Θοδωρης Μαρκοπουλος


Follow
Painting 36 Followers Member since 2019
Greece
27.6x19.7x0.4 in ©2018 by Θοδωρης Μαρκοπουλος
©2018 Θοδωρης Μαρκοπουλος
005.jpg - Painting, 27.6x19.7x0.4 in ©2018 by Θοδωρης Μαρκοπουλος - Realism, Music

Θοδωρης Μαρκοπουλος

005 Pastel on Paper (27.6x19.7 in)
19.7x27.6 in ©2018 by Θοδωρης Μαρκοπουλος
©2018 Θοδωρης Μαρκοπουλος
009.jpg - Painting, 19.7x27.6 in ©2018 by Θοδωρης Μαρκοπουλος - Realism, Music

Θοδωρης Μαρκοπουλος

009 Pastel on Paper (19.7x27.6 in)
19.7x27.6 in ©2018 by Θοδωρης Μαρκοπουλος
©2018 Θοδωρης Μαρκοπουλος
008.jpg - Painting, 19.7x27.6 in ©2018 by Θοδωρης Μαρκοπουλος - Realism, Music

Θοδωρης Μαρκοπουλος

008 Pastel on Paper (19.7x27.6 in)
11x17.3 in © by Θοδωρης Μαρκοπουλος
© Θοδωρης Μαρκοπουλος
004.jpg - Painting, 11x17.3 in ©2019 by Θοδωρης Μαρκοπουλος - Realism, Children

Θοδωρης Μαρκοπουλος

004 Acrylic on Canvas (11x17.3 in)
27.6x27.6 in ©2018 by Θοδωρης Μαρκοπουλος
©2018 Θοδωρης Μαρκοπουλος
001.jpg - Painting, 27.6x27.6 in ©2018 by Θοδωρης Μαρκοπουλος - Realism, Agriculture

Θοδωρης Μαρκοπουλος

001 Pastel on Paper (27.6x27.6 in)
27.6x27.6 in ©2018 by Θοδωρης Μαρκοπουλος
©2018 Θοδωρης Μαρκοπουλος
014.jpg - Painting, 27.6x27.6 in ©2018 by Θοδωρης Μαρκοπουλος - Realism, Agriculture

Θοδωρης Μαρκοπουλος

014 Pastel on Paper (27.6x27.6 in)
28.7x27.6 in ©2019 by Θοδωρης Μαρκοπουλος
©2019 Θοδωρης Μαρκοπουλος
038.jpg - Painting, 28.7x27.6 in ©2019 by Θοδωρης Μαρκοπουλος - Realism, Children

Θοδωρης Μαρκοπουλος

038 Pastel on Paper (28.7x27.6 in)
Available on request
Prints available
23.6x27.6 in © by Θοδωρης Μαρκοπουλος
© Θοδωρης Μαρκοπουλος
017.jpg - Painting, 23.6x27.6 in ©2019 by Θοδωρης Μαρκοπουλος - Realism, Car

Θοδωρης Μαρκοπουλος

017 Oil on Canvas (23.6x27.6 in)
39.4x27.6 in ©2019 by Θοδωρης Μαρκοπουλος
©2019 Θοδωρης Μαρκοπουλος
001.jpg - Painting, 39.4x27.6 in ©2019 by Θοδωρης Μαρκοπουλος - Realism, Boat

Θοδωρης Μαρκοπουλος

001 Pastel on Paper (39.4x27.6 in)
36.6x27.6 in ©2018 by Θοδωρης Μαρκοπουλος
©2018 Θοδωρης Μαρκοπουλος
004.jpg - Painting, 36.6x27.6 in ©2018 by Θοδωρης Μαρκοπουλος - Realism, Men

Θοδωρης Μαρκοπουλος

004 Pastel on Paper (36.6x27.6 in)