Suo Yuan WANG


Follow
Drawing, Printmaking ... 61 Followers Member since 2008
France
22.1x29.9 in ©2017 by Suo Yuan WANG
©2017 Suo Yuan WANG
Penglai VI. - Printmaking, 22.1x29.9 in ©2017 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Penglai VI.
Printmaking (22.1x29.9 in)
27.6x43.3 in ©2019 by Suo Yuan WANG
©2019 Suo Yuan WANG
Inner landscape I - Printmaking, 27.6x43.3 in ©2019 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Inner landscape I
Printmaking (27.6x43.3 in)
27.6x43.3 in ©2019 by Suo Yuan WANG
©2019 Suo Yuan WANG
Inner landscape I-V - Printmaking, 27.6x43.3 in ©2019 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Inner landscape I-V
Printmaking on Wood (27.6x43.3 in)
23.6x39.4 in ©2016 by Suo Yuan WANG
©2016 Suo Yuan WANG
Red Line-composition 5 - Printmaking, 23.6x39.4 in ©2016 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Red Line-composition 5
Printmaking (23.6x39.4 in)
19.7x39.4 in ©2017 by Suo Yuan WANG
©2017 Suo Yuan WANG
Penglai IV. - Printmaking, 19.7x39.4 in ©2017 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Penglai IV.
Printmaking (19.7x39.4 in)
39.4x23.6 in ©2016 by Suo Yuan WANG
©2016 Suo Yuan WANG
Red Line-composition 4 - Printmaking, 39.4x23.6 in ©2016 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Red Line-composition 4
Printmaking on Paper (39.4x23.6 in)
22.1x29.9 in ©2015 by Suo Yuan WANG
©2015 Suo Yuan WANG
Red Line-composition n°1 - Printmaking, 22.1x29.9 in ©2015 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Red Line-composition n°1
Printmaking (22.1x29.9 in)
25.6x19.7 in ©2018 by Suo Yuan WANG
©2018 Suo Yuan WANG
Another day, another world - Printmaking, 25.6x19.7 in ©2018 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Another day, another world
Printmaking (25.6x19.7 in)
15.8x11.8 in ©2018 by Suo Yuan WANG
©2018 Suo Yuan WANG
In the Eye of Horus - Printmaking, 15.8x11.8 in ©2018 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
In the Eye of Horus
Printmaking (15.8x11.8 in)
19.7x25.6 in ©2015 by Suo Yuan WANG
©2015 Suo Yuan WANG
One Line-1 - Printmaking, 19.7x25.6 in ©2015 by Suo Yuan WANG - one line, wang suo yuan
Available on request
Suo Yuan Wang
One Line-1
Printmaking (19.7x25.6 in)
25.6x19.7 in ©2015 by Suo Yuan WANG
©2015 Suo Yuan WANG
One line-2 - Printmaking, 25.6x19.7 in ©2015 by Suo Yuan WANG - one line, wang suo yuan
Available on request
Suo Yuan Wang
One line-2
Printmaking (25.6x19.7 in)
19.7x25.6 in ©2015 by Suo Yuan WANG
©2015 Suo Yuan WANG
One line-3 - Printmaking, 19.7x25.6 in ©2015 by Suo Yuan WANG - one line, wang suo yuan
Available on request
Suo Yuan Wang
One line-3
Printmaking (19.7x25.6 in)
19.7x25.6 in ©2015 by Suo Yuan WANG
©2015 Suo Yuan WANG
One line-4 - Printmaking, 19.7x25.6 in ©2015 by Suo Yuan WANG - one line, wang suo yuan
Available on request
Suo Yuan Wang
One line-4
Printmaking (19.7x25.6 in)
19.7x25.6 in ©2015 by Suo Yuan WANG
©2015 Suo Yuan WANG
One line-5 - Printmaking, 19.7x25.6 in ©2015 by Suo Yuan WANG - one line, wang suo yuan
Available on request
Suo Yuan Wang
One line-5
Printmaking (19.7x25.6 in)
7.9x7.9 in ©2017 by Suo Yuan WANG
©2017 Suo Yuan WANG
Silence Hill 2 - Printmaking, 7.9x7.9 in ©2017 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Silence Hill 2
Printmaking (7.9x7.9 in)
29.9x22.1 in ©2012 by Suo Yuan WANG
©2012 Suo Yuan WANG
LN(l'ouïe)-4(hibernation) - Printmaking, 29.9x22.1 in ©2012 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
LN(l'ouïe)-4(hibernation)
Printmaking (29.9x22.1 in)
29.9x22.1 in ©2012 by Suo Yuan WANG
©2012 Suo Yuan WANG
Lune Noire ( l'ouïe) - 5(éveil) - Printmaking, 29.9x22.1 in ©2012 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Lune Noire ( l'ouïe) - 5(éveil)
Printmaking (29.9x22.1 in)
29.9x22.1 in ©2011 by Suo Yuan WANG
©2011 Suo Yuan WANG
Lune Noire (l'union des sens) - 2 - Printmaking, 29.9x22.1 in ©2011 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Lune Noire (l'union des sens) - 2
