Πίσω

Παραγγείλετε μία εκτύπωση

Σχετικά με πρόστιμο εκτυπώσεις μας

couleur-city - © la nuit dans la ville./lumieres des vitrines et enseignes Συνδεδεμένοι Έργα

Couleur-City

από Christian BATTINI
 

Framing :

Άποψη :

 

Καλό χαρτί τέχνης 20 x 26.8 cm 21,07 $
Καλό χαρτί τέχνης 30 x 40.3 cm 29,94 $
Καλό χαρτί τέχνης 40 x 53.7 cm 55,45 $
Καλό χαρτί τέχνης 50 x 67.1 cm 77,63 $
Καλό χαρτί τέχνης 60 x 80.5 cm 94,27 $
Καλό χαρτί τέχνης 70 x 94 cm 131,97 $
Καλό χαρτί τέχνης 20 x 26.8 cm 109,79 $
Καλό χαρτί τέχνης 30 x 40.3 cm 138,63 $
Καλό χαρτί τέχνης 40 x 53.7 cm 194,08 $
Καλό χαρτί τέχνης 50 x 67.1 cm 247,31 $
Καλό χαρτί τέχνης 60 x 80.5 cm 309,41 $
Καλό χαρτί τέχνης 20 x 26.8 cm 165,24 $
Καλό χαρτί τέχνης 30 x 40.3 cm 220,69 $
Καλό χαρτί τέχνης 40 x 53.7 cm 331,59 $
Καλό χαρτί τέχνης 50 x 67.1 cm 440,27 $
Καλό χαρτί τέχνης 60 x 80.5 cm 553,39 $

Σασί :

Άποψη :

 

Εκτυπώσεις σε καμβά 20 x 26.8 cm 29,94 $
Εκτυπώσεις σε καμβά 30 x 40.3 cm 49,91 $
Εκτυπώσεις σε καμβά 40 x 53.7 cm 79,85 $
Εκτυπώσεις σε καμβά 50 x 67.1 cm 92,05 $
Εκτυπώσεις σε καμβά 60 x 80.5 cm 131,97 $
Εκτυπώσεις σε καμβά 70 x 94 cm 164,13 $
Εκτυπώσεις σε καμβά 20 x 26.8 cm 83,18 $
Εκτυπώσεις σε καμβά 30 x 40.3 cm 105,36 $
Εκτυπώσεις σε καμβά 40 x 53.7 cm 127,54 $
Εκτυπώσεις σε καμβά 50 x 67.1 cm 180,77 $
Εκτυπώσεις σε καμβά 60 x 80.5 cm 243,98 $
Εκτυπώσεις σε καμβά 70 x 94 cm 277,25 $

επιλογές :

Άποψη :

 

Εκτύπωση σε μέταλλο 20 x 26.8 cm 83,18 $
Εκτύπωση σε μέταλλο 30 x 40.3 cm 98,70 $
Εκτύπωση σε μέταλλο 40 x 53.7 cm 160,81 $
Εκτύπωση σε μέταλλο 50 x 67.1 cm 218,47 $
Εκτύπωση σε μέταλλο 60 x 80.5 cm 265,05 $
Εκτύπωση σε μέταλλο 70 x 94 cm 309,41 $
Εκτύπωση σε μέταλλο 20 x 26.8 cm 105,36 $
Εκτύπωση σε μέταλλο 30 x 40.3 cm 127,54 $
Εκτύπωση σε μέταλλο 40 x 53.7 cm 182,99 $
Εκτύπωση σε μέταλλο 50 x 67.1 cm 197,40 $
Εκτύπωση σε μέταλλο 60 x 80.5 cm 243,98 $
Εκτύπωση σε μέταλλο 70 x 94 cm 288,34 $
Εκτύπωση σε μέταλλο 40 x 53.7 cm 131,97 $
Εκτύπωση σε μέταλλο 50 x 67.1 cm 198,51 $
Εκτύπωση σε μέταλλο 60 x 80.5 cm 276,14 $
Εκτύπωση σε μέταλλο 40 x 53.7 cm 216,26 $
Εκτύπωση σε μέταλλο 50 x 67.1 cm 327,16 $
Εκτύπωση σε μέταλλο 60 x 80.5 cm 393,70 $

