Margalit (Malgorzata Krasucka)


Painting, Photography ... 44 Followers Member since 2004
Warsaw, Poland

exibition Emotions - Ein Hod - Israel - 2008 50 artworks

[...] This exhibition may surprise many visitors. They will get to know the solid, mature and impressively thriving creativity of an artist, who without making a bid for greater popularity achieved what counts most with the audience – clarity and artistic individualism. No doubt, that those, who tak Read More
[...] This exhibition may surprise many visitors. They will get to know the solid, mature and impressively thriving creativity of an artist, who without making a bid for greater popularity achieved what counts most with the audience – clarity and artistic individualism. No doubt, that those, who take a close look at this painters artistic development process will notice the nuances and variations defining her latest stage of growth; an ever deepening interest in the world of Jewish culture, its characteristics, properties and customs. The observer will also notice new theme threads, subjects and topics, new climates and moods, and a string of lyrical works. Noticeable also are innovations she introduces into the art of painting as a form, her attempts to reach beyond her favored color scale. However most impressive in this event are the thirty five years of creative artistic experience and achievement accumulated by the painter, which the exhibition gathers and fastens together like a festive broach. It also summarizes and provides closure for a tough, complicated, full of unexpected twists and adventures chapter of the still youthful painter’s life.[...]
[...] Dla wielu widzów ta wystawa będzie zaskoczeniem – poznają solidną, imponującą rozmachem, w pełni dojrzałą twórczość autorki, która nie zabiegając o większą popularność osiągnęła to, co u odbiorcy sztuki liczy się bardzo, wyrazistość i indywidualizm malarski. Oczywiście, że ci, którzy z bliska przyglądają się procesowi kształtowania się sztuki tej autorki, przede wszystkim zwrócą uwagę na szczegóły wyróżniające najnowszy etap jej twórczości, utrwalenie zainteresowania światem żydowskiej kultury, jej rekwizytami, obyczajowością, a także zwrócą uwagę na nowe wątki tematyczne, nowe klimaty, nastroje, na całą serię utworów lirycznych, wreszcie na innowacje w sferze formy malarskiej i próby wychodzenia poza ulubioną gamę barwną. To jednak co najbardziej imponuje w tym wystawowym wydarzeniu, to owe 35 lat twórczej pracy, których się autorka doliczyła, sądzę, iż po to, by radosnym, jubileuszowym akcentem, jak klamrą spiąć pewien etap malarskiego doświadczenie, ale także, aby zamknąć trudny, pełen powikłań, zaskakujących zwrotów i nieoczekiwanych przygód rozdział swego wciąż młodzieńczego życia. [...]
Wojciech Krauze Read less

