Back to top
 

NORIO SHIRAISHI


Follow
Painting 47 Followers Member since 2018
Japan
54x38 cm ©2019 by NORIO SHIRAISHI
©2019 NORIO SHIRAISHI
Folly - Painting, 54x38 cm ©2019 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Paper, Abstract Art
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ Folly
Painting
54x38 cm ©2019 by NORIO SHIRAISHI
©2019 NORIO SHIRAISHI
Folly - Painting, 54x38 cm ©2019 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Paper, Abstract Art
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ Folly
Painting
77x77x0.1 cm ©2019 by NORIO SHIRAISHI
©2019 NORIO SHIRAISHI
Blank of memory - Painting, 77x77x0.1 cm ©2019 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Paper, Abstract Art, Asia
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ Blank of memory
Painting
77x77x0.1 cm ©2019 by NORIO SHIRAISHI
©2019 NORIO SHIRAISHI
Bonnou - Painting, 77x77x0.1 cm ©2019 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Paper, Abstract Art, Asia, Outsider art, popart
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ Bonnou
Painting
77x77x0.1 cm ©2019 by NORIO SHIRAISHI
©2019 NORIO SHIRAISHI
煩悩 - Painting, 77x77x0.1 cm ©2019 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ 煩悩
Painting
77x77x0.1 cm ©2017 by NORIO SHIRAISHI
©2017 NORIO SHIRAISHI
For Yae - Painting, 77x77x0.1 cm ©2017 by NORIO SHIRAISHI - Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia, marriage, popart, friend, painting
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ For Yae
Painting
37x26x0.1 cm © by NORIO SHIRAISHI
© NORIO SHIRAISHI
Amanda's excuse - Painting, 37x26x0.1 cm ©2019 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Outsider Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia, popart, painting
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ Amanda's excuse
Painting
77x77x0.1 cm ©2017 by NORIO SHIRAISHI
©2017 NORIO SHIRAISHI
There is no purpose - Painting, 77x77x0.1 cm ©2017 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ There is no purpose
Painting
77x77x0.1 cm ©2017 by NORIO SHIRAISHI
©2017 NORIO SHIRAISHI
どこまでも深い沈黙 - Painting, 77x77x0.1 cm ©2017 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ どこまでも深い沈黙
Painting
37x26x0.1 cm ©2007 by NORIO SHIRAISHI
©2007 NORIO SHIRAISHI
たかが蹴ったぐらいで死ぬなんて - Painting, 37x26x0.1 cm ©2007 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia, Oilstick, paper, popart, Outsider art, japan
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ たかが蹴ったぐらいで死ぬなんて
Painting
37x26x0.1 cm © by NORIO SHIRAISHI
© NORIO SHIRAISHI
Prince of the lonely country - Painting, 37x26x0.1 cm ©2018 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ Prince of the lonely country
Painting
37x260 cm © by NORIO SHIRAISHI
© NORIO SHIRAISHI
Untitled - Painting, 37x260 cm ©2018 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ Untitled
Painting
77x77x0.1 cm ©2017 by NORIO SHIRAISHI
©2017 NORIO SHIRAISHI
夏至 - Painting, 77x77x0.1 cm ©2017 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ 夏至
Painting
77x77x0.1 cm ©2017 by NORIO SHIRAISHI
©2017 NORIO SHIRAISHI
authority - Painting, 77x77x0.1 cm ©2017 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia, popart, Outsider, Color, Contemporary Art
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ authority
Painting
77x77x0.1 cm ©2017 by NORIO SHIRAISHI
©2017 NORIO SHIRAISHI
Untitled - Painting, 77x77x0.1 cm ©2017 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia
Norio Shiraishi ~ Untitled
Painting
77x77x0.1 cm ©2017 by NORIO SHIRAISHI
©2017 NORIO SHIRAISHI
Pale pain - Painting, 77x77x0.1 cm ©2017 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia, popart, Outsider art, color, Japan
Norio Shiraishi ~ Pale pain
Painting
77x77x0.1 cm ©2017 by NORIO SHIRAISHI
©2017 NORIO SHIRAISHI
Ignorant gene - Painting, 77x77x0.1 cm ©2017 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia, popart, Outsider, color
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ Ignorant gene
Painting
77x77x0.1 in ©2016 by NORIO SHIRAISHI
©2016 NORIO SHIRAISHI
Solitude of solitude - Painting, 77x77x0.1 in ©2016 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia, popart, Outsider, color
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ Solitude of solitude
Painting
77x77x0.1 cm ©2016 by NORIO SHIRAISHI
©2016 NORIO SHIRAISHI
Solid area - Painting, 77x77x0.1 cm ©2016 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia, popart, color, Outsider
