Δημητριοσ Κρανιτσασ


3 Followers Μέλος από 2020
Ελλάδα

Συλλογές επιμέλεια Δημητριοσ Κρανιτσασ

Συλλογές Μελών

Αγαπημένα έργα μου 2 Εικόνες

Ζωγραφική με τίτλο "untitled. (139A0)" από Maksim Krapht, Αυθεντικά έργα τέχνης, Λάδι Τοποθετήθηκε στο Χαρτόνι
untitled. (139A0) - Ζωγραφική, 9,5x7,1x0,1 in ©2020 από Maksim Krapht - Figurative, figurative-594, fineart, contemporary, modern, abstract, oil, canvas, portrait, #artistsupportpledge
Ζωγραφική με τίτλο "Microplastics." από Maksim Krapht, Αυθεντικά έργα τέχνης, Λάδι Τοποθετήθηκε στο Τσάντα καμβά
Microplastics. - Ζωγραφική, 11,8x8,3x0,8 in ©2020 από Maksim Krapht - Figurative, figurative-594, fineart, contemporary, modern, woman, portrait, abstract, decadence, memory, #artistsupportpledge