Θοδωρης Μαρκοπουλος


Follow
Painting 156 Followers Member since 2019
Komotini, Greece
35.4x27.6x2 in ©2019 by Θοδωρης Μαρκοπουλος
©2019 Θοδωρης Μαρκοπουλος
Fishermen with nets - Painting, 35.4x27.6x2 in ©2019 by Θοδωρης Μαρκοπουλος - Classicism, classicism-933, Men
On Request
Fishermen with nets
Pastel on Paper (35.4x27.6 in) Prints available
27.6x19.7x0.4 in ©2018 by Θοδωρης Μαρκοπουλος
©2018 Θοδωρης Μαρκοπουλος
The trombonist - Painting, 27.6x19.7x0.4 in ©2018 by Θοδωρης Μαρκοπουλος - Figurative, figurative-594, Music
On Request
The trombonist
Pastel on Paper (27.6x19.7 in) Prints available
19.7x27.6 in ©2018 by Θοδωρης Μαρκοπουλος
©2018 Θοδωρης Μαρκοπουλος
009.jpg - Painting, 19.7x27.6 in ©2018 by Θοδωρης Μαρκοπουλος - Figurative, figurative-594, Music
On Request
009
Pastel on Paper (19.7x27.6 in) Prints available
19.7x27.6 in ©2018 by Θοδωρης Μαρκοπουλος
©2018 Θοδωρης Μαρκοπουλος
008.jpg - Painting, 19.7x27.6 in ©2018 by Θοδωρης Μαρκοπουλος - Figurative, figurative-594, Music
On Request
008
Pastel on Paper (19.7x27.6 in) Prints available
11x17.3 in © by Θοδωρης Μαρκοπουλος
© Θοδωρης Μαρκοπουλος
004.jpg - Painting, 11x17.3 in ©2019 by Θοδωρης Μαρκοπουλος - Figurative, figurative-594, Children
On Request
004
Acrylic on Canvas (11x17.3 in) Prints available
27.6x27.6 in ©2018 by Θοδωρης Μαρκοπουλος
©2018 Θοδωρης Μαρκοπουλος
001.jpg - Painting, 27.6x27.6 in ©2018 by Θοδωρης Μαρκοπουλος - Figurative, figurative-594, Agriculture
On Request
001
Pastel on Paper (27.6x27.6 in) Prints available
27.6x27.6 in ©2018 by Θοδωρης Μαρκοπουλος
©2018 Θοδωρης Μαρκοπουλος
014.jpg - Painting, 27.6x27.6 in ©2018 by Θοδωρης Μαρκοπουλος - Figurative, figurative-594, Agriculture
On Request
014
Pastel on Paper (27.6x27.6 in) Prints available
28.7x27.6 in ©2019 by Θοδωρης Μαρκοπουλος
©2019 Θοδωρης Μαρκοπουλος
038.jpg - Painting, 28.7x27.6 in ©2019 by Θοδωρης Μαρκοπουλος - Figurative, figurative-594, Children
On Request
038
Pastel on Paper (28.7x27.6 in) Prints available
23.6x27.6x1.6 in © by Θοδωρης Μαρκοπουλος
© Θοδωρης Μαρκοπουλος
017.jpg - Painting, 23.6x27.6x1.6 in ©2019 by Θοδωρης Μαρκοπουλος - Figurative, figurative-594, Car
On Request
017
Oil on Canvas (23.6x27.6 in) Prints available
36.6x27.6 in ©2018 by Θοδωρης Μαρκοπουλος
©2018 Θοδωρης Μαρκοπουλος
004.jpg - Painting, 36.6x27.6 in ©2018 by Θοδωρης Μαρκοπουλος - Figurative, figurative-594, Men
On Request
004
Pastel on Paper (36.6x27.6 in) Prints available

About this collection:

Discover great art by contemporary artist Θοδωρης Μαρκοπουλος. Browse artworks, buy original art or high end prints.