Painting, oil, abstract, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2006 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N17 cicle Emotions - Painting, 24x19.7 in ©2006 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Abstract, abstract-570, painting malarstwo obraz Einhod Israel
$3,586.82
No.N17 cicle Emotions
Oil, 24x19.7 in
Color Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2004 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N6 cicle Emotions - Painting, 29.9x24 in ©2004 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit
$5,159.99
No.N6 cicle Emotions
Oil on Linen Canvas, 29.9x24 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2007 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N29 cicle Emotions - Painting, 29.9x24 in ©2007 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit
Not For Sale
No.N29 cicle Emotions
Oil, 29.9x24 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2007 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N30 cicle Emotions - Painting, 29.9x24 in ©2007 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit
$4,917.96
No.N30 cicle Emotions
Oil, 29.9x24 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2005 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N32 cicle Emotions - Painting, 35.8x24 in ©2005 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit
$4,554.92
No.N32 cicle Emotions
Oil, 35.8x24 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2005 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N33 cicle Emotions - Painting, 35.8x24 in ©2005 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit
$4,554.92
No.N33 cicle Emotions
Oil, 35.8x24 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2004 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N1 cicle Emotions - Painting, 35.8x24 in ©2004 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit
Sold
No.N1 cicle Emotions
Oil, 35.8x24 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2004 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N2 cicle Emotions - Painting, 35.8x24 in ©2004 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit
Not For Sale
No.N2 cicle Emotions
Oil, 35.8x24 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2004 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N7 cicle Emotions - Painting, 29.9x24 in ©2004 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit
Not For Sale
No.N7 cicle Emotions
Oil, 29.9x24 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2005 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N3 cicle Emotions - Painting, 35.8x24 in ©2005 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit
$4,554.92
No.N3 cicle Emotions
Oil, 35.8x24 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2004 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N8 cicle Emotions - Painting, 29.9x24 in ©2004 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit
Not For Sale
No.N8 cicle Emotions
Oil, 29.9x24 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2004 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N9 cicle Emotions - Painting, 29.9x24 in ©2004 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit
$3,949.86
No.N9 cicle Emotions
Oil, 29.9x24 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2008 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N44 cicle Emotions - Painting, 31.9x25.6 in ©2008 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit
$4,554.92
No.N44 cicle Emotions
Oil, 31.9x25.6 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2008 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N47 cicle Emotions - Painting, 31.9x23.6 in ©2008 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit
$4,554.92
No.N47 cicle Emotions
Oil, 31.9x23.6 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2008 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N46 cicle Emotions - Painting, 25.6x31.9 in ©2008 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit
$3,949.86
No.N46 cicle Emotions
Oil, 25.6x31.9 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2008 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N49 cicle Emotions - Painting, 31.9x23.6 in ©2008 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit
$3,949.86
No.N49 cicle Emotions
Oil, 31.9x23.6 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2008 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N52 cicle Emotions - Painting, 31.9x23.6 in ©2008 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit
$3,949.86
No.N52 cicle Emotions
Oil, 31.9x23.6 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2008 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N48 cicle Emotions - Painting, 31.9x23.6 in ©2008 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit
Not For Sale
No.N48 cicle Emotions
Oil, 31.9x23.6 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2007 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N27 cicle Emotions - Painting, 24x19.7 in ©2007 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit
$3,344.79
No.N27 cicle Emotions
Oil, 24x19.7 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2007 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N16 cicle Emotions - Painting, 24x19.7 in ©2007 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz Einhod Israel margalit
$3,344.79
No.N16 cicle Emotions
Oil, 24x19.7 in
Painting, oil, abstract, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2007 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N28 cicle Emotions - Painting, 24x19.7 in ©2007 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Abstract, abstract-570, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit
$3,344.79
No.N28 cicle Emotions
Oil, 24x19.7 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2007 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N51 cicle Jerusalem - Painting, 24x19.7 in ©2007 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit Jerusalem
$3,344.79
No.N51 cicle Jerusalem
Oil, 24x19.7 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2006 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N31 cicle Jerusalem - Painting, 35.8x24 in ©2006 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit Jerusalem
Not For Sale
No.N31 cicle Jerusalem
Oil, 35.8x24 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2006 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N38 cicle Jerusalem - Painting, 24x35.8 in ©2006 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit Jerusalem
$5,159.99
No.N38 cicle Jerusalem
Oil, 24x35.8 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2007 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N41 cicle Jerusalem - Painting, 24x35.8 in ©2007 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit Jerusalem
$5,159.99
No.N41 cicle Jerusalem
Oil, 24x35.8 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2006 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N39 cicle Jerusalem - Painting, 24x35.8 in ©2006 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit Jerusalem
Sold
No.N39 cicle Jerusalem
Oil, 24x35.8 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2007 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N40 cicle Jerusalem - Painting, 24x35.8 in ©2007 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit Jerusalem
$5,159.99
No.N40 cicle Jerusalem
Oil, 24x35.8 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2007 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N12 cicle Jerusalem - Painting, 19.7x24 in ©2007 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz Einhod Israel margalit
$4,554.92
No.N12 cicle Jerusalem
Oil, 19.7x24 in
Painting, oil, abstract, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2007 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N11 cicle Jerusalem - Painting, 24x19.7 in ©2007 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Abstract, abstract-570, painting malarstwo einhod israel
$3,344.79
No.N11 cicle Jerusalem
Oil, 24x19.7 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2006 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N13 cicle Jerusalem - Painting, 24x19.7 in ©2006 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz Einhod Israel margalit
$3,344.79
No.N13 cicle Jerusalem
Oil, 24x19.7 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2007 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N18 cicle Jerusalem - Painting, 24x19.7 in ©2007 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit
Sold
No.N18 cicle Jerusalem
Oil, 24x19.7 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2006 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N19 cicle Jerusalem - Painting, 24x19.7 in ©2006 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit
$3,344.79
No.N19 cicle Jerusalem
Oil, 24x19.7 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2006 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N25 cicle Jerusalem - Painting, 24x19.7 in ©2006 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit
$3,344.79
No.N25 cicle Jerusalem
Oil, 24x19.7 in
Painting, oil, expressionism, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2007 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N26 cicle Jerusalem - Painting, 24x19.7 in ©2007 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Expressionism, expressionism-591, painting mixtech obraz EinHod Israel margalit
$3,344.79
No.N26 cicle Jerusalem
Oil, 24x19.7 in
Painting, abstract, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2006 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N22 cicle Postcards from Jerusalem - Painting, 24x19.7 in ©2006 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Abstract, abstract-570, painting malarstwo obraz Einhod Israel margalit
$5,765.05
No.N22 cicle Postcards from Jerusalem
Painting, 24x19.7 in
Painting, oil, abstract, artwork by Margalit (Malgorzata Krasucka)
©2008 Margalit (Malgorzata Krasucka)
No.N24 cicle Postcards from Jerusalem - Painting, 24x19.7 in ©2008 by Margalit (Malgorzata Krasucka) - Abstract, abstract-570, painting mixtech obraz Einhod Israel margalit
$3,344.79
No.N24 cicle Postcards from Jerusalem
Oil, 24x19.7 in