Κωνσταντινος Κολοβος


Follow
Painting 12 Followers Member since 2018
ηρακλειο κρητης, Greece
19.7x27.6 in ©2020 by Κωνσταντινος Κολοβος
©2020 Κωνσταντινος Κολοβος
Drawing - Design, 19.7x27.6 in ©2020 by Κωνσταντινος Κολοβος - Black and White
On Request
Drawing
Design (19.7x27.6 in) Prints available
39.4x27.6x0.6 in ©2020 by Κωνσταντινος Κολοβος
©2020 Κωνσταντινος Κολοβος
The lady with pearls - Painting, 39.4x27.6x0.6 in ©2020 by Κωνσταντινος Κολοβος - Abstract, abstract-570, People, Women, Erotic
On Request
The lady with pearls
Acrylic on Canvas (39.4x27.6 in) Prints available
27.6x39.4x5.9 in © by Κωνσταντινος Κολοβος
© Κωνσταντινος Κολοβος
The pouring of oblivion and the enigmatic sorrow. - Painting, 27.6x39.4x5.9 in ©2019 by Κωνσταντινος Κολοβος - Abstract, abstract-570, Dark-Fantasy, People, Tree, Water, Birds, desert, elefants, water, birds, sorrow
On Request
The pouring of oblivion and the enigmatic sorrow.
Acrylic on Canvas (27.6x39.4 in)
19.7x27.6x0.6 in ©2018 by Κωνσταντινος Κολοβος
©2018 Κωνσταντινος Κολοβος
Τhe imprecision of infinity and the un - Painting, 19.7x27.6x0.6 in ©2018 by Κωνσταντινος Κολοβος - Abstract, abstract-570, Men, Architecture, Abstract Art, Spirituality
On Request
Τhe imprecision of infinity and the un
Acrylic on Canvas (19.7x27.6 in) Prints available
23.6x35.4x0.6 in ©2018 by Κωνσταντινος Κολοβος
©2018 Κωνσταντινος Κολοβος
the sacrifise - Painting, 23.6x35.4x0.6 in ©2018 by Κωνσταντινος Κολοβος - Abstract, abstract-570, Dark-Fantasy, People, Abstract Art, Tree, Spirituality, desert, shrine, birds
On Request
the sacrifise
Acrylic on Canvas (23.6x35.4 in) Prints available
23.6x31.5x0.6 in ©2018 by Κωνσταντινος Κολοβος
©2018 Κωνσταντινος Κολοβος
The inner anger and the calm of the soul. - Painting, 23.6x31.5x0.6 in ©2018 by Κωνσταντινος Κολοβος - Surrealism, surrealism-627, Abstract Art, Tree, Animals, Spirituality, Landscape, Bull, Ellefant, Tree, Beach, Sea, Sunset
On Request
The inner anger and the calm of the soul.
Acrylic on Canvas (23.6x31.5 in) Prints available
19.7x27.6x0.6 in ©2018 by Κωνσταντινος Κολοβος
©2018 Κωνσταντινος Κολοβος
The destruction of pyramids from something unreal - Painting, 19.7x27.6x0.6 in ©2018 by Κωνσταντινος Κολοβος - Abstract, abstract-570, People, Religion, Spirituality
On Request
The destruction of pyramids from something unreal
Acrylic on Canvas (19.7x27.6 in) Prints available

About this collection:

Discover great art by contemporary artist Κωνσταντινος Κολοβος. Browse artworks, buy original art or high end prints.