Κωνσταντινος Κολοβος

Κωνσταντινος Κολοβος Follow
Greece

Drawing (2020)
Design (19.7x27.6 in)Buy the original

Available on request
Contact Seller

About this artwork

Techniques
Table art
Framing
No
Related themes
Description

Sketch of everyday objects.

Report Added © Short URL: https://artmajeur.link/Rdy1Es

Other art by Κωνσταντινος Κολοβος

19.7x27.6x0.6 in ©2018 by Κωνσταντινος Κολοβος
The destruction of pyramids from something unreal - Painting, 19.7x27.6x0.6 in ©2018 by Κωνσταντινος Κολοβος - Abstract, abstract-570, People, Religion, Spirituality
19.7x27.6x0.6 in ©2018 by Κωνσταντινος Κολοβος
Τhe imprecision of infinity and the un - Painting, 19.7x27.6x0.6 in ©2018 by Κωνσταντινος Κολοβος - Abstract, abstract-570, Men, Architecture, Abstract Art, Spirituality
23.6x31.5x0.6 in ©2018 by Κωνσταντινος Κολοβος
The inner anger and the calm of the soul. - Painting, 23.6x31.5x0.6 in ©2018 by Κωνσταντινος Κολοβος - Surrealism, surrealism-627, Abstract Art, Tree, Animals, Spirituality, Landscape, Bull, Ellefant, Tree, Beach, Sea, Sunset
39.4x27.6x0.6 in ©2020 by Κωνσταντινος Κολοβος
The lady with pearls - Painting, 39.4x27.6x0.6 in ©2020 by Κωνσταντινος Κολοβος - Abstract, abstract-570, People, Women, Erotic
27.6x39.4x5.9 in © by Κωνσταντινος Κολοβος
The pouring of oblivion and the enigmatic sorrow. - Painting, 27.6x39.4x5.9 in ©2019 by Κωνσταντινος Κολοβος - Abstract, abstract-570, Dark-Fantasy, People, Tree, Water, Birds, desert, elefants, water, birds, sorrow
23.6x35.4x0.6 in ©2018 by Κωνσταντινος Κολοβος
the sacrifise - Painting, 23.6x35.4x0.6 in ©2018 by Κωνσταντινος Κολοβος - Abstract, abstract-570, Dark-Fantasy, People, Abstract Art, Tree, Spirituality, desert, shrine, birds


View all artworks by Κωνσταντινος Κολοβος

Comments

Be the first to post a comment! Sign in

Be the first to post a comment!