Back to top

Art gallery

VIVIANE FARRUGIAVIVIANE FARRUGIA Follow

Back to profile Galleries

PHOTOS 3

©2017 by VIVIANE FARRUGIA
©2017 VIVIANE FARRUGIA
2016-09-25-085.jpg - Photography ©2017 by VIVIANE FARRUGIA -
Collect this art!
Price on request

Viviane Farrugia ~ 2016 09 25 085
Photography

36x27 cm ©2017 by VIVIANE FARRUGIA
©2017 VIVIANE FARRUGIA
LES VOILES DE SAINT TROPEZ - 1 - Photography, 36x27 cm ©2017 by VIVIANE FARRUGIA - Photorealism, Paper, Sailboat
Collect this art!
Price on request

Viviane Farrugia ~ Les Voiles De Saint Tropez 1
Photography

36x27 cm ©2017 by VIVIANE FARRUGIA
©2017 VIVIANE FARRUGIA
VOILES SAINT-TROPEZ - 2 - Photography, 36x27 cm ©2017 by VIVIANE FARRUGIA - Photorealism, Paper, Sailboat
Collect this art!
Price on request

Viviane Farrugia ~ Voiles Saint Tropez 2
Photography

Other galleries by VIVIANE FARRUGIA (Selection)

PEINTURE A L'ENCAUSTIQUE 4 Images

20x30 cm ©2017 by VIVIANE FARRUGIA
ABSTRACTION FLORALE - 1 - Painting, 20x30 cm ©2017 by VIVIANE FARRUGIA - Abstract Art, Paper, Flower
20x30 cm ©2017 by VIVIANE FARRUGIA
ABSTRACTION FLORALE - 2 - Painting, 20x30 cm ©2017 by VIVIANE FARRUGIA - Abstract Art, Paper, Flower
20x30 cm ©2017 by VIVIANE FARRUGIA
ABSTRACTION FLORALE - 3 - Painting, 20x30 cm ©2017 by VIVIANE FARRUGIA - Abstract Art, Paper, Flower

AQUARELLES 10 Images

40x30 cm ©2017 by VIVIANE FARRUGIA
VUE DU JARDIN en Provence - Painting, 40x30 cm ©2017 by VIVIANE FARRUGIA - Figurative Art, Paper, Garden
30x40 cm ©2017 by VIVIANE FARRUGIA
CASCADE ROCHEUSE - Painting, 30x40 cm ©2017 by VIVIANE FARRUGIA - Figurative Art, Paper, Landscape
40x30 cm ©2017 by VIVIANE FARRUGIA
COURSE FOLLE EN CAMARGUE - Painting, 40x30 cm ©2017 by VIVIANE FARRUGIA - Figurative Art, Paper, Animals
See all galleries by VIVIANE FARRUGIA