Όχι προς πώληση

Takayoshi Ueda

Heavy Crown -R (2018)

Τύπος Artwork
Περιορισμένη έκδοση (# 2/6),
Διαστάσεις
33,5x24,7 in
Τεχνικές
2D ψηφιακή εργασία, Ψηφιακή ζωγραφική
Υποστήριξη ή επιφάνεια
Ύφασμα
Framing
Όχι
Έτοιμο να κρεμάσετε
Το έργο έχει ένα κρεμαστό σύστημα που του επιτρέπει να στερεώνεται σε έναν τοίχο.
Limited Edition 2 / 6

Digital collage:
pigment-based inkjet print on fabric print media, synthetic resin, wood panel (panel mount)

●Picture image continues to the side of the panel.
●State of the work: favorable
●Surface of my work has gloss by resin coating.
●The signature is stated in the thickness part at the bottom of the screen.
●You can display directly without framing.

*For bio / cv, please visit in presentation.
​​(Photograph of back side of the work also published.)

statement
My...
Limited Edition 2 / 6

Digital collage:
pigment-based inkjet print on fabric print media, synthetic resin, wood panel (panel mount)

●Picture image continues to the side of the panel.
●State of the work: favorable
●Surface of my work has gloss by resin coating.
●The signature is stated in the thickness part at the bottom of the screen.
●You can display directly without framing.

*For bio / cv, please visit in presentation.
​​(Photograph of back side of the work also published.)

statement
My works are made up of strips of hand colored paper arranged in a collage.
Every individual shape that forms the image is flexible and rich with variety, and it has recognizable forms that, while based on everyday animals and plants, are unique and extremely solid.
While I was born and raised in an urban area, I spent a number of years living in a mountain village in the countryside during the mid 1990s.
My experience directly observing the diversity of the wild animals and plants and fascinating ecosystem inspired the atypical animal and plant forms that appear in my work.
In addition to that, I also take inspiration from modern animation and movies, on top of the works of the master artists of Japan from the 17th-19th centuries.
The fantastic expressions I use are not simply depictions of the invisible spiritual beings or magical creations that have been present in Asian countries since ancient times, nor are they a counter-expression against the naturalism of the Western world. Instead, my expressions can be characterized as a tribute to the metaphor of biodiversity and the symbiotic relationship it has with the world. In other words, it adds a universal ideology to a generalized model that depicts these many fantastic elements.
The primary theme in the creation of my work is the existence of a new symbiotic space established in the search for new areas where diversity and individuality can coexist. A key element of this work is the linkage and harmony of each individual part.
It could also be called an experiment to visually connect something typically separated, such as different ethnicities or cultures.
It symbolizes a world view established on adding order to individual parts is structurally the same as actual human society.
Moreover, it could also be said that the piece is a visual simulation of a new symbiotic space for its viewers and for me, its creator.
Αυτόματη μετάφραση
Takayoshi Ueda
Ακολουθήστε
Ιαπωνία

Δείτε περισσότερα από Takayoshi Ueda

35,2x35,2 in
Όχι προς πώληση
Αρκετά μεγέθη
Εκτυπώνει
33,5x24,7 in
Όχι προς πώληση
47,2x27 in
Όχι προς πώληση

Artmajeur

Λάβετε το ενημερωτικό μας δελτίο για λάτρεις της τέχνης και συλλέκτες