Konrad Ziolkowski


Rzeźba, Rysunek 73 Obserwujący Członek od 2007

Clay, Plasticine 1 Dzieło sztuki


Rzeźba zatytułowany „LIOTY 2020 Konrad Z…” autorstwa Konrad Ziolkowski, Oryginalna praca, Polimerowa glina
©2020 Konrad Ziolkowski
LIOTY 2020 Konrad Ziolkowski - Rzeźba ©2020 autorstwa Konrad Ziolkowski - Figurative, figurative-594
Nie na sprzedaż
Plakaty / wydruki wysokiej jakości dostępne
LIOTY 2020 Konrad Ziolkowski
Rzeźba - Polimerowa glina