29,1x20,5 in

Γκουάς στο Χαρτί

7,1x9,1x0,4 in ©2020 από Veronique Gaudin
Villa d'Urville - Σχέδιο, 7,1x9,1x0,4 in ©2020 από Veronique Gaudin - Figurative, figurative-594, Maison, Urville, Villa
Villa d'Urville
7,1x9,1 in

Μελάνι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
5,5x7,9 in ©2020 από Thibaut Dapoigny
ROBIN COMING THROUGH - Σχέδιο, 5,5x7,9 in ©2020 από Thibaut Dapoigny - Figurative, figurative-594, bird, birds, animal, animals
ROBIN COMING THROUGH
5,5x7,9 in

Ακουαρέλα στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
8,3x5,9x0,1 in ©2020 από Patrick Jannin
LES RETIRÉS le livre - Σχέδιο, 8,3x5,9x0,1 in ©2020 από Patrick Jannin - Outsider Art, outsider-art-1044, livre, auto-éditon, les retirés, encre de Chine, science fiction, critique, politique, satyre, illustration, patrick jannin
LES RETIRÉS le livre
8,3x5,9 in

Μελάνι στο Χαρτί

8,3x11,7 in ©2019 από David Villena
An Online Couple, 2019 - Σχέδιο, 8,3x11,7 in ©2019 από David Villena - Expressionism, expressionism-591, ink, encre, tusche, tinta, tintachina, encredechine, indianink, couple
David Villena
252,45 $
An Online Couple, 2019
8,3x11,7 in

Μελάνι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
11,8x9,5 in ©2019 από Clara Harbadi
je vais là où va ta route Série Somewhere - Σχέδιο, 11,8x9,5x0,4 in ©2019 από Clara Harbadi - Abstract, abstract-570, empreinte, crayon, peinceau, encre, brosse, peinture à l'eau, lavis, outils, jaune, blanc, noir, composition, collage, zigzague, horizontale, verticale, trace, gomme, geste, ondulations
Clara Harbadi
519,67 $
je vais là où va ta route Série Somewhere
11,8x9,5 in

Ακρυλικό στο Χαρτί

Licenses available
16,5x11 in ©1994 από Nath Chipilova (Atelier NN art store)
Etude de Nu 0 - Σχέδιο, 16,5x11x0,4 in ©1994 από Nath Chipilova (Atelier NN art store) - Figurative, figurative-594, naked, woman, nude, study, nu, féminin, femme
Etude de Nu 0
16,5x11 in

Γραφίτης στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
11,8x11,8 in ©2021 από Pavel Kuragin
Drinking dog 108 - Σχέδιο, 11,8x11,8 in ©2021 από Pavel Kuragin - Naive Art, naive-art-948
Pavel Kuragin
110,83 $
Drinking dog 108
11,8x11,8 in

Παστέλ στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
15,4x23,2 in ©2020 από Nadia Boldina
House with green gate - Σχέδιο, 15,4x23,2 in ©2020 από Nadia Boldina - Figurative, figurative-594, architectural landscape, Old city, country house, Mountain landscape, countryside, city in the mountains, rural view, old house, village, summer landscape, summer sunset, south, summer evening
Nadia Boldina
311,55 $
House with green gate
15,4x23,2 in

Μελάνι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
16,5x11,7 in ©2020 από Elisetot
En équilibre - Σχέδιο, 16,5x11,7 in ©2020 από Elisetot - Figurative, figurative-594, artwork_cat.Love/Romance, artwork_cat.Performing Arts, Άνδρες, Ασπρόμαυρο, Θαλασσογραφία, dessin, noir et blanc, paysage marin, bord de mer, draw, sea, black and white, planche à voile, seaside, art
Elisetot
215,5 $
En équilibre
16,5x11,7 in

Μολύβι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
11x8,3x0,4 in ©2019 από Marlène Bonnaffé
Roche-rochers - Σχέδιο, 11x8,3x0,4 in ©2019 από Marlène Bonnaffé - Figurative, figurative-594, Rochers, Esquisse, Encre, Bretagne, Mer, Plage, Inachevé
Roche-rochers
11x8,3 in

Μελάνι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση

Artmajeur

Λάβετε το ενημερωτικό μας δελτίο για λάτρεις της τέχνης και συλλέκτες