MARGALIT (Malgorzata Krasucka)


Follow
Painting, Photography ... 35 Followers Member since 2004
Warsaw, Poland

Bratnie Dusze- Kindred Spirits - jubileusz 2013 40 artworks

„Bratnie Dusze”, bo od wielu lat przyjaźnimy się, zadebiutowaliśmy w tym samym roku - 40 lat temu. Mamy podobny stosunek do życia i świata, podobne przemyślenia artystyczne i mimo tylu zbieżnych punktów oraz pokrewnych inspiracji, nasza twórczość jest różna i charakteryzuje się wyraźną indywidual Read More
„Bratnie Dusze”, bo od wielu lat przyjaźnimy się, zadebiutowaliśmy w tym samym roku - 40 lat temu. Mamy podobny stosunek do życia i świata, podobne przemyślenia artystyczne i mimo tylu zbieżnych punktów oraz pokrewnych inspiracji, nasza twórczość jest różna i charakteryzuje się wyraźną indywidualnością. Wielokrotnie z powodzeniem podejmowaliśmy wspólne działania artystyczne. To wszystko zainspirowało nas do połączenia się w jubileuszowej wystawie podsumowującej naszą czterdziestoletnią pracę. Każdy z nas wystawił czterdzieści prac, reprezentujących najlepiej naszą twórczość ostatnich lat. Wystawie towarzyszy pokaz multimedialny, w którym niektóre obrazy i rzeźby są ożywione i poruszają się przy pomocy nowych cyfrowych technik.

We named this exhibit ‘Kindred Spirits , because we really are three souls of a kind. Our friendship goes back many years, and all three of us had our artistic debuts exactly forty years ago. We share very similar life philosophies, mutual view of the world, have similar artistic perceptions, and yet our artistic work is different, distinctly individual. On many occasions we undertook successful joint artistic endeavors.
All this inspired us to join in an exhibit that would celebrate and sum up our forty years of creative toil. Each of us display forty pieces of work representing best our creative work of recent years. The exhibition is enhanced by a multimedia presentation, where some paintings and sculptures are animated and come to life through digital technology. Read less

