Γνήσια σχέδια και εικονογραφήσεις προς πώληση | Γεωμετρικός

Αγοράστε πρωτότυπα έργα τέχνης, περιορισμένες εκδόσεις και εκτυπώσεις από τους καλύτερους σύγχρονους καλλιτέχνες παγκοσμίως.
Εργασίες που γίνονται σε μια επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα όργανο (μολύβι, στυλό, κάρβουνο,...
Αγοράστε πρωτότυπα έργα τέχνης, περιορισμένες εκδόσεις και εκτυπώσεις από τους καλύτερους σύγχρονους καλλιτέχνες παγκοσμίως.
Εργασίες που γίνονται σε μια επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα όργανο (μολύβι, στυλό, κάρβουνο, δείκτες ...).

Προκαθορισμένο | Πιο πρόσφατα

page-loading
15,8x15,8 in ©2020 από Cm2t
Diffuse - Σχέδιο, 15,8x15,8 in ©2020 από Cm2t - Geometric, geometric-572, Σώμα, Πνευματικότητα, ballpoint pen, dessin contemporain, contemporary drawing, fleur de vie, flower of life
Cm2t
509,82 $
Diffuse
15,8x15,8 in

Στυλό στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
15,8x23,6 in ©1990 από Faye
Nu - Σχέδιο, 15,8x23,6 in ©1990 από Faye - Geometric, geometric-572, Σώμα, trait
Nu
15,8x23,6 in

Μελάνι στο Χαρτί

9,5x12,2 in ©1988 από Christiane Seguin
Tourne en rond - Σχέδιο, 9,5x12,2 in ©1988 από Christiane Seguin - Geometric, geometric-572, Γεωμετρικός, rotation, triangles, droites, encre, noir-blanc
Tourne en rond
9,5x12,2 in

Μελάνι στο Χαρτί

16,5x11,7x0,1 in ©2020 από Symona Colina
The Black TomCat - Σχέδιο, 16,5x11,7x0,1 in ©2020 από Symona Colina - Geometric, geometric-572, cat, tomcat, sphere
Symona Colina
Κατόπιν αίτησης
The Black TomCat
16,5x11,7 in

Μολύβι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
11x17x1 in ©2020 από Ron Zeman
Morphic Shapes - Σχέδιο, 11x17x1 in ©2020 από Ron Zeman - Geometric, geometric-572, Αφηρημένη τέχνη, morphic, abstract, fineart, art
Morphic Shapes
11x17 in

Κιμωλία στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
19,7x27,6 in ©2002 από Andregeometricart
Turning & Turning - Σχέδιο, 19,7x27,6 in ©2002 από Andregeometricart - Geometric, geometric-572, Αφηρημένη τέχνη, Art abstrait, Art géométrique, Illusion optique, Papier canson, Entièrement faite à la main, Œuvre unique et originale
Turning & Turning
19,7x27,6 in

Μελάνι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
26,2x19,3 in © από Sarantis Karavouzis
Untitled 1 - Σχέδιο, 26,2x19,3 in ©2020 από Sarantis Karavouzis - Geometric, geometric-572, artwork_cat.Colors, Γεωμετρικός, Σπίτι, Interiors
Sarantis Karavouzis
Κατόπιν αίτησης
Untitled 1
26,2x19,3 in

Μολύβι στο Χαρτόνι

19,7x19,7 in ©2000 από Andregeometricart
Vertigo / Vertige - Σχέδιο, 19,7x19,7 in ©2000 από Andregeometricart - Geometric, geometric-572, Αφηρημένη τέχνη, Art géométrique, Art abstrait, Illusion optique, Papier canson, Entièrement fait à la main, Unique, Originale
Vertigo / Vertige
19,7x19,7 in

Μελάνι στο Χαρτί

19,7x19,7 in ©1974 από Andregeometricart
Revolving / Ivresse - Σχέδιο, 19,7x19,7 in ©1974 από Andregeometricart - Geometric, geometric-572, Αφηρημένη τέχνη, Art géométrique, Art abstrait, Illusion optique, Œuvre unique, Œuvre originale, Entièrement à la main
Revolving / Ivresse
19,7x19,7 in

