Επιστροφή στην κορυφή
 

Gilbert Frizon


Ακολουθήστε Επαφή
Γλυπτική, Ζωγραφική 31 Followers Μέλος από 2007
Culin, Γαλλία
Γκαλερί (7)

Rift 1 έργα τέχνης


700 cm © από Gilbert Frizon
© Gilbert Frizon
Rift - Sculpture, 700 cm ©2016 από Gilbert Frizon - Περιβαλλοντικής Τέχνης, Πέτρα, art, sculpture, installation, pierre, jardin, chateau, environnement, expo, biennele, contemporain, energie, cercle, kromlech, tellurique
Συλλέξτε αυτή την εικόνα!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Διαθέσιμη Εκτύπωση
Gilbert Frizon ~ Rift
Γλυπτική

Ex-tension 52 έργα τέχνης


© από Gilbert Frizon
© Gilbert Frizon
Ex-tension-LIII - Sculpture ©2015 από Gilbert Frizon -
Gilbert Frizon ~ Ex-tension-LIII
Γλυπτική
© από Gilbert Frizon
© Gilbert Frizon
Ex-tension L - Sculpture ©2014 από Gilbert Frizon -
Συλλέξτε αυτή την εικόνα!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Gilbert Frizon ~ Ex-tension L
Γλυπτική
© από Gilbert Frizon
© Gilbert Frizon
Ex-tension XLVII - Sculpture ©2014 από Gilbert Frizon - Αφηρημένη τέχνη, Πέτρα, Αφηρημένη τέχνη
Συλλέξτε αυτή την εικόνα!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Διαθέσιμη Εκτύπωση
Gilbert Frizon ~ Ex-tension XLVII
Γλυπτική
©2013 από Gilbert Frizon
©2013 Gilbert Frizon
Ex-tension XLIV - Sculpture ©2013 από Gilbert Frizon -
©2013 από Gilbert Frizon
©2013 Gilbert Frizon
Ex-tension XXXVIII - Sculpture ©2013 από Gilbert Frizon -
© από Gilbert Frizon
© Gilbert Frizon
Ex-tension XXXV - Sculpture ©2013 από Gilbert Frizon -
Συλλέξτε αυτή την εικόνα!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Gilbert Frizon ~ Ex-tension XXXV
Γλυπτική
© από Gilbert Frizon
© Gilbert Frizon
Ex-tension XXXII - Sculpture ©2013 από Gilbert Frizon -
Gilbert Frizon ~ Ex-tension XXXII
Γλυπτική
© από Gilbert Frizon
© Gilbert Frizon
Ex-tension-XXIX - Sculpture ©2013 από Gilbert Frizon -
Συλλέξτε αυτή την εικόνα!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Gilbert Frizon ~ Ex-tension-XXIX
Γλυπτική
13x20x26 cm ©2013 από Gilbert Frizon
©2013 Gilbert Frizon
Ex-tension XXVI - Sculpture, 13x20x26 cm ©2013 από Gilbert Frizon -
Συλλέξτε αυτή την εικόνα!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Gilbert Frizon ~ Ex-tension XXVI
Γλυπτική
34x9x58 cm ©2013 από Gilbert Frizon
©2013 Gilbert Frizon
Ex-tension XXIII - Sculpture, 34x9x58 cm ©2013 από Gilbert Frizon -
Συλλέξτε αυτή την εικόνα!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Gilbert Frizon ~ Ex-tension XXIII
Γλυπτική
82x21x17 cm ©2012 από Gilbert Frizon
©2012 Gilbert Frizon
Ex-tension XX - Sculpture, 82x21x17 cm ©2012 από Gilbert Frizon -
Συλλέξτε αυτή την εικόνα!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Gilbert Frizon ~ Ex-tension XX
Γλυπτική
32x28x40 cm ©2012 από Gilbert Frizon
©2012 Gilbert Frizon
Ex-tension XVII - Sculpture, 32x28x40 cm ©2012 από Gilbert Frizon -
Συλλέξτε αυτή την εικόνα!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Gilbert Frizon ~ Ex-tension XVII
Γλυπτική
© από Gilbert Frizon
© Gilbert Frizon
Ex-tension LII - Sculpture ©2015 από Gilbert Frizon -
© από Gilbert Frizon
© Gilbert Frizon
Ex-tension XLIX - Sculpture ©2014 από Gilbert Frizon - Περιβαλλοντικής Τέχνης, Αφηρημένη τέχνη, Συμβολισμός, Πέτρα, sculpture, art, pierre, gilbert, frizon, sculpteur, artiste, energie, vie, minerale, creation, evolution, symbolique, philosophie, conception, perception, sensibilité
Συλλέξτε αυτή την εικόνα!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Διαθέσιμη Εκτύπωση
Gilbert Frizon ~ Ex-tension XLIX
Γλυπτική
©2013 από Gilbert Frizon
©2013 Gilbert Frizon
Ex-tension XLVI - Sculpture ©2013 από Gilbert Frizon -
Συλλέξτε αυτή την εικόνα!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Διαθέσιμη Εκτύπωση
Gilbert Frizon ~ Ex-tension XLVI
Γλυπτική
©2013 από Gilbert Frizon
©2013 Gilbert Frizon
Ex-tension XLIII - Sculpture ©2013 από Gilbert Frizon -
©2013 από Gilbert Frizon
©2013 Gilbert Frizon
Ex-tension XXXVII - Sculpture ©2013 από Gilbert Frizon -
Συλλέξτε αυτή την εικόνα!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Διαθέσιμη Εκτύπωση