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ Solid area
Painting
77x77x0.1 in ©2017 by NORIO SHIRAISHI
©2017 NORIO SHIRAISHI
Complex emotions - Painting, 77x77x0.1 in ©2017 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia, Contemporary Art, color, Outsider, popart, painting
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ Complex emotions
Painting
77x77x0.1 cm ©2017 by NORIO SHIRAISHI
©2017 NORIO SHIRAISHI
Ignorance and prejudice - Painting, 77x77x0.1 cm ©2017 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia, Outsider, color, Contemporary Art
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ Ignorance and prejudice
Painting
77x77x0.1 cm ©2017 by NORIO SHIRAISHI
©2017 NORIO SHIRAISHI
a kind lie - Painting, 77x77x0.1 cm ©2017 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia, popart, Outsider, color
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ a kind lie
Painting
77x77x0.1 cm ©2018 by NORIO SHIRAISHI
©2018 NORIO SHIRAISHI
Dull feeling - Painting, 77x77x0.1 cm ©2018 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia, popart, painting, color
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ Dull feeling
Painting
77x77x0.1 cm ©2016 by NORIO SHIRAISHI
©2016 NORIO SHIRAISHI
jealousy - Painting, 77x77x0.1 cm ©2016 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia, Fashion, popart, painting, rock, pastel
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ jealousy
Painting
77x77x0.1 cm ©2016 by NORIO SHIRAISHI
©2016 NORIO SHIRAISHI
craving - Painting, 77x77x0.1 cm ©2016 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia, Music, popart, painting, color, fashion, rock
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ craving
Painting
77x77x0.1 cm ©2018 by NORIO SHIRAISHI
©2018 NORIO SHIRAISHI
Tears that I want to cry - Painting, 77x77x0.1 cm ©2018 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia, Pop Culture / celebrity
Norio Shiraishi ~ Tears that I want to cry
Painting
77x77x0.1 cm ©2017 by NORIO SHIRAISHI
©2017 NORIO SHIRAISHI
Portrait of a wounded man in the spirit - Painting, 77x77x0.1 cm ©2017 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Paper, Abstract Art
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ Portrait of a wounded man in the spirit
Painting
77x77x0.1 cm ©2017 by NORIO SHIRAISHI
©2017 NORIO SHIRAISHI
a kind lie - Painting, 77x77x0.1 cm ©2017 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia, Pop Culture / celebrity
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ a kind lie
Painting
77x77x0.1 cm ©2018 by NORIO SHIRAISHI
©2018 NORIO SHIRAISHI
自制の森 - Painting, 77x77x0.1 cm ©2018 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia, Pop Culture / celebrity
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ 自制の森
Painting
77x77x0.1 cm ©2018 by NORIO SHIRAISHI
©2018 NORIO SHIRAISHI
Dull color pleasure - Painting, 77x77x0.1 cm ©2018 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia, Pop Culture / celebrity
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ Dull color pleasure
Painting
77x77x0.1 cm ©2018 by NORIO SHIRAISHI
©2018 NORIO SHIRAISHI
Silence - Painting, 77x77x0.1 cm ©2018 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia, Pop Culture / celebrity
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ Silence
Painting
77x77x0.1 cm ©2016 by NORIO SHIRAISHI
©2016 NORIO SHIRAISHI
発狂願望 - Painting, 77x77x0.1 cm ©2016 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia, Pop Culture / celebrity
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ 発狂願望
Painting
77x77x0.1 cm ©2018 by NORIO SHIRAISHI
©2018 NORIO SHIRAISHI
Pure impulse - Painting, 77x77x0.1 cm ©2018 by NORIO SHIRAISHI - Outsider Art, Abstract Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia, Pop Culture / celebrity
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ Pure impulse
Painting
77x77x0.1 cm ©2016 by NORIO SHIRAISHI
©2016 NORIO SHIRAISHI
Impulse and madness - Painting, 77x77x0.1 cm ©2016 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Pop Art, Paper, Culture, Abstract Art, Asia
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ Impulse and madness
Painting
77x77x0.1 cm ©2017 by NORIO SHIRAISHI
©2017 NORIO SHIRAISHI
War and Peace - Painting, 77x77x0.1 cm ©2017 by NORIO SHIRAISHI - Abstract Art, Outsider Art, Pop Art, Paper, Abstract Art, Asia, Pop Culture / celebrity, Japanese painter
Available on request
Prints available
Norio Shiraishi ~ War and Peace
Painting