Μελάνι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
27,6x19,7 in ©2000 από Andregeometricart
Hope / Espoir - Σχέδιο, 27,6x19,7 in ©2000 από Andregeometricart - Geometric, geometric-572, Αφηρημένη τέχνη, Art abstrait, Art géométrique, Unique, Encre, Papier canson, Illusion optique, Entièrement fait à la main
Hope / Espoir
27,6x19,7 in

Μελάνι στο Χαρτί

8,3x11,7 in ©2020 από Alp Bektaş
Zeus - Σχέδιο, 8,3x11,7 in ©2020 από Alp Bektaş - Geometric, geometric-572, artwork_cat.Classical mythology, Zeus, Art, Drawing, Tattooart, Tattoo
Alp Bektaş
144,77 $
Zeus
8,3x11,7 in

Κάρβουνο στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
19,7x19,7 in ©1974 από Andregeometricart
My Shining Star / Mon Étoile Brillante - Σχέδιο, 19,7x19,7 in ©1974 από Andregeometricart - Geometric, geometric-572, Αφηρημένη τέχνη, Art abstrait, Art géométrique, Originale, Encre, Papier, Canson, Entièrement à la main, Unique
My Shining Star / Mon Étoile Brillante
19,7x19,7 in

Μελάνι στο Χαρτί

78,7x33,5x0,1 in ©2016 από Katia Bondar
The hills - zigzags - Σχέδιο, 78,7x33,5x0,1 in ©2016 από Katia Bondar - Geometric, geometric-572, Αφηρημένη τέχνη, Γεωμετρικός, Δέντρο, Τοπία, Φύση, поля, деревья, природа, абстракция, пейзаж, геометрический
Katia Bondar
1.107,74 $
The hills - zigzags
78,7x33,5 in

Κοντέ στο Συνθετικό πλαίσιο

Διαθέσιμη Εκτύπωση
11,4x8,3 in ©2020 από Gaelle Souchez
POULETTE - Σχέδιο, 11,4x8,3 in ©2020 από Gaelle Souchez - Geometric, geometric-572, chicken, poulette, geometrie, couleurs, format, decoration, fleurs
POULETTE
11,4x8,3 in

Ακρυλικό στο Χαρτί

8,3x11,8 in ©2019 από Maryse Le Moing
Le phare 1 - Σχέδιο, 8,3x11,8 in ©2019 από Maryse Le Moing - Geometric, geometric-572, artwork_cat.Colors, Γεωμετρικός, Φύση, phare, mer, côte, artiste française, artwork, dessin pastel, fait main, création originale, port, vague, impression d'art, art bretagne france, décoration murale, tableau toile, french art, style géométrique, nature
Le phare 1
8,3x11,8 in

Παστέλ στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
9,5x12,2 in ©1988 από Christiane Seguin
Respiration - Σχέδιο, 9,5x12,2 in ©1988 από Christiane Seguin - Geometric, geometric-572, Γεωμετρικός, triangles, géométrie, encre, noir-blanc
Respiration
9,5x12,2 in

Μελάνι στο Χαρτί

39,4x59,1x0,1 in ©2020 από Adrian Uncrut
Lost Paradise - Σχέδιο, 39,4x59,1x0,1 in ©2020 από Adrian Uncrut - Geometric, geometric-572, artwork_cat.Performing Arts, Ηρωική-Φαντασία, Άνθρωποι
Adrian Uncrut
Κατόπιν αίτησης
Lost Paradise
39,4x59,1 in

Κολάζ στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
19,7x19,7 in ©1973 από Andregeometricart
Blossoming / Épanouissement - Σχέδιο, 19,7x19,7 in ©1973 από Andregeometricart - Geometric, geometric-572, Αφηρημένη τέχνη, Art abstrait, Art géométrique, Illusion optique, Œuvre unique, Œuvre originale, Papier canson, Entièrement à la main
Blossoming / Épanouissement
19,7x19,7 in

