Προκαθορισμένο | Πιο πρόσφατα

page-loading
Γλυπτική με τίτλο "wood sculpture" από Miracle Sculptures & Art Studio, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ξύλο
wood sculpture - Γλυπτική, 17,7x11x3,9 in ©2021 από Miracle Sculptures & Art Studio - Conceptual Art, conceptual-art-579, Ζώο, Wood sculpture, elephant sculpture, ethiopian sculpture, elephant
wood sculpture

Γλυπτική - Ξύλο, 17,7x11x3,9 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
Γλυπτική με τίτλο "Elephant metal scul…" από Mari9art Metal Art Sculpture, Αυθεντικά έργα τέχνης, Μέταλλα
Elephant metal sculpture - Γλυπτική, 18,5x23,6x9,1 in ©2020 από Mari9art Metal Art Sculpture - Figurative, figurative-594, Ζώο, animal metal sculpture, elephant, elephants, metal art sculpture, metal art work, metal artwork, scrap metal art, steel art, steel sculpture, welding sculpture
Elephant metal sculpture

Γλυπτική - Μέταλλα, 18,5x23,6x9,1 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
Ζωγραφική με τίτλο "A Sculpture L:" από Armen Ghazayran (Nem), Αυθεντικά έργα τέχνης, Ακρυλικό
A Sculpture L: - Ζωγραφική, 16x20x0,2 in ©2012 από Armen Ghazayran (Nem) - Abstract, abstract-570, Αφηρημένη

Armen Ghazayran (Nem)

Κατόπιν αίτησης
A Sculpture L:

Ακρυλικό στο Καμβάς, 16x20 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
Γλυπτική με τίτλο "Pine decorative scu…" από Jozef Sedmak, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ξύλο
Pine decorative sculpture Sculpture - Γλυπτική, 60,2x29,5x17,7 in ©2021 από Jozef Sedmak - Abstract, abstract-570, Φύση, pine, root, wood, natural, nature, sculpture, design, decoration, interior, organic, shape, structure, modern

Jozef Sedmak

3.681,86 $
Pine decorative sculpture Sculpture

Γλυπτική - Ξύλο, 60,2x29,5x17,7 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
Γλυπτική με τίτλο "Jack fish metal scu…" από Mari9art Metal Art Sculpture, Αυθεντικά έργα τέχνης, Μέταλλα
Jack fish metal sculpture - Γλυπτική, 22,4x35,8x11,4 in ©2020 από Mari9art Metal Art Sculpture - Figurative, figurative-594, Ψάρι, animal metal sculpture, fish artwork, fish metal sculpture, fish scrap metal, metal art sculpture, metal art work, metal artwork, scrap metal art, seabass, steel art, steel sculpture, welding sculpture
Jack fish metal sculpture

Γλυπτική - Μέταλλα, 22,4x35,8x11,4 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
Digital Arts με τίτλο "Sculpture" από Paulo Themudo, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιακή ζωγραφική
Sculpture - Digital Arts, 39,4x39,4x1,2 in ©2020 από Paulo Themudo - Abstract, abstract-570, Αφηρημένη, digital artwork, fine arts, original artwork, abstract

Paulo Themudo

2.493,5 $
Sculpture

Digital Arts, 39,4x39,4 in

Γλυπτική με τίτλο "Decorative ivy scul…" από Jozef Sedmak, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ξύλο
Decorative ivy sculpture - Γλυπτική, 35,4x23,6x23,6 in ©2016 από Jozef Sedmak - Abstract, abstract-570, Φύση, ivy, sculpture, tree, interior, decoration, design, nature, natural, organic, shape, patina, structure, wood, abstract

Jozef Sedmak

2.598,25 $
Decorative ivy sculpture

Γλυπτική - Ξύλο, 35,4x23,6x23,6 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
Γλυπτική με τίτλο ""Inaya" sculpture c…" από Yohan Plu, Αυθεντικά έργα τέχνης, Μέταλλα
"Inaya" sculpture cuivre - Γλυπτική, 20,1x12,6x7,5 in ©2021 από Yohan Plu - Outsider Art, outsider-art-1044, Θηλυκός, fesses, buste, sculpture, noir, metal

Yohan Plu

1.173,91 $
"Inaya" sculpture cuivre

Γλυπτική - Μέταλλα, 20,1x12,6x7,5 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
Γλυπτική με τίτλο "Decorative pine scu…" από Jozef Sedmak, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ξύλο
Decorative pine sculpture 1 - Γλυπτική, 35,4x19,7x19,7 in ©2021 από Jozef Sedmak - Abstract, abstract-570, Αφηρημένη, pine, root, sculpture, nature, natural, organic, patina, tree, interior, decoration, shape, structure, wood

Jozef Sedmak

1.610,96 $
Decorative pine sculpture 1

Γλυπτική - Ξύλο, 35,4x19,7x19,7 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
Γλυπτική με τίτλο "Sculpture Feu" από Vicky Vanlerberghe, Αυθεντικά έργα τέχνης, Σμάλτο
Sculpture Feu - Γλυπτική, 15,8x5,9x3,9 in ©2019 από Vicky Vanlerberghe - Abstract, abstract-570, feu, lave, or, gold
Sculpture Feu

Γλυπτική - Σμάλτο, 15,8x5,9x3,9 in

Ζωγραφική με τίτλο "SCULPTURE" από Petya Shopova, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ακρυλικό
SCULPTURE - Ζωγραφική, 23,6x15,8x1 in ©2020 από Petya Shopova - Classicism, classicism-933, mythologie grecque, sculpture, jungle, landscape, renaissance, corps, heroic-fantaisie, ruins, anatomy, déesse grecque, goddess

Petya Shopova

493,64 $
SCULPTURE

Ακρυλικό στο Καμβάς, 23,6x15,8 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
Γλυπτική με τίτλο "Wood sculptures" από Loris Marazzi Sculptures, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ξύλο
Wood sculptures - Γλυπτική, 47,2x35,4x19,7 in ©2001 από Loris Marazzi Sculptures - Conceptual Art, conceptual-art-579, Αφηρημένη

Loris Marazzi Sculptures

Όχι προς πώληση
Wood sculptures

Γλυπτική - Ξύλο, 47,2x35,4x19,7 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
Γλυπτική με τίτλο "Stone sculpture" από Miracle Sculptures & Art Studio, Αυθεντικά έργα τέχνης, Πέτρα
Stone sculpture - Γλυπτική, 0,5x13x2,4 in ©2021 από Miracle Sculptures & Art Studio - Oriental Art, oriental-art-940, Ιστορία, stone sculpture, Ethiopian sculpture, cross sculpture
Stone sculpture

Γλυπτική - Πέτρα, 0,5x13x2,4 in

Γλυπτική με τίτλο "Oryx Contemporary B…" από Veaceslav Jiglitski, Αυθεντικά έργα τέχνης, Μπρούντζος
Oryx Contemporary Bronze Sculpture Sculpture - Γλυπτική, 7,5x9x3,9 in ©2015 από Veaceslav Jiglitski - Figurative, figurative-594, Ζώο, animal, oryx, arabian unicorn, arab art, contemporary, sculpture, bronze, figurative
Oryx Contemporary Bronze Sculpture Sculpture

Γλυπτική - Μπρούντζος, 7,5x9x3,9 in

Γλυπτική με τίτλο "Roman warrior metal…" από Mari9art Metal Art Sculpture, Αυθεντικά έργα τέχνης, Μέταλλα
Roman warrior metal sculpture - Γλυπτική, 86,6x47,2x43,3 in ©2020 από Mari9art Metal Art Sculpture - Figurative, figurative-594, art metal, custom metal art, iron sculpture, metal art, metal art work, metal artwork, metal carving, metal garden art, metal garden sculptures, metal roman, metal sculpture, outdoor sculpture, roman sculpture, roman warrior, scrap metal art, scrap metal sculptures, sculpture art, sculpture metal, sculptures for sale, spartan
Roman warrior metal sculpture

Γλυπτική - Μέταλλα, 86,6x47,2x43,3 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
Γλυπτική με τίτλο "Sculpture Galaxy" από Anna Smilyanskaya, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ποτήρι
Sculpture Galaxy - Γλυπτική, 13,8x17,7x4,3 in ©2021 από Anna Smilyanskaya - Abstract, abstract-570, Αφηρημένη, Glass, Galaxy, Artglass, Fused glass, Fusing, Home decor, Glass sculpture, Glass painting, Glass decor, Sculpture, Art, Art original, Glass artist, Home sculpture, Glass art
Sculpture Galaxy

Γλυπτική - Ποτήρι, 13,8x17,7x4,3 in

Γλυπτική με τίτλο "Pomegranate Bronze…" από Veaceslav Jiglitski, Αυθεντικά έργα τέχνης, Μπρούντζος
Pomegranate Bronze Sculpture - Γλυπτική, 5,1x4x4 in ©2015 από Veaceslav Jiglitski - Figurative, figurative-594, Νεκρή φύση, sculpture, bronze sculpture, figurative sculpture, pomegranate, fruit, fruit sculpture, love, contemporary art
Pomegranate Bronze Sculpture

Γλυπτική - Μπρούντζος, 5,1x4x4 in

Γλυπτική με τίτλο "Sculpture" από Bois D'Art, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ξύλο
Sculpture - Γλυπτική, 7,9x7,5x1,6 in ©2021 από Bois D'Art -

Bois D'Art

Κατόπιν αίτησης
Sculpture

Γλυπτική - Ξύλο, 7,9x7,5x1,6 in

Ζωγραφική με τίτλο "Decorative pine scu…" από Jozef Sedmak, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ξύλο
Decorative pine sculpture - Stegosaurs - Ζωγραφική, 35,4x19,7x19,7 in ©2016 από Jozef Sedmak - Abstract, abstract-570, Φύση, pine, root, sculpture, wood, nature, natural, interior, decoration, modern, shape, original, organic, stegosaurs

Jozef Sedmak

1.610,96 $
Decorative pine sculpture - Stegosaurs

Ξύλο στο Ξύλο, 35,4x19,7 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
Γλυπτική με τίτλο "Sculpture en bois" από albinabarros89, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ακρυλικό
Sculpture en bois - Γλυπτική, 39,4x6,3x2,8 in ©2010 από albinabarros89 - Outsider Art, outsider-art-1044, Αφηρημένη

albinabarros89

6.213,89 $
Sculpture en bois

Γλυπτική - Ακρυλικό, 39,4x6,3x2,8 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
Γλυπτική με τίτλο "Dependency Sculpture" από Jozef Sedmak, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ξύλο
Dependency Sculpture - Γλυπτική, 47,2x11x7,9 in ©2021 από Jozef Sedmak - Conceptual Art, conceptual-art-579, Φύση, heart, wood, structure, sculpture, dependency, depandance, love, hanging, wall, design, hook, rope, driftwood, concept

Jozef Sedmak

2.839,05 $
Dependency Sculpture

Γλυπτική - Ξύλο, 47,2x11x7,9 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
Γλυπτική με τίτλο "The rocket horse me…" από Mari9art Metal Art Sculpture, Αυθεντικά έργα τέχνης, Μέταλλα
The rocket horse metal sculpture - Γλυπτική, 22,4x27,6x8,7 in ©2019 από Mari9art Metal Art Sculpture - Figurative, figurative-594, Ζώο, animal metal sculpture, horse, horse metal sculpture, horse sculpture, metal art sculpture, metal art work, metal artwork, scrap metal art, steel art, steel sculpture, welding sculpture
The rocket horse metal sculpture

Γλυπτική - Μέταλλα, 22,4x27,6x8,7 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
Γλυπτική με τίτλο "Ceramic hand sculpt…" από Mariia Riznyk, Αυθεντικά έργα τέχνης, Κεραμικά
Ceramic hand sculpture - Γλυπτική, 5,5x3,9x2,4 in ©2021 από Mariia Riznyk - Minimalism, minimalism-606, Γυμνός, hand, ceramic hand, ceramic sculpture, contemporary sculpture, small sculture, handcrafted, body, body sculpture, figure, human, humans body, hsndmade, clay sculpture, art object, ring holder, key holder, home decor, decorative ceramic, anatomy

Mariia Riznyk

250,43 $
Ceramic hand sculpture

Γλυπτική - Κεραμικά, 5,5x3,9x2,4 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
Γλυπτική με τίτλο "Hidden Pangolin Scu…" από Mina Euglena, Αυθεντικά έργα τέχνης, Πολυμερές πηλό
Hidden Pangolin Sculpture - Γλυπτική, 5,9x5,9x3,9 in ©2021 από Mina Euglena - Pop Art, pop-art-615, Ζώο, pangolin, animal trade, sculpture, First work, animal welfare, packaging, upcycling, recycling, bad reputation, Chinese medicine, corona virus, corona, animal market, nature, animals, polymer clay, clay, table decoration

Mina Euglena

152,91 $
128,83 $
Hidden Pangolin Sculpture

Γλυπτική - Πολυμερές πηλό, 5,9x5,9x3,9 in

Γλυπτική με τίτλο "Sculpture zen !!!" από Ker, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ρητίνη
Sculpture zen !!! - Γλυπτική, 23,6x23,6x7,9 in ©2021 από Ker - Conceptual Art, conceptual-art-579, Χρώμα, Zen, sculpture Zen, couleurs zen

Ker

3.957,57 $
Sculpture zen !!!

Γλυπτική - Ρητίνη, 23,6x23,6x7,9 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
Ζωγραφική με τίτλο "Sculpture: klimt BB" από 2mé / Blondeau, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ακρυλικό
Sculpture: klimt BB - Ζωγραφική, 19,7x15,8x0,6 in ©2021 από 2mé / Blondeau - Street Art, street-art-624, Pop Πολιτισμός, klimt, art, peinture, sculpture

2mé / Blondeau

Κατόπιν αίτησης
Sculpture: klimt BB

Ακρυλικό στο Ξύλο, 19,7x15,8 in

Γλυπτική με τίτλο "Sculpture METAMORPH…" από Béatrice Choury, Αυθεντικά έργα τέχνης, Μέταλλα
Sculpture METAMORPHOSE - Γλυπτική, 22,2x15,8x3,5 in ©2020 από Béatrice Choury - Abstract, abstract-570, Αφηρημένη, Sculpturemétal, Sculptureacier, Sculpturecontemporaine, Art brut, Sculptureboismétal, sculpture art metal, sculpture art acier, sculpture métal patiné, sculpture métal & bois
Sculpture METAMORPHOSE

Γλυπτική - Μέταλλα, 22,2x15,8x3,5 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
Γλυπτική με τίτλο "Sculpture rouge" από Nicolas Delage, Αυθεντικά έργα τέχνης, Από ανοξείδωτο χάλυβα
Sculpture rouge - Γλυπτική, 31,9x15,8x18,1 in ©2021 από Nicolas Delage - Abstract, abstract-570, Αφηρημένη, rouge

Nicolas Delage

3.177,38 $
Sculpture rouge

Γλυπτική - Από ανοξείδωτο χάλυβα, 31,9x15,8x18,1 in

Γλυπτική με τίτλο "Acacia root sculptu…" από Jozef Sedmak, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ξύλο
Acacia root sculpture Sculpture - Γλυπτική, 59,1x38,2x18,5 in ©2019 από Jozef Sedmak - Abstract, abstract-570, Αφηρημένη, acacia, wood, sculpture, interior, root, decoration, design, structure, shape, organic, nature, natural

Jozef Sedmak

3.441,05 $
Acacia root sculpture Sculpture

Γλυπτική - Ξύλο, 59,1x38,2x18,5 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
Γλυπτική με τίτλο "Sculptures" από Bois D'Art, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ξύλο
Sculptures - Γλυπτική, 17,7x13,4x0,4 in ©2021 από Bois D'Art -

Bois D'Art

Κατόπιν αίτησης
Sculptures

Γλυπτική - Ξύλο, 17,7x13,4x0,4 in

Γλυπτική με τίτλο ""Unity" Contemporar…" από Veaceslav Jiglitski, Αυθεντικά έργα τέχνης, Μπρούντζος
"Unity" Contemporary Bronze Sculpture - Γλυπτική, 11,4x7,5x4,8 in ©2018 από Veaceslav Jiglitski - Abstract, abstract-570, Γυμνός, nude, unity, love, sculpture, abstract, woman and man, contemporary, figure, bronze
"Unity" Contemporary Bronze Sculpture

Γλυπτική - Μπρούντζος, 11,4x7,5x4,8 in

Ζωγραφική με τίτλο "Sculpture" από Frédérique Rouquette, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ακρυλικό Τοποθετήθηκε στο Ποτήρι
Sculpture - Ζωγραφική, 21,7x15,8x0,4 in ©2020 από Frédérique Rouquette - Figurative, figurative-594, jardin, lumière, couleur, feuillages, vie, silence, présence
Sculpture

Ακρυλικό στο Χαρτί, 21,7x15,8 in

Διαθέσιμη Εκτύπωση
Γλυπτική με τίτλο "Sculpture de David" από Modernart, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ακρυλικό
Sculpture de David - Γλυπτική, 16,9x9,5x9,5 in ©2021 από Modernart - Εικόνισμα, David, Statue de david, Buste de David, Sculpture david, Sculpture de david, Statue moderne, Sculpture moderne, Art moderne

Modernart

1.513,44 $
911,43 $
Sculpture de David

Γλυπτική - Ακρυλικό, 16,9x9,5x9,5 in

Γλυπτική με τίτλο "Sculpture Océan" από Vicky Vanlerberghe, Αυθεντικά έργα τέχνης, Σμάλτο
Sculpture Océan - Γλυπτική, 15,8x5,9x3,9 in ©2019 από Vicky Vanlerberghe - Abstract, abstract-570, émail sur cuivre, émaux, ocean, bleu, enamel
Sculpture Océan

Γλυπτική - Σμάλτο, 15,8x5,9x3,9 in

Γλυπτική με τίτλο "Contemporary Bronze…" από Veaceslav Jiglitski, Αυθεντικά έργα τέχνης, Μπρούντζος
Contemporary Bronze Body Sculpture - Γλυπτική, 8,3x9x4,5 in ©2018 από Veaceslav Jiglitski - Figurative, figurative-594, Θηλυκός, Bronze sculpture, figurative, nude, woman, fine art, contemporary, art
Contemporary Bronze Body Sculpture

Γλυπτική - Μπρούντζος, 8,3x9x4,5 in

Artmajeur

Λάβετε το ενημερωτικό μας δελτίο για λάτρεις της τέχνης και συλλέκτες