Printmaking (29.9x22.1 in)
29.9x22.1 in ©2011 by Suo Yuan WANG
©2011 Suo Yuan WANG
Lune Noire ( la vue ) - 1 - Printmaking, 29.9x22.1 in ©2011 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Lune Noire ( la vue ) - 1
Printmaking (29.9x22.1 in)
29.9x22.1 in ©2011 by Suo Yuan WANG
©2011 Suo Yuan WANG
Lune Noire ( l'ouïe) - 1(infinité) - Printmaking, 29.9x22.1 in ©2011 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Lune Noire ( l'ouïe) - 1(infinité)
Printmaking (29.9x22.1 in)
29.9x22.1 in ©2011 by Suo Yuan WANG
©2011 Suo Yuan WANG
Lune Noire ( la vue ) - 2 - Printmaking, 29.9x22.1 in ©2011 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Lune Noire ( la vue ) - 2
Printmaking (29.9x22.1 in)
29.9x22.1 in ©2011 by Suo Yuan WANG
©2011 Suo Yuan WANG
Lune Noire ( l'ouïe) - 2(distance) - Printmaking, 29.9x22.1 in ©2011 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Lune Noire ( l'ouïe) - 2(distance)
Printmaking (29.9x22.1 in)
29.9x22.1 in ©2011 by Suo Yuan WANG
©2011 Suo Yuan WANG
Lune Noire ( la vue ) - 3 - Printmaking, 29.9x22.1 in ©2011 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Lune Noire ( la vue ) - 3
Printmaking (29.9x22.1 in)
29.9x22.1 in ©2011 by Suo Yuan WANG
©2011 Suo Yuan WANG
Lune Noire ( l'ouïe) - 3(écho) - Printmaking, 29.9x22.1 in ©2011 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Lune Noire ( l'ouïe) - 3(écho)
Printmaking (29.9x22.1 in)
29.9x22.1 in ©2011 by Suo Yuan WANG
©2011 Suo Yuan WANG
Lune Noire ( le toucher d'une autre ) - 1 - Printmaking, 29.9x22.1 in ©2011 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Lune Noire ( le toucher d'une autre ) - 1
Printmaking (29.9x22.1 in)
29.9x22.1 in ©2011 by Suo Yuan WANG
©2011 Suo Yuan WANG
Lune Noire ( le toucher d'une autre ) - 2 - Printmaking, 29.9x22.1 in ©2011 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Lune Noire ( le toucher d'une autre ) - 2
Printmaking (29.9x22.1 in)
25.6x19.7 in ©2012 by Suo Yuan WANG
©2012 Suo Yuan WANG
Mélancholia 2 - Sculpture, 25.6x19.7 in ©2012 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Mélancholia 2
Sculpture (25.6x19.7 in)
5.9x4.3 in ©2016 by Suo Yuan WANG
©2016 Suo Yuan WANG
Chaos 1 - Printmaking, 5.9x4.3 in ©2016 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Chaos 1
Printmaking (5.9x4.3 in)
19.7x25.6 in ©2015 by Suo Yuan WANG
©2015 Suo Yuan WANG
Eclipse lunaire 2 - Printmaking, 19.7x25.6 in ©2015 by Suo Yuan WANG - éclipse lunaire
Available on request
Suo Yuan Wang
Eclipse lunaire 2
Printmaking (19.7x25.6 in)
19.7x25.6 in ©2015 by Suo Yuan WANG
©2015 Suo Yuan WANG
Eclipse lunaire 1 - Printmaking, 19.7x25.6 in ©2015 by Suo Yuan WANG - éclipse lunaire
Available on request
Suo Yuan Wang
Eclipse lunaire 1
Printmaking (19.7x25.6 in)
29.9x22.1 in ©2012 by Suo Yuan WANG
©2012 Suo Yuan WANG
Né comme une fleur de l'été (métallique)-1 - Sculpture, 29.9x22.1 in ©2012 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Né comme une fleur de l'été (métallique)-1
Sculpture (29.9x22.1 in)
5.9x4.3 in ©2016 by Suo Yuan WANG
©2016 Suo Yuan WANG
Chaos 3 - Printmaking, 5.9x4.3 in ©2016 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Chaos 3
Printmaking (5.9x4.3 in)
© by Suo Yuan WANG
© Suo Yuan WANG
Nouvel Horizon n°1 - Printmaking ©2008 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Nouvel Horizon n°1
Printmaking
19.7x25.6 in ©2010 by Suo Yuan WANG
©2010 Suo Yuan WANG
Nouvel Horizon 0 - Printmaking, 19.7x25.6 in ©2010 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Nouvel Horizon 0
Printmaking (19.7x25.6 in)
© by Suo Yuan WANG
© Suo Yuan WANG
Nouvel Horizon n°2 - Printmaking ©2008 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Nouvel Horizon n°2
Printmaking
© by Suo Yuan WANG
© Suo Yuan WANG
Nouvel Horizon n°3 - Printmaking ©2008 by Suo Yuan WANG -
Available on request
Suo Yuan Wang
Nouvel Horizon n°3
Printmaking