31.5x15.8 in ©2011 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2011 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Akt 1 Nude 1 - Painting, 31.5x15.8 in ©2011 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Nude
Sold
Akt 1 Nude 1
Oil (31.5x15.8 in)
31.5x15.8 in ©2011 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2011 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Akt 2 Nude 2 - Painting, 31.5x15.8 in ©2011 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Nude
Sold
Akt 2 Nude 2
Oil (31.5x15.8 in)
31.5x15.8 in ©2011 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2011 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Akt 3 Nude 3 - Painting, 31.5x15.8 in ©2011 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Nude
Sold
Akt 3 Nude 3
Painting (31.5x15.8 in)
31.5x15.8 in ©2013 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2013 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Akt 4 Nude 4 - Painting, 31.5x15.8 in ©2013 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Nude
$3,309.52
Akt 4 Nude 4
Oil (31.5x15.8 in)
36.2x25.6 in ©2009 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2009 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Z parasolem; With an Umbrella - Painting, 36.2x25.6 in ©2009 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, in the rain
Sold
Z parasolem; With an Umbrella
Oil (36.2x25.6 in)
39.4x27.6 in ©2009 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2009 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Taniec Dance - Painting, 39.4x27.6 in ©2009 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, between us
$3,771.74
Taniec Dance
Painting (39.4x27.6 in)
36.2x25.6 in ©2010 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2010 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Tango 1 - Painting, 36.2x25.6 in ©2010 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591
$4,349.52
Tango 1
Oil (36.2x25.6 in)
36.2x25.6 in ©2010 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2010 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Tango 2 - Painting, 36.2x25.6 in ©2010 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591
Sold
Tango 2
Oil (36.2x25.6 in)
36.2x25.6 in ©2010 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2010 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Tango 3 - Painting, 36.2x25.6 in ©2010 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591
$4,349.52
Tango 3
Oil (36.2x25.6 in)
36.2x25.6 in ©2010 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2010 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Tango 4 - Painting, 36.2x25.6 in ©2010 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591
Sold
Tango 4
Oil (36.2x25.6 in)
31.5x31.5 in ©2012 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2012 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Taniec 6; Dance 6 - Painting, 31.5x31.5 in ©2012 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591
Sold
Taniec 6; Dance 6
Painting (31.5x31.5 in) Prints available
39.4x27.6 in ©2011 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2011 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Breakedance 1 - Painting, 39.4x27.6 in ©2011 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591
$4,349.52
Breakedance 1
Painting (39.4x27.6 in)
39.4x27.6 in ©2011 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2011 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Breakedance 2 - Painting, 39.4x27.6 in ©2011 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) -
$4,349.52
Breakedance 2
Painting (39.4x27.6 in)
47.2x15.8 in ©2012 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2012 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Cykl Taniec- Karnawal 1; Cycle Dance-Carnival 1 - Painting, 47.2x15.8 in ©2012 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591
Sold
Cykl Taniec- Karnawal 1; Cycle Dance-Carnival 1
Oil (47.2x15.8 in)
39.4x39.4 in ©2012 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2012 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Cykl Taniec-Karnawal 2; Cycle Dance-Carnival 2 - Painting, 39.4x39.4 in ©2012 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591
Sold
Cykl Taniec-Karnawal 2; Cycle Dance-Carnival 2
Oil (39.4x39.4 in) Prints available
47.2x15.8 in ©2012 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2012 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Cykl Taniec- Karnawal 3; Cycle Dance-Carnival 3 - Painting, 47.2x15.8 in ©2012 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591
Sold
Cykl Taniec- Karnawal 3; Cycle Dance-Carnival 3
Oil (47.2x15.8 in)
47.2x23.6 in ©2011 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2011 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Kankan kucharek; Cooks Cancan - Painting, 47.2x23.6 in ©2011 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591
$3,771.74
Kankan kucharek; Cooks Cancan
Oil (47.2x23.6 in)
31.5x31.5 in ©2012 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2012 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Taniec z butelkami; Bottles Dance - Painting, 31.5x31.5 in ©2012 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591
Sold
Taniec z butelkami; Bottles Dance
Oil (31.5x31.5 in) Prints available
47.2x23.6 in ©2011 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2011 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Hora - Painting, 47.2x23.6 in ©2011 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591
$4,349.52
Hora
Painting (47.2x23.6 in)
35.4x35.4 in ©2013 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2013 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Chanuka; Hanukkah - Painting, 35.4x35.4 in ©2013 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591
$4,696.19
Chanuka; Hanukkah
Painting (35.4x35.4 in) Prints available
35.4x35.4 in ©2013 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2013 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
W nocy; At Night - Painting, 35.4x35.4 in ©2013 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591
$4,696.19
W nocy; At Night
Painting (35.4x35.4 in) Prints available
24x19.7 in ©2012 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2012 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Przez sen; While Asleep - Painting, 24x19.7 in ©2012 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Abstract, abstract-570
$3,193.96
Przez sen; While Asleep
Oil (24x19.7 in) Prints available
30x20 in ©2009 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2009 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
W deszczu; In the Rain - Painting, 30x20 in ©2009 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Abstract, abstract-570, People, in the rain, obraz, painting, malarstwo
$3,309.52
W deszczu; In the Rain
Oil on Linen Canvas (30x20 in)
30x20 in ©2009 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2009 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Razem; Together - Painting, 30x20 in ©2009 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, erotic
Sold
Razem; Together
Oil (30x20 in)
30x20 in ©2009 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2009 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Z kieliszkiem; With a Glass - Painting, 30x20 in ©2009 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, nostalgies of the glass
$3,078.41
Z kieliszkiem; With a Glass
Oil (30x20 in)
30x20 in ©2009 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2009 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Dogocentryzm 4 - Painting, 30x20 in ©2009 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, story about some miniature dachshund named Yente
$3,078.41
Dogocentryzm 4
Oil (30x20 in)
©2009 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2009 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Dogocentryzm 2 - Painting ©2009 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, story about some miniature dachshund named Yente
$3,078.41
Dogocentryzm 2
Oil
19.7x39.4 in ©2009 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2009 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Dogocentryzm 5 - Painting, 19.7x39.4 in ©2009 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, story about some miniature dachshund named Yente
$2,731.74
Dogocentryzm 5
Oil (19.7x39.4 in)
47.2x23.6 in ©2009 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2009 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Dogocentryzm 3 - Painting, 47.2x23.6 in ©2009 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, dogocentryzm - this is story about some miniature dachshund named Yente
$3,193.96
Dogocentryzm 3
Oil (47.2x23.6 in)
15.8x39.4 in ©2009 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2009 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Dogocentryzm 1 - Painting, 15.8x39.4 in ©2009 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, story about some miniature dachshund named Yente
$2,616.18
Dogocentryzm 1
Oil (15.8x39.4 in)
39.4x28.7 in ©2012 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2012 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Dama Karo; Queen of Diamonds - Painting, 39.4x28.7 in ©2012 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591
Dama Karo; Queen of Diamonds
Oil (39.4x28.7 in)
39.4x28.7 in ©2012 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2012 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Dama Kier; Queen of Hearts - Painting, 39.4x28.7 in ©2012 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591
Dama Kier; Queen of Hearts
Oil (39.4x28.7 in)
39.4x28.7 in ©2012 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2012 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Dama Pik; Queen of Spades - Painting, 39.4x28.7 in ©2012 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591
Dama Pik; Queen of Spades
Oil (39.4x28.7 in)
39.4x28.7 in ©2012 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2012 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Dama Trefl; Queen of Clubs - Painting, 39.4x28.7 in ©2012 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591
Dama Trefl; Queen of Clubs
Oil (39.4x28.7 in)
19.7x24 in ©2012 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2012 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Poker - Painting, 19.7x24 in ©2012 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591
Sold
Poker
Oil (19.7x24 in) Prints available
21.7x17.7 in ©2013 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
©2013 MARGALIT (Malgorzata Krasucka)
Poker 2 - Painting, 21.7x17.7 in ©2013 by MARGALIT (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591
Sold
Poker 2
Oil (21.7x17.7 in) Prints available