Gilbert Frizon ~ Ex-tension XXXVII
Γλυπτική
© από Gilbert Frizon
© Gilbert Frizon
Ex-tension XXXIV - Sculpture ©2013 από Gilbert Frizon -
Συλλέξτε αυτή την εικόνα!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Gilbert Frizon ~ Ex-tension XXXIV
Γλυπτική
© από Gilbert Frizon
© Gilbert Frizon
Ex-tension-XXXI - Sculpture ©2013 από Gilbert Frizon -
Συλλέξτε αυτή την εικόνα!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Gilbert Frizon ~ Ex-tension-XXXI
Γλυπτική
©2013 από Gilbert Frizon
©2013 Gilbert Frizon
Ex-tension XXVIII - Sculpture ©2013 από Gilbert Frizon -
Συλλέξτε αυτή την εικόνα!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Gilbert Frizon ~ Ex-tension XXVIII
Γλυπτική
41x14x28 cm ©2013 από Gilbert Frizon
©2013 Gilbert Frizon
Ex-tension XXV - Sculpture, 41x14x28 cm ©2013 από Gilbert Frizon -
Συλλέξτε αυτή την εικόνα!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Gilbert Frizon ~ Ex-tension XXV
Γλυπτική
114x18x20 cm ©2012 από Gilbert Frizon
©2012 Gilbert Frizon
Ex-tension XXII - Sculpture, 114x18x20 cm ©2012 από Gilbert Frizon -
Gilbert Frizon ~ Ex-tension XXII
Γλυπτική
53x27x27 cm ©2012 από Gilbert Frizon
©2012 Gilbert Frizon
Ex-tension XIX - Sculpture, 53x27x27 cm ©2012 από Gilbert Frizon -
Συλλέξτε αυτή την εικόνα!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Gilbert Frizon ~ Ex-tension XIX
Γλυπτική
24x10x30 cm ©2012 από Gilbert Frizon
©2012 Gilbert Frizon
Ex-tension XVI - Sculpture, 24x10x30 cm ©2012 από Gilbert Frizon -
Gilbert Frizon ~ Ex-tension XVI
Γλυπτική
© από Gilbert Frizon
© Gilbert Frizon
Ex-tension LI - Sculpture ©2015 από Gilbert Frizon - Αφηρημένη τέχνη, Πέτρα, Αφηρημένη τέχνη
Συλλέξτε αυτή την εικόνα!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Διαθέσιμη Εκτύπωση
Gilbert Frizon ~ Ex-tension LI
Γλυπτική
© από Gilbert Frizon
© Gilbert Frizon
Ex-tension XLVIII - Sculpture ©2014 από Gilbert Frizon -
Συλλέξτε αυτή την εικόνα!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Gilbert Frizon ~ Ex-tension XLVIII
Γλυπτική
©2013 από Gilbert Frizon
©2013 Gilbert Frizon
Ex-tension XLV - Sculpture ©2013 από Gilbert Frizon -
Συλλέξτε αυτή την εικόνα!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Διαθέσιμη Εκτύπωση
Gilbert Frizon ~ Ex-tension XLV
Γλυπτική
©2013 από Gilbert Frizon
©2013 Gilbert Frizon
Ex-tension XL - Sculpture ©2013 από Gilbert Frizon -
Συλλέξτε αυτή την εικόνα!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Gilbert Frizon ~ Ex-tension XL
Γλυπτική
167 cm © από Gilbert Frizon
© Gilbert Frizon
Ex-tension XXXVI - Sculpture, 167 cm ©2013 από Gilbert Frizon - art, sculpture, pierre, extension, création
Συλλέξτε αυτή την εικόνα!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Gilbert Frizon ~ Ex-tension XXXVI
Γλυπτική
© από Gilbert Frizon
© Gilbert Frizon
Ex-tension XXXIII - Sculpture ©2013 από Gilbert Frizon -
Συλλέξτε αυτή την εικόνα!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Gilbert Frizon ~ Ex-tension XXXIII
Γλυπτική
© από Gilbert Frizon
© Gilbert Frizon
Ex-tension XXX - Sculpture ©2013 από Gilbert Frizon -
Συλλέξτε αυτή την εικόνα!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Gilbert Frizon ~ Ex-tension XXX
Γλυπτική
©2013 από Gilbert Frizon
©2013 Gilbert Frizon
Ex-tension XXVII - Sculpture ©2013 από Gilbert Frizon -
Συλλέξτε αυτή την εικόνα!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Gilbert Frizon ~ Ex-tension XXVII
Γλυπτική
20x9x66 cm ©2013 από Gilbert Frizon
©2013 Gilbert Frizon
Ex-tension XXIV - Sculpture, 20x9x66 cm ©2013 από Gilbert Frizon -
Gilbert Frizon ~ Ex-tension XXIV
Γλυπτική
22x9x37 cm ©2012 από Gilbert Frizon
©2012 Gilbert Frizon
Ex-tension XXI - Sculpture, 22x9x37 cm ©2012 από Gilbert Frizon -
Gilbert Frizon ~ Ex-tension XXI
Γλυπτική
167x27x27 cm ©2012 από Gilbert Frizon
©2012 Gilbert Frizon
Ex-tension XVIII - Sculpture, 167x27x27 cm ©2012 από Gilbert Frizon -
Συλλέξτε αυτή την εικόνα!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Gilbert Frizon ~ Ex-tension XVIII
Γλυπτική