Daniel-Les Arts-De Rues


Follow
Painting 18 Followers Member since 2015
France
15.8x15.8 in © by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
img-0181.jpg - Painting, 15.8x15.8 in ©2016 by Daniel-Les Arts-De Rues - Abstract Art

Daniel-Les Arts-De Rues

img 0181 Acrylic on Canvas (15.8x15.8 in)
© by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc09817.jpg - Painting ©2016 by Daniel-Les Arts-De Rues -

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc09817 Painting
Available on request
Prints available
© by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc09838.jpg - Painting ©2016 by Daniel-Les Arts-De Rues - Abstract Art, Abstract Art

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc09838 Acrylic on Canvas
Available on request
Prints available
© by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
sam-0070.jpg - Painting ©2016 by Daniel-Les Arts-De Rues - Abstract Art, Abstract Art

Daniel-Les Arts-De Rues

sam 0070 Acrylic on Canvas
Available on request
Prints available
© by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
sam-0066.jpg - Painting ©2016 by Daniel-Les Arts-De Rues - Abstract Art, Abstract Art

Daniel-Les Arts-De Rues

sam 0066 Acrylic on Canvas
Available on request
Prints available
© by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc09795.jpg - Painting ©2016 by Daniel-Les Arts-De Rues -
23.6x28.7x1.2 in © by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc09788.jpg - Painting, 23.6x28.7x1.2 in ©2016 by Daniel-Les Arts-De Rues - Abstract Art, Abstract Art

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc09788 Oil on Canvas (23.6x28.7 in)
Available on request
Prints available
© by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc09812.jpg - Painting ©2016 by Daniel-Les Arts-De Rues -
23.6x23.6x2 in © by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc09808.jpg - Painting, 23.6x23.6x2 in ©2015 by Daniel-Les Arts-De Rues - Abstract Art

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc09808 Acrylic on Canvas (23.6x23.6 in)
Available on request
Prints available
19.7x19.7 in © by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc09787.jpg - Painting, 19.7x19.7 in ©2015 by Daniel-Les Arts-De Rues - Abstract Art, Abstract Art

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc09787 Acrylic on Canvas (19.7x19.7 in)
23.6x23.6x1.2 in © by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc00008.jpg - Painting, 23.6x23.6x1.2 in ©2015 by Daniel-Les Arts-De Rues - Abstract Art, Abstract Art

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc00008 Acrylic on Canvas (23.6x23.6 in)
Available on request
Prints available
23.6x23.6x1.2 in © by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc00005.jpg - Painting, 23.6x23.6x1.2 in ©2015 by Daniel-Les Arts-De Rues - Abstract Art, Abstract Art

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc00005 Acrylic on Canvas (23.6x23.6 in)
Available on request
Prints available
© by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc09965.jpg - Painting ©2015 by Daniel-Les Arts-De Rues - Abstract Art, Abstract Art

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc09965 Acrylic on Canvas
Available on request
Prints available
36.2x28.7 in © by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc09851.jpg - Painting, 36.2x28.7 in ©2015 by Daniel-Les Arts-De Rues - Abstract Art

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc09851 Oil (36.2x28.7 in)
Available on request
Prints available
28.7x36.2 in © by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc09794.jpg - Painting, 28.7x36.2 in ©2015 by Daniel-Les Arts-De Rues - Abstract Art

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc09794 Oil on Canvas (28.7x36.2 in)
Available on request
Prints available
© by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc02315.jpg - Painting ©2015 by Daniel-Les Arts-De Rues -

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc02315 Painting
Available on request
Prints available
© by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc01942.jpg - Painting ©2015 by Daniel-Les Arts-De Rues -

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc01942 Painting
Available on request
Prints available
© by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc01888.jpg - Painting ©2015 by Daniel-Les Arts-De Rues -

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc01888 Painting
Available on request
Prints available
© by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc01898.jpg - Painting ©2015 by Daniel-Les Arts-De Rues -

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc01898 Painting
Available on request
Prints available
© by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc01830.jpg - Painting ©2015 by Daniel-Les Arts-De Rues -

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc01830 Painting
Available on request
Prints available
39.4x39.4x39.4 in © by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc01796.jpg - Painting, 39.4x39.4x39.4 in ©2015 by Daniel-Les Arts-De Rues - Abstract Art

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc01796 (39.4x39.4 in)
Available on request
Prints available
© by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc01786.jpg - Painting ©2015 by Daniel-Les Arts-De Rues -

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc01786 Painting
Available on request
Prints available
© by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc01767.jpg - Painting ©2015 by Daniel-Les Arts-De Rues -

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc01767 Painting
Available on request
Prints available
© by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc01744.jpg - Painting ©2015 by Daniel-Les Arts-De Rues -

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc01744 Painting
Available on request
Prints available
© by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc01367.jpg - Painting ©2015 by Daniel-Les Arts-De Rues -

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc01367 Painting
Available on request
Prints available
© by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc01325.jpg - Painting ©2015 by Daniel-Les Arts-De Rues -

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc01325 Painting
Available on request
Prints available
© by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc01323.jpg - Painting ©2015 by Daniel-Les Arts-De Rues -

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc01323 Painting
Available on request
Prints available
© by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc01321.jpg - Painting ©2015 by Daniel-Les Arts-De Rues -

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc01321 Painting
Available on request
Prints available
© by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc01319.jpg - Painting ©2015 by Daniel-Les Arts-De Rues -

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc01319 Painting
Available on request
Prints available
© by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc01316.jpg - Painting ©2015 by Daniel-Les Arts-De Rues -

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc01316 Painting
Available on request
Prints available
© by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc01312.jpg - Painting ©2015 by Daniel-Les Arts-De Rues -

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc01312 Painting
Available on request
Prints available
© by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc01303.jpg - Painting ©2015 by Daniel-Les Arts-De Rues -

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc01303 Painting
Available on request
Prints available
© by Daniel-Les Arts-De Rues
© Daniel-Les Arts-De Rues
dsc01300.jpg - Painting ©2015 by Daniel-Les Arts-De Rues -

Daniel-Les Arts-De Rues

dsc01300 Painting
Available on request
Prints available