Νομικές πληροφορίες

Ο δικτυακός τόπος ανήκει και διαχειρίζεται η εταιρία Artmajeur, εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Montpellier της Γαλλίας με αριθμό εταιρείας 51331811300034. Ο αριθμός μας ΦΠΑ είναι FR05513318113. Εταιρεία με έδρα το 2009. Capital 100 000€.

Artmajeur

Λάβετε το ενημερωτικό μας δελτίο για λάτρεις της τέχνης και συλλέκτες