Πουλήθηκε

Peter Nottrott

Celebration M 9 (2020)

Τύπος Artwork
Διαστάσεις
47,2x33,5 in
Τεχνικές
Υποστήριξη ή επιφάνεια
Καμβάς
Framing
Όχι
Abstract painting that looks like a festival of colors. The yellow -colored composition in portrait format has a high - energy character, it seems to unfold in ascending order and in a dynamic manner. The dominant yellows are complemented by magenta, lavender, violet, pink, orange, green, blue, beige and white shades. This modern artwork is ready...
Abstract painting that looks like a festival of colors. The yellow -colored composition in portrait format has a high - energy character, it seems to unfold in ascending order and in a dynamic manner. The dominant yellows are complemented by magenta, lavender, violet, pink, orange, green, blue, beige and white shades.
This modern artwork is ready to hang. It is painted and signed in 2021 on the front by myself... Peter Nottrott. The painting is safely packed and the shipping will usually be handled by DHL Express or TNT.

Σχετικά θέματα

Abstract ArtworkAbstract PaintingPortrait FormatPeter NottrottOriginal

Αυτόματη μετάφραση
Peter Nottrott
Ακολουθήστε
Kunstmaler Peter Nottrott         * geboren 1962 in Nübelfeld / Flensburg                       * arbeitet seit 1987 vollberuflich als freischaffender Künstler in Hamburg...

Kunstmaler Peter Nottrott

        * geboren 1962 in Nübelfeld / Flensburg              

        * arbeitet seit 1987 vollberuflich als freischaffender Künstler in Hamburg         

        * Pionier: seit 1998 eigene Online-Galerie   

        * mehr als 800 weltweite Gemäldeverkäufe in über 30 Länder 

        * lebt heute in beachtlicher Zufriedenheit in Flensburg mit dortigem Stadtatelier    Δείτε περισσότερα από Peter Nottrott

33,5x61 in
3.266,51 $
31,5x78,7 in
4.297,12 $
33,5x61 in
Πουλήθηκε
41,3x61 in
3.188 $

Artmajeur

Λάβετε το ενημερωτικό μας δελτίο για λάτρεις της τέχνης και συλλέκτες