Περιοδικό

Συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές για την αγορά τέχνης σε απευθείας σύνδεση με στυλ!

Emerging Artist: 4 Tips to Boost your Online Art Sales

In this delicate pandemic period, the traditional ways of artistic promotion (galleries exhibitions, art fairs, artshows) are no longer efficient enough to allow young creators to find their public and stand out from the crowd.

8 Ιαν 2021 - 8 λεπτά ανάγνωση

Artmajeur

Λάβετε το ενημερωτικό μας δελτίο για λάτρεις της τέχνης και συλλέκτες