Framed Art Print

Production time: 5 to 6 business days

Rear fixing:

 • Small formats: 1 hook
 • Medium formats: one steel wire to the rear portion
 • Large sizes: 2 hooks

It is the finishing that you can see in museums or galleries. This is an impression that the quality, depth and richness of nuances beyond the traditional photo print paper framed a Argentique going anywhere is a white white soul laid 1.4mm and 5cm turning around image. The attention of every moment carried by our printer master, either at the level of color control and respect of the graphic chain is the major asset of framed art prints of Artmajeur.

Wood frame (smooth black finish)
Strip Width: 20mm to 40mm for 40x60 and higher dimensions

WHITE MATTING SCRIPT VERGÉ 1.4mm thickness; white soul; 5cm rotating around the work

Sides Profiles

Museum Glass option:

Anti-reflective glass that is found in the works of art exhibited in museums.
Framed prints are delivered by default with an acrylic glass. If you want an anti-reflective glass, identical to those used by museums, just check the anti-reflective glass option.

With ANTIREFLECTION MUSEUM QUALITY Glass

With Acrylic glass

Artmajeur offers two rendering qualities:

 1. Glossy finish

  Art Print "Fine Art" - Glossy finish on fiber base paper 325 g. (Hahnemühle fine art baryta 325g)

  Apart from its exceptional thickness, the fiber paper is composed of an alpha-cellulose base without acid and it is covered with barium sulphate, and a microporous layer absorption enhancing pigments during printing. From a pure white, it is specially designed for resistance and aging, paper, non-yellowing to light. It is used by major museums as it offers excellent resolution and rendering deep and dense color.

 2. Matt finish

  Art Print "Fine Art" - Matt finish on 100% cotton paper 308 g. (Hahnemühle Photo Rag 308g)

  Exceptionally thick, 100% cotton paper, slightly textured, luminous, its rendering surface velvety sensation. It is especially designed for the reproduction of works of art with great image depth. Its very fine and soft surface area provides intense color and deep blacks with excellent resistance to aging.

Fine Print on float-frame

Production time: 5 to 6 business days

Rear fixing:

 • Small formats: 1 hook
 • Means formats: one steel wire to the rear portion
 • Large sizes: 2 hooks

The float-frame is a particularly interesting medium for the presentation of artwork. The image appears to float in the frame, accentuating the intensity of colors and shades. This is coaching the most fashionable and used regularly in museums. Artmajeur glue against a "Fine Art" art print on a rigid aluminum support, prior to his coaching. The attention of every moment carried by our printer master, either at the level of color control and respect of the graphic chain is the major asset of Artmajeur art prints.

IMPORTANT:A turning side of 4 to 6 mm is required for manufacturing. The drawings appearing in this zone may be cut off.

Artmajeur offers two rendering qualities:

 1. Glossy finish

  Art Print "Fine Art" - Glossy finish on fiber base paper 325 g. (Hahnemühle fine art baryta 325g)

  Apart from its exceptional thickness, the fiber paper is composed of an alpha-cellulose base without acid and it is covered with barium sulphate, and a microporous layer absorption enhancing pigments during printing. From a pure white, it is specially designed for resistance and aging, paper, non-yellowing to light. It is used by major museums as it offers excellent resolution and rendering deep and dense color.

 2. Matt finish

  Art Print "Fine Art" - Matt finish on 100% cotton paper 308 g. (Hahnemühle Photo Rag 308g)

  Exceptionally thick, 100% cotton paper, slightly textured, luminous, its rendering surface velvety sensation. It is especially designed for the reproduction of works of art with great image depth. Its very fine and soft surface area provides intense color and deep blacks with excellent resistance to aging.

