Valérie SCHMITT


Follow
Photography, Painting 117 Followers Member since 2006
TERRAUBE, France
Galleries (35)

"Voix du Sud", Astaffort 2019 17 artworks


© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
... - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
...
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
... - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
...
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
... - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
...
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
... - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
...
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
... - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
...
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
... - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
...
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
... - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
...
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
Olivier Daguerre - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
Olivier Daguerre
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
... - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
...
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
Voix du sud - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
Voix du sud
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
... - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
...
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
... - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
...
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
... - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
...
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
... - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
...
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
... - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
...
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
... - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
...
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
... - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
...
Photography

Portraits 50 artworks


© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
Sora - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
Sora
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
Jul - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
Jul
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
margot et lou - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
margot et lou
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
MAYA - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
MAYA
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
Juliette, 2018 - Photography ©2018 by Valérie SCHMITT -
On Request
Juliette, 2018
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
Malok - Photography ©2018 by Valérie SCHMITT -
On Request
Malok
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
... - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
...
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
Juliette - Photography ©2018 by Valérie SCHMITT -
On Request
Juliette
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
Maya, - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
Maya,
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
Nadine, Tananarive 2015 - Photography ©2016 by Valérie SCHMITT -
On Request
Nadine, Tananarive 2015
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
Omar - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
Omar
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
Margot - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
Margot
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
Olivier - Photography ©2018 by Valérie SCHMITT -
On Request
Olivier
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
Julien, 2018 - Photography ©2018 by Valérie SCHMITT -
On Request
Julien, 2018
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
Charles - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
Charles
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
Les copines - Photography ©2018 by Valérie SCHMITT -
On Request
Les copines
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
Etude N°1 - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
Etude N°1
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
048 - Photography ©2016 by Valérie SCHMITT -
On Request
048
Photography
© by Valérie SCHMITT
© Valérie SCHMITT
JP - Photography ©2019 by Valérie SCHMITT -
On Request
JP
Photography