Πρόγραμμα συνεργασίας

Κερδίστε χρήματα παραπέμποντας τους συναδέλφους καλλιτέχνες και γκαλερί τέχνης στο Artmajeur! Εμείς θα σας πληρώσει 10,69 $ για κάθε νέο μέλος που αγοράζει μια ιδιότητα μέλους στο Artmajeur.

Περισσότερες πληροφορίες
Links

Για να ορίσετε ένα link στο site μας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο κώδικα:

468x60px

450x450px

Élements de la marque Artmajeur

Comment utiliser les éléments de la marque Artmajeur dans vos documents marketing ?

Notre marque comprend le nom Artmajeur, les logos, les graphismes et tous mots, phrases, images ou autre désignation identifiant Artmajeur comme source d’un produit ou d’un service. Utilisez s’il vous plaît ces éléments de manière cohérente.

Le logo Artmajeur

Lorsque vous utilisez notre logo en association avec d’autres éléments gra- phiques, assurez-vous de lui accorder un espace suffisant. (minimum 15 pixel et un espace libre autour du logo de mi- nimum 150% la taille du logo)

Télécharger les fichiers de logo:

EPS PSD JPG PNG
Le nom Artmajeur

Télécharger les fichiers du nom:

EPS PSD JPG PNG
La couleur Artmajeur
Quelque soit le support utilisé, vous devez toujours employer cette couleur.
Ne pas faire
  • Placer des mots autour du logo
  • Faire pivoter le logo ou modifier son orienta- tion.
  • Animer le logo.
  • Changer les couleurs du logo.
  • Ajouter des effets spéciaux au logo.
  • Utiliser d’anciennes versions du logo, des logos antérieurs ou toute autre marque pouvant prêter à confusion.
API

Artmajeur provides a simple API to build apps based on our platform.

The API provides support for all main features on Artmajeur including listing Artworks, collections, commenting Artworks, adding artworks to collections etc...

If you are interested in getting access to the API to build an application, please contact our tech staff to request your Free API key.

Artmajeur API documentation

Artmajeur

Λάβετε το ενημερωτικό μας δελτίο για λάτρεις της τέχνης και συλλέκτες