Kasia Leon

Obcy (Stranger)

Typ dzieła
Oryginalna praca
Wymiary
Wymiary są dostępne na życzenie
Techniki
Malarstwo cyfrowe
digital art
Kasia Leon
Obserwuj
Polska

Zobacz więcej od Kasia Leon

26,8x33,5 in
Nie na sprzedaż
23,6x31,5 in
Nie na sprzedaż
Kilka rozmiarów
Drukuje
23,6x23,6 in
Nie na sprzedaż

Artmajeur

Otrzymuj nasz biuletyn dla miłośników i kolekcjonerów sztuki