Vladimir Zagitov


Follow
Painting, Drawing 11 Followers Member since 2005
Ufa, Russia

Drawings 15 artworks


15.8x11.8 in ©2008 by Vladimir Zagitov
©2008 Vladimir Zagitov
ventilator - Drawing, 15.8x11.8 in ©2008 by Vladimir Zagitov -
On Request
ventilator
Drawing (15.8x11.8 in)
15.8x11.8 in ©2008 by Vladimir Zagitov
©2008 Vladimir Zagitov
Birds - Drawing, 15.8x11.8 in ©2008 by Vladimir Zagitov -
On Request
Birds
Drawing (15.8x11.8 in)
15.8x11.8 in ©2008 by Vladimir Zagitov
©2008 Vladimir Zagitov
tree - Drawing, 15.8x11.8 in ©2008 by Vladimir Zagitov -
On Request
tree
Drawing (15.8x11.8 in)
©2008 by Vladimir Zagitov
©2008 Vladimir Zagitov
Man and Sun - Drawing ©2008 by Vladimir Zagitov -
On Request
Man and Sun
Drawing (0.4 in)
15.8x11.8 in ©2008 by Vladimir Zagitov
©2008 Vladimir Zagitov
stream - Drawing, 15.8x11.8 in ©2008 by Vladimir Zagitov -
On Request
stream
Drawing (15.8x11.8 in)
15.8x11.8 in ©2008 by Vladimir Zagitov
©2008 Vladimir Zagitov
stream - Drawing, 15.8x11.8 in ©2008 by Vladimir Zagitov -
On Request
stream
Drawing (15.8x11.8 in)
15.8x11.8 in ©2008 by Vladimir Zagitov
©2008 Vladimir Zagitov
bottles - Drawing, 15.8x11.8 in ©2008 by Vladimir Zagitov -
On Request
bottles
Drawing (15.8x11.8 in)
11.8x15.8 in ©2008 by Vladimir Zagitov
©2008 Vladimir Zagitov
girl and sea - Drawing, 11.8x15.8 in ©2008 by Vladimir Zagitov -
On Request
girl and sea
Drawing (11.8x15.8 in)
15.8x11.8 in ©2008 by Vladimir Zagitov
©2008 Vladimir Zagitov
girl - Drawing, 15.8x11.8 in ©2008 by Vladimir Zagitov -
On Request
girl
Drawing (15.8x11.8 in)
15.8x11.8 in ©2006 by Vladimir Zagitov
©2006 Vladimir Zagitov
plant - Drawing, 15.8x11.8 in ©2006 by Vladimir Zagitov -
On Request
plant
Drawing (15.8x11.8 in)
15.8x11.8 in ©2006 by Vladimir Zagitov
©2006 Vladimir Zagitov
plant - Drawing, 15.8x11.8 in ©2006 by Vladimir Zagitov -
On Request
plant
Drawing (15.8x11.8 in)
15.8x11.8 in ©2008 by Vladimir Zagitov
©2008 Vladimir Zagitov
new man - Drawing, 15.8x11.8 in ©2008 by Vladimir Zagitov -
On Request
new man
Drawing (15.8x11.8 in)
11.8x8.3 in ©2008 by Vladimir Zagitov
©2008 Vladimir Zagitov
man - Drawing, 11.8x8.3 in ©2008 by Vladimir Zagitov -
man
Drawing (11.8x8.3 in)
15.8x11.8 in ©2008 by Vladimir Zagitov
©2008 Vladimir Zagitov
new man - Drawing, 15.8x11.8 in ©2008 by Vladimir Zagitov -
On Request
new man
Drawing (15.8x11.8 in)
11.8x8.3 in ©2008 by Vladimir Zagitov
©2008 Vladimir Zagitov
man - Drawing, 11.8x8.3 in ©2008 by Vladimir Zagitov -
On Request
man
Drawing (11.8x8.3 in)