Μελάνι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
23,4x16,5 in ©2019 από Istvan Kostura
X9GSR2 - Σχέδιο, 23,4x16,5 in ©2019 από Istvan Kostura - Geometric, geometric-572, Αφηρημένη τέχνη, ballpoint, ballpoint drawing, drawing, ink, geometric, line, line art, rhombus, abstract, paper, monochrome
Istvan Kostura
Κατόπιν αίτησης
X9GSR2
23,4x16,5 in

Στυλό στο Χαρτί

Licenses available
9,5x11,8 in ©2020 από Maryse Le Moing
Le coq - Σχέδιο, 9,5x11,8x0,4 in ©2020 από Maryse Le Moing - Geometric, geometric-572, Των ζώων, artwork_cat.Colors, Η αγροτική ζωή, Φύση, Animaux vie rurale, nature, art géométrique, art naif, art bretagne france, impression d'art, coq, dessin pastel, artiste française, Maryse Le Moing art, couleur jaune orange rouge, création originale, tableau toile, artwork
Le coq
9,5x11,8 in

Παστέλ στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
5,9x8,3 in ©2019 από Maryse Le Moing
Arlequin - Σχέδιο, 5,9x8,3 in ©2019 από Maryse Le Moing - Geometric, geometric-572, Αφηρημένη τέχνη, Art, Maryse Le Moing, Style abstrait, Artiste Bretagne France, Arlequin, géométrique, bleu et rouge, tableau, impression d'art, décoration murale, fait main, artwork, joyeux, Dessin pastel
Arlequin
5,9x8,3 in

Παστέλ στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
5,9x8,3x0,1 in ©2017 από Edouard Leruste
Broken clocks land - Σχέδιο, 5,9x8,3x0,1 in ©2017 από Edouard Leruste - Geometric, geometric-572, Αρχιτεκτονική, time, clock, race, run, traffic jam, noir et blanc
Broken clocks land
5,9x8,3 in

Στυλό στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
12x12 in ©2020 από Hélène Gajac
Fleur de vie vert métallisé sur fond rose - Σχέδιο, 12x12 in ©2020 από Hélène Gajac - Geometric, geometric-572, Πνευματικότητα, fleur de vie, forme agissante, géométrie sacrée, fleur de vie ouverte, constellation, bien-être, dot
Fleur de vie vert métallisé sur fond rose
12x12 in

Μαρκαδόρος στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
12,6x9,5 in ©2021 από Assia Lounas
Mandala - Σχέδιο, 12,6x9,5x0,4 in ©2021 από Assia Lounas - Geometric, geometric-572, mandala, géométrie, dessin, à main
Assia Lounas
181,02 $
Mandala
12,6x9,5 in

Στυλό στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
7,1x5,9 in ©2020 από Gaelle Souchez
FOX - Σχέδιο, 7,1x5,9 in ©2020 από Gaelle Souchez - Geometric, geometric-572, fox, renard, orange, roux, geometric, petit, small
FOX
7,1x5,9 in

Ακρυλικό στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
35,8x28,4x0,4 in ©2020 από Maria Susarenko
Red Roofs - Σχέδιο, 35,8x28,4x0,4 in ©2020 από Maria Susarenko - Geometric, geometric-572, cityscape, architecture, red roofs, birds, saint petersburg, city drawing, view from window, rooftop, architectural drawing, birds in flight, birds on the roof
Maria Susarenko
1.044,27 $
Red Roofs
35,8x28,4 in

Στυλό στο Χαρτόνι

Διαθέσιμη Εκτύπωση
20,1x16,1x0,6 in ©2019 από Penellope Van Haver
ARA SUR SON 31 - Σχέδιο, 20,1x16,1x0,6 in ©2019 από Penellope Van Haver - Geometric, geometric-572, Των ζώων, ARA, perroquet, géométrie, dessin, tableau
ARA SUR SON 31
20,1x16,1 in