Subligraphie®: High Definition print direct on Metal

Production time: 10 to 12 business days

No fixing provided:

 • The product can be placed on the ground, on a piece of furniture, or you can fix to the wall with adhesive hooks / double-sided tape etc ...

With a particularly contemporary appearance, the Subligraphie® print is used by the greatest artists. It makes it possible to highlight the colored and intense compositions. Thickness: 1mm

The technique of Subligraphie® is a novelty. It will undoubtedly recall by its rendering, the undeniable qualities of the Cibachrome process dear to the photographers who traveled the 80s "riding" their camera. Add to this the qualities of a modern and durable material, aluminum, inalterability as well as durability and you get a revolutionary product.

Sublimation printing is a two-step process: First, the printing of a digital file, then a passage through machine to nearly 200 degrees, in order to fix the inks coming from the paper on the aluminum plate .

Artmajeur offers two qualities of finishes:

1. Matt finish:

1. Glossy finish:

"Subligraphie": High Definition print direct on Metal

Production time: 10 to 12 business days

Rear fixing:

 • An attachment flange groove is used to loosen the image of the wall and allows to perfectly center the print

With a particularly contemporary appearance, the Subligraphie print is used by the greatest artists. It makes it possible to highlight the colored and intense compositions. Thickness: 1mm

The technique of Subligraphie® is a novelty. It will undoubtedly recall by its rendering, the undeniable qualities of the Cibachrome process dear to the photographers who traveled the 80s "riding" their camera. Add to this the qualities of a modern and durable material, aluminum, inalterability as well as durability and you get a revolutionary product.

Sublimation printing is a two-step process: First, the printing of a digital file, then a passage through machine to nearly 200 degrees, in order to fix the inks coming from the paper on the aluminum plate .

Rear fixing Support frame :

Artmajeur offers two qualities of finishes:

1. Matt finish:

1. Glossy finish:

Fine art prints on paper

Production time: 1 to 2 business days

Rear fixing:
 • (not supplied) Mounting option with tacks, tape or adhesive paste

What is "Fine Art" printing ? This technique is an art paper printing process using pigment inks of the highest quality and printed in high definition. In an exemplary conservation (over 100 years), the quality, depth and richness of nuances beyond the traditional photo print paper. Artmajeur uses for its impressions only natural papers at neutral pH, durable, and quality top, selected with renowned art paper manufacturers!

The full attention of our master printer artesan at every moments of the printing process, either at the level of color control and respect of the graphic chain is the major asset of Artmajeur art prints.

Artmajeur offers two rendering qualities:

 1. Glossy finish

  Art Print "Fine Art" - Glossy finish on fiber base paper 325 g. (Hahnemühle fine art baryta 325g)

  Apart from its exceptional thickness, the fiber paper is composed of an alpha-cellulose base without acid and it is covered with barium sulphate, and a microporous layer absorption enhancing pigments during printing. From a pure white, it is specially designed for resistance and aging, paper, non-yellowing to light. It is used by major museums as it offers excellent resolution and rendering deep and dense color.

 2. Matt finish

  Art Print "Fine Art" - Matt finish on 100% cotton paper 308 g. (Hahnemühle Photo Rag 308g)

  Exceptionally thick, 100% cotton paper, slightly textured, luminous, its rendering surface velvety sensation. It is especially designed for the reproduction of works of art with great image depth. Its very fine and soft surface area provides intense color and deep blacks with excellent resistance to aging.

Art print on canvas (Canvases)

Production time: 5 à 6 business days (1 - 2 days without support frame)

Rear fixing:

 • Small formats: 1 hook
 • Medium formats: one steel wire to the rear portion
 • Large sizes: 2 hooks

Rear Finishing (depending on selected option):

 • 40mm wood frame, except 20x30cm (20mm)
 • Kraft paper on support frame

Trendy, art print on canvas (canvas) faithfully reproduces the paintings on canvas. The quality, depth and richness of shades are comparable to the original work. The attention of every moment carried by our printer master, either at the level of color control and respect of the graphic chain is the major asset of art prints on canvas of Artmajeur. Mounted on frame 4cm white board, kraft finish on the back and hangs.

