Πουλήθηκε

Peter Nottrott

Positive Energy XL 1 (2021)

Τύπος Artwork
Διαστάσεις
41,3x61 in
Τεχνικές
Υποστήριξη ή επιφάνεια
Καμβάς
Framing
Όχι
The work expresses liveliness and dynamism as well as harmony. The appealing color formation in red, orange, magenta, pink, blue, green, lavender, violet, beige, brown, yellow and white tones seems to radiate positive energy according to the title, getting lighter upwards. While the almost symmetrical center is rich in detail and contrast, the background...
The work expresses liveliness and dynamism as well as harmony. The appealing color formation in red, orange, magenta, pink, blue, green, lavender, violet, beige, brown, yellow and white tones seems to radiate positive energy according to the title, getting lighter upwards. While the almost symmetrical center is rich in detail and contrast, the background is laid out more flat and toned.

Σχετικά θέματα

Peinture AbstraiteAbstraktes GemäldeAbstract PaintingPeter NottrottOriginal

Αυτόματη μετάφραση
Peter Nottrott
Ακολουθήστε
Kunstmaler Peter Nottrott         * geboren 1962 in Nübelfeld / Flensburg                       * arbeitet seit 1987 vollberuflich als freischaffender Künstler in Hamburg...

Kunstmaler Peter Nottrott

        * geboren 1962 in Nübelfeld / Flensburg              

        * arbeitet seit 1987 vollberuflich als freischaffender Künstler in Hamburg         

        * Pionier: seit 1998 eigene Online-Galerie   

        * mehr als 800 weltweite Gemäldeverkäufe in über 30 Länder 

        * lebt heute in beachtlicher Zufriedenheit in Flensburg mit dortigem Stadtatelier    Δείτε περισσότερα από Peter Nottrott

41,3x61 in
Πουλήθηκε
33,5x61 in
Πουλήθηκε
41,3x78,7 in
Πουλήθηκε
39,4x78,7 in
4.816,04 $

Artmajeur

Λάβετε το ενημερωτικό μας δελτίο για λάτρεις της τέχνης και συλλέκτες