Back to top

Art gallery

Thomai KontouThomai Kontou Follow

Back to profile Galleries

Portfolio 81

Displaying results 1 to 10 on 81

30x40 cm ©2006 by Thomai Kontou
©2006 Thomai Kontou
pomegranates 24 - Painting, 30x40 cm ©2006 by Thomai Kontou - Realism, pomegranates oil painting on wood
Collect this art!
Price on request

Thomai Kontou ~ pomegranates 24
Painting

35x48 cm ©2006 by Thomai Kontou
©2006 Thomai Kontou
pomegranates 21 - Painting, 35x48 cm ©2006 by Thomai Kontou - pomegranates, magicrelism aquarelle
Collect this art! Comments 1
Price on request

Thomai Kontou ~ pomegranates 21
Painting

20x30 cm ©2006 by Thomai Kontou
©2006 Thomai Kontou
pomagranates 18 - Painting, 20x30 cm ©2006 by Thomai Kontou - pomegranates, magicrealism aquarelle
Collect this art!
Price on request

Thomai Kontou ~ pomagranates 18
Painting

30x40 cm ©2006 by Thomai Kontou
©2006 Thomai Kontou
pomagranates 15 - Painting, 30x40 cm ©2006 by Thomai Kontou - pomegranates, magicrealism aquarelle
Collect this art!
Price on request

Thomai Kontou ~ pomagranates 15
Painting

50x60 cm ©2006 by Thomai Kontou
©2006 Thomai Kontou
pomegranates 23 - Painting, 50x60 cm ©2006 by Thomai Kontou - pomegranates, magicrealism oil painting
Collect this art!
Price on request

Thomai Kontou ~ pomegranates 23
Painting

35x48 cm ©2006 by Thomai Kontou
©2006 Thomai Kontou
pomegranates 20 - Painting, 35x48 cm ©2006 by Thomai Kontou - pomegranates, magicrealism aquarelle
Collect this art!
Price on request

Thomai Kontou ~ pomegranates 20
Painting

20x30 cm ©2006 by Thomai Kontou
©2006 Thomai Kontou
pomagranates 17 - Painting, 20x30 cm ©2006 by Thomai Kontou - pomegranates, magicrelism aquarelle
Collect this art!
Price on request

Thomai Kontou ~ pomagranates 17
Painting

40x50 cm ©2006 by Thomai Kontou
©2006 Thomai Kontou
pomegranates 22 - Painting, 40x50 cm ©2006 by Thomai Kontou - pomegranates, magicrealism oil painting
Collect this art!
Price on request

Thomai Kontou ~ pomegranates 22
Painting

35x48 cm ©2006 by Thomai Kontou
©2006 Thomai Kontou
pomagranates 19 - Painting, 35x48 cm ©2006 by Thomai Kontou - pomegranates, magicrealism aquarelle
Collect this art!
Price on request

Thomai Kontou ~ pomagranates 19
Painting

30x40 cm ©2006 by Thomai Kontou
©2006 Thomai Kontou
pomagranates 16 - Painting, 30x40 cm ©2006 by Thomai Kontou - pomegranates, magicrealism aquarelle
Collect this art!
Price on request

Thomai Kontou ~ pomagranates 16
Painting

Displaying results 1 to 10 on 81

Other galleries by Thomai Kontou (Selection)

sea shells by thomai kontou 33 Images

35x45 cm ©2004 by Thomai Kontou
sea shell - Painting, 35x45 cm ©2004 by Thomai Kontou - Classicism, aquarell she shells
35x45 cm ©2004 by Thomai Kontou
letters - Painting, 35x45 cm ©2004 by Thomai Kontou - sea shells by thomai kontou
35x45 cm ©2004 by Thomai Kontou
navy hat - Painting, 35x45 cm ©2004 by Thomai Kontou - sea shells by thomai kontou

The angels of Thomais 12 Images

40x50 cm ©2004 by Thomai Kontou
The ANGELS of Thomai - Painting, 40x50 cm ©2004 by Thomai Kontou -
90x70 cm ©2004 by Thomai Kontou
The ANGELS of Thomai - with blau sky - Painting, 90x70 cm ©2004 by Thomai Kontou -
90x70 cm ©2004 by Thomai Kontou
The ANGELS of Thomai - Sun Angel - Painting, 90x70 cm ©2004 by Thomai Kontou -

Thomais Pomegranates 24 Images

34x45 cm ©2004 by Thomai Kontou
pomagranates 1 - Painting, 34x45 cm ©2004 by Thomai Kontou - photorealism pomegranates, aquarelle
30x40 cm ©2004 by Thomai Kontou
pomegranates 2 - Painting, 30x40 cm ©2004 by Thomai Kontou - pomegranates magicrealim aquarelle
30x40 cm ©2004 by Thomai Kontou
pomegranates 3 - Painting, 30x40 cm ©2004 by Thomai Kontou - pomegranates, magicrealism aquarelle
See all galleries by Thomai Kontou