Artmajeur offers two rendering qualities:

 1. Glossy finish

  Printing on canvas "art canvas" - appearance glossy 390 g (Leonardo Hahnemühle canvas)

  Poly cotton fabric, very white and shiny with a fairly pronounced texture, designed for the most innovative pigments. Highly resistant to abrasion and water is its finesse, its grain and quality in printing details that is impressive. The fabric is slightly elastic, it is very easy to reach on the frame.

 2. Matt finish

  Printing on canvas art canvas - Finish Matt 410 g (Hahnemühle Monet canvas)

  Thick 100% cotton canvas, an intense natural white matt designed for the most innovative pigments. It provides intense colors including grain fineness and print quality of detail is impressive.

Postcards

Production time: 2 to 3 business days

Back:

 • A white space can be used to write a message on the entire surface

Important:

 • Για καρτ-ποστάλ, ένα περιστρεφόμενο άκρο 1 έως 5 mm, απαιτείται για την κατασκευή. Τμήματα της εικόνας που εμπίπτει στον τομέα αυτόν μπορεί να κοπεί. Οι εικόνες επικεντρώνονται στο να επιτρέψει την εκτύπωση στην ευρύτερη δυνατή έκταση.

Say it with style! Order unique postcards and surprise your recipient with an original visual, suit to your message.

Fine art prints laminated to metal

Production time: 5 to 6 business days

Rear fixing:

 • An attachment flange groove is used to loosen the image of the wall and allows to perfectly center the print

On a particularly contemporary feel, printing on aluminum or "Dibond" is prized by the greatest artists. It helps showcase the colorful and intense compositions. thickness: 2mm Artmajeur glue against an art print "Fine Art" on the rigid aluminum support, in order to guarantee a long lifetime for printing on aluminum.


The full attention of our master printer artesan at every moments of the printing process, either at the level of color control and respect of the graphic chain is the major asset of Artmajeur art prints.

ATTENTION: A turning side of 4 to 6 mm is required for manufacturing. The drawings appearing in this zone may be cut off.

Artmajeur offers two rendering qualities:

 1. Glossy finish

  Art Print "Fine Art" - Glossy finish on fiber base paper 325 g. (Hahnemühle fine art baryta 325g)

  Apart from its exceptional thickness, the fiber paper is composed of an alpha-cellulose base without acid and it is covered with barium sulphate, and a microporous layer absorption enhancing pigments during printing. From a pure white, it is specially designed for resistance and aging, paper, non-yellowing to light. It is used by major museums as it offers excellent resolution and rendering deep and dense color.

 2. Matt finish

  Art Print "Fine Art" - Matt finish on 100% cotton paper 308 g. (Hahnemühle Photo Rag 308g)

  Exceptionally thick, 100% cotton paper, slightly textured, luminous, its rendering surface velvety sensation. It is especially designed for the reproduction of works of art with great image depth. Its very fine and soft surface area provides intense color and deep blacks with excellent resistance to aging.

Packaging and delivery

YOUR ART REPRODUCTION IS UNIQUE EACH SHIPMENT IS THE SUBJECT OF SPECIAL ATTENTION, AND EACH PRINTING IS PACKED FOR PROTECTION IN A CASE THE PERFECT.

Each art print receives a first protection with tissue paper, edge protectors and a layer of plastic bubble to the tables, the whole being placed in a reinforced cardboard packaging, perfect for printing. Not all products are traveling than flat! (Except Impressions of high dimensional art that are rolled) For larger orders special packaging or transport container is used.

Transport boxes

Protective bubble wrap

Application table and silk kraft

XXL packaging

Packages ready to go