424,77 $
26,83 $
Περιλαμβάνεται η παράδοση στο Ηνωμένες Πολιτείες
Μουσείο Ποιότητας
Υποστήριξη σύγχρονων καλλιτεχνών
26,83 $
36,16 $
92,15 $
99,15 $
2449 x 3488 px
Αυτή η εικόνα είναι διαθέσιμη για λήψη με άδεια χρήσης
99,15 $
290,46 $
582,08 $

Dmitri Matkovsky

Hatchling yellow and black King Cobra snake Attack (2021)

Τύπος Artwork
Διαστάσεις
33,9x24 in
Υποστήριξη ή επιφάνεια
Χαρτί
Framing
Όχι
Συσκευασία
Έλασης σε σωλήνα
Hatchling yellow and black King Cobra snake Attack The King Cobra, a long, graceful and deadly predator endemic to Southeast Asia is a beautiful species that is known for being the longest venomous snake in the world. This snake is a devoted parent that moves through the sub-tropical thickets of Southeast Asian forests marking...
Hatchling yellow and black King Cobra snake Attack

The King Cobra, a long, graceful and deadly predator endemic to Southeast Asia is a beautiful species that is known for being the longest venomous snake in the world.

This snake is a devoted parent that moves through the sub-tropical thickets of Southeast Asian forests marking its territory along the way. Exceptionally territorial, the King Cobra is a dangerous reptile to come across with a fearsome reputation and long lost legends that are connected to its existence.

It is the sole member of the Elapidae family that isn’t technically a ‘true cobra’ and, therefore, isn’t classified under the ‘Naja’ genus. However, it is known for hunting other cobras in the wild.

Σχετικά θέματα

AttackSnakeBlack And YellowCobraCobra Attack

Αυτόματη μετάφραση
Dmitri Matkovsky
Ακολουθήστε
Dmitri Matkovsky Russia Canadian. Lives and works in Toronto, Canada and St.Petersburg, Russia. After retiring early from a 25 years career in rock music with «Auktyon» and other bands he began as a acrylicist...

Dmitri Matkovsky Russia Canadian. Lives and works in Toronto, Canada and St.Petersburg, Russia.
After retiring early from a 25 years career in rock music with «Auktyon» and other bands he began as a acrylicist and was strongly influenced by Gerhard Richter, who was his first Teacher for the short period of time in 1991.
Style: Abstract Expressionism. Why?
Because of emotions. It’s all at this particular moment. All your life. It’s like a music improvisation. You need to say explain all life in one moment, in one phrase, in one white square…
I love paint and I love colors, and I love white canvas. I like even prepare canvas for painting, I just love to be an artist.
When I’m painting I feel like a marathon runner dying to reach the finish line. I feel like the mountain climber whose single driving goal is to reach the peak. I want to succeed. To win.
I feel liberated when create art. First, because I can escape this reality, and second, because I can produce something that is influence on somebody’s mood or state of mind. And I like it.
His paintings have been sold to offices, shops and private residences in USA, Canada, France, Germany etc. Up until now in 18 countries.

Дмитрий Матковский — художник-синестет. В психологии существует понятие «синестезии», особого способа восприятия действительности, когда информация, полученная определёнными органами чувств, приобретает дополнительное качественное значение. Дмитрий Матковский, в свою очередь, имеет «цветовой слух». Художник воспринимает звуки через цвет, а свои работы называет «музыкой на холсте».

Убедиться в особенности своих ощущений автору выпал шанс довольно рано: его школьная группа, «Мануфактура», стала победителем первого Ленинградского Рок-фестиваля, после чего он 10 лет играл в составе «АукцЫона»

Оказавшись в Канаде в 2001 г. ДМ полностью отдался миру живописи. 10 лет жизни в Сев. Америке оформили его как профессионала в области изобразительного искусства, заставили говорить о нем в мире галерейного бизнеса. За это время Более 240 работ ДМ были куплены частными коллекционерами и музеями Америки, Европы и Японии.

В настоящий момент Дмитрий Матковский живет в СПб и продолжает заниматься живописью, 3D анимацией, дизайном, музыкой, йогой, а также публицистическим творчеством.

SELECTED EXHIBITIONS:
2015
Nevsky 8 Art Center, St.Petersburg, Russia
"Synesthetes" - solo show
2011
Toronto Library Art Center, Toronto, Canada
"Art into Life" - solo show
2010
Mod Club, Toronto, Canada
"NequilaJazzz" - solo show
2000
Khvost Gallery, Paris, France - solo show
1999
OGI Gallery, Moscow, Russia
- solo show
1997
Organ Vnutrennih Del, St. Petersburg, Russia - solo show
1995
"Post Soviet Art - Ptiza" C. Karsten Gallery, Hamburg, Germany - solo show
1994
Batusov Art Gallery, Paris, France - “Songs at an Exhibition” solo show

Δείτε περισσότερα από Dmitri Matkovsky

33,1x23,2 in
397,4 $
8,3x11,4 in
76,15 $
64,25 $
24x33,1 in
516,39 $
50x50 in
2.135,74 $

Artmajeur

Λάβετε το ενημερωτικό μας δελτίο για λάτρεις της τέχνης και συλλέκτες