Back to top
 

Gai Yu


Follow
Photography, Digital Arts, Design ... 570 Followers Member since 2007
.., China
Galleries (9)

Exhibition 1 artwork


© by Gai Yu
© Gai Yu
No title • private collection - Photography ©2018 by Gai Yu -
Gai Yu ~ No title • private collection
Photography

Graphic Design 1 artwork


© by Gai Yu
© Gai Yu
A - Design ©2019 by Gai Yu -
Available on request
Prints available
Gai Yu ~ A
Design

Mixed Media 1 artwork


© by Gai Yu
© Gai Yu
No . 3 - Mixed Media ©2017 by Gai Yu -
Available on request
Prints available
Gai Yu ~ No . 3
Mixed Media

Graphic Design 1 artwork


© by Gai Yu
© Gai Yu
No title - Design ©2016 by Gai Yu -
Available on request
Gai Yu ~ No title
Design

Creative Photography 1 artwork


© by Gai Yu
© Gai Yu
Railway station - Photography ©2016 by Gai Yu -
Available on request
Gai Yu ~ Railway station
Photography

Digital Arts 1 artwork


© by Gai Yu
© Gai Yu
No Title (m) - Digital Arts ©2017 by Gai Yu -
Gai Yu ~ No Title (m)
Digital Arts

Digital Arts 1 artwork


© by Gai Yu
© Gai Yu
No title . (L) - Digital Arts ©2016 by Gai Yu -
Available on request
Gai Yu ~ No title . (L)
Digital Arts

Surrealism Photography 1 artwork


© by Gai Yu
© Gai Yu
No title • Private collection. - Digital Arts ©2016 by Gai Yu -
Available on request
Gai Yu ~ No title • Private collection.
Digital Arts

Creative Photography 1 artwork


© by Gai Yu
© Gai Yu
Tree - Photography ©2016 by Gai Yu -
Available on request
Gai Yu ~ Tree
Photography