Κοντέ στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
19,7x19,7 in ©1973 από Andregeometricart
Shining Waves / Vagues Brillantes - Σχέδιο, 19,7x19,7 in ©1973 από Andregeometricart - Geometric, geometric-572, Αφηρημένη τέχνη, Art géométrique, Art abstrait, Illusion optique, Œuvre originale et unique, Entièrement faite à la main, Papier canson
Shining Waves / Vagues Brillantes
19,7x19,7 in

Μελάνι στο Χαρτί

19,7x27,6 in ©2002 από Andregeometricart
Floating / Flottant - Σχέδιο, 19,7x27,6 in ©2002 από Andregeometricart - Geometric, geometric-572, Αφηρημένη τέχνη, Art géométrique, Illusion optique, Art abstrait, Papier canson, Œuvre unique et originale, Entièrement faite à la main
Floating / Flottant
19,7x27,6 in

Μελάνι στο Χαρτί

12,6x9,5 in ©2021 από Assia Lounas
Mandala woman - Σχέδιο, 12,6x9,5x0,4 in ©2021 από Assia Lounas - Geometric, geometric-572, mandala, femme, stylo, à main, hand made
Assia Lounas
181,02 $
Mandala woman
12,6x9,5 in

Στυλό στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
25,6x17,7 in ©1999 από Frank-Oben
forme e volumi (1) - Σχέδιο, 25,6x17,7 in ©1999 από Frank-Oben - Geometric, geometric-572, Γεωμετρικός
Frank-Oben
369,43 $
forme e volumi (1)
25,6x17,7 in

Μελάνι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
9,5x8,3 in ©2019 από Maryse Le Moing
Abstrait 5 - Σχέδιο, 9,5x8,3 in ©2019 από Maryse Le Moing - Geometric, geometric-572, Αφηρημένη τέχνη, Art abstrait, Maryse Le Moing, Artiste Bretagne France, couleur bleu or vert, style géométrique, cadre mural, impression d'art, tableau toile, dessin géométrique, artwork, décoration d'intérieur
Abstrait 5
9,5x8,3 in

Ακρυλικό στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
35,4x27,6x1,2 in ©2020 από Сергей Дегтярев
Art 2 - Σχέδιο, 35,4x27,6x1,2 in ©2020 από Сергей Дегтярев - Geometric, geometric-572, decor
Art 2
35,4x27,6 in

Ακρυλικό στο Καμβάς

Licenses available
24x33,9 in ©2020 από Katia Bondar
Twin totems. 2 - Σχέδιο, 24x33,9 in ©2020 από Katia Bondar - Geometric, geometric-572, Αφηρημένη τέχνη, Πολιτισμός, Γεωμετρικός, Μοτίβα, Παγκόσμιου Πολιτισμού, тотем, этническое, геометрическое, культура
Twin totems. 2
24x33,9 in

Ακρυλικό στο Χαρτί

12x12 in ©2020 από Hélène Gajac
Métatron or - argent - blanc sur fond gris - Σχέδιο, 12x12 in ©2020 από Hélène Gajac - Geometric, geometric-572, Πνευματικότητα, géométrie sacrée, cube de Métatron, spiritualité, or, argent, blanc, connexion, dot
Métatron or - argent - blanc sur fond gris
12x12 in

Μαρκαδόρος στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση
11,7x8,3 in ©2019 από Özge Kirdar
Frida Kahlo - Σχέδιο, 11,7x8,3x0,4 in ©2019 από Özge Kirdar - Geometric, geometric-572, Γυναίκες, Πορτρέτα, Frida Kahlo, Portre
Frida Kahlo
11,7x8,3 in

Μολύβι στο Χαρτί

Διαθέσιμη Εκτύπωση

Artmajeur

Λάβετε το ενημερωτικό μας δελτίο για λάτρεις της τέχνης και συλλέκτες