Şeref Aydınlık


Follow
Painting 5 Followers Member since 2010
Edirne, Turkey
23.6x35.4 in ©2010 by Şeref Aydınlık
©2010 Şeref Aydınlık
Bosphorus_-_1.jpg - Painting, 23.6x35.4 in ©2010 by Şeref Aydınlık - Figurative, figurative-594, Boğaziçi
On Request
Bosphorus 1
Oil (23.6x35.4 in)
23.6x47.2 in ©2010 by Şeref Aydınlık
©2010 Şeref Aydınlık
Horses.jpg - Painting, 23.6x47.2 in ©2010 by Şeref Aydınlık - Figurative, figurative-594
On Request
Horses
Oil (23.6x47.2 in)
23.6x19.7 in ©2010 by Şeref Aydınlık
©2010 Şeref Aydınlık
Bosphorus_2.jpg - Painting, 23.6x19.7 in ©2010 by Şeref Aydınlık - Figurative, figurative-594, Boğaziçi
On Request
Bosphorus 2
Oil (23.6x19.7 in)
23.6x35.4 in ©2010 by Şeref Aydınlık
©2010 Şeref Aydınlık
Bosphorus_3.jpg - Painting, 23.6x35.4 in ©2010 by Şeref Aydınlık - Figurative, figurative-594, Boğaziçi
On Request
Bosphorus 3
Oil (23.6x35.4 in)
23.6x35.4 in ©2010 by Şeref Aydınlık
©2010 Şeref Aydınlık
Bosphorus_4.jpg - Painting, 23.6x35.4 in ©2010 by Şeref Aydınlık - Figurative, figurative-594, Boğaziçi
On Request
Bosphorus 4
Oil (23.6x35.4 in)
23.6x35.4 in ©2010 by Şeref Aydınlık
©2010 Şeref Aydınlık
Bosphorus_5.jpg - Painting, 23.6x35.4 in ©2010 by Şeref Aydınlık - Figurative, figurative-594, Boğaziçi
On Request
Bosphorus 5
Oil (23.6x35.4 in)
23.6x19.7 in ©2010 by Şeref Aydınlık
©2010 Şeref Aydınlık
Bosphorus_6.jpg - Painting, 23.6x19.7 in ©2010 by Şeref Aydınlık - Figurative, figurative-594, Boğaziçi
On Request
Bosphorus 6
Oil (23.6x19.7 in)
35.4x23.6 in ©2010 by Şeref Aydınlık
©2010 Şeref Aydınlık
Maidens_Tower.jpg - Painting, 35.4x23.6 in ©2010 by Şeref Aydınlık - Figurative, figurative-594, Kız Kulesi
On Request
Maidens Tower
Oil (35.4x23.6 in)
23.6x35.4 in ©2010 by Şeref Aydınlık
©2010 Şeref Aydınlık
Karaa__aa__(60x90)_(250).jpg - Painting, 23.6x35.4 in ©2010 by Şeref Aydınlık - Figurative, figurative-594
On Request
Karaa aa (60x90) (250)
Oil (23.6x35.4 in)
27.6x19.7 in ©2010 by Şeref Aydınlık
©2010 Şeref Aydınlık
Kervan_-_Reproda_ksiyon_(50x70)_(150) - Painting, 27.6x19.7 in ©2010 by Şeref Aydınlık - Figurative, figurative-594
On Request
Kervan - Reproda ksiyon (50x70) (150)
Oil (27.6x19.7 in)
19.7x27.6 in ©2010 by Şeref Aydınlık
©2010 Şeref Aydınlık
Roses.jpg - Painting, 19.7x27.6 in ©2010 by Şeref Aydınlık - Figurative, figurative-594
On Request
Roses
Oil (19.7x27.6 in)
19.7x23.6 in ©2010 by Şeref Aydınlık
©2010 Şeref Aydınlık
SS850003.jpg - Painting, 19.7x23.6 in ©2010 by Şeref Aydınlık - Figurative, figurative-594
On Request
SS850003
Oil (19.7x23.6 in)
15.8x19.7 in ©2009 by Şeref Aydınlık
©2009 Şeref Aydınlık
Ducks_(40x50)_(200).jpg - Painting, 15.8x19.7 in ©2009 by Şeref Aydınlık - Figurative, figurative-594
On Request
Ducks (40x50) (200)
Oil (15.8x19.7 in)