Κολάζ /

Εμφανίζονται αποτελέσματα 73 να 108 για 18.609 Προκαθορισμένο | Πιο πρόσφατα

page-loading
11,8x8,3 in ©2011 από Luc PIERRE
©2011 Luc PIERRE
SHORT STORY 53 - Κολάζ, 11,8x8,3 in ©2011 από Luc PIERRE - Abstract, abstract-570, Αφηρημένη τέχνη, abstract, lucpierre, lucampierre, oilpastel, drawing, collage, paper, papier, acrylic, spraypaint
166 $
SHORT STORY 53
Κολάζ στο Χαρτί (11,8x8,3 in)
 
39,4x27,6 in ©2019 από Yanle
©2019 Yanle
Street vandale - Κολάζ