Powrót do góry
Powrót

m.a.hussain - Certyfikat Wartości Artysty

Brak wyników
Czym jest certyfikat wartości artysty? AKOUN 2018

Eksperci i rzeczoznawcy badają prace i przebieg kariery artysty, a następnie ustanawiają niezależną i wiarygodną wartość danej pracy. Wartość średnia cen plasuje danego artystę na danej pozycji na określony czas. Eksperci mogą być także poproszeni o bardziej precyzyjną wycenę danego dzieła.
Jeśli nie określono inaczej, wartość cenowa ustalana jest na podstawie formatu 15p (65x50cm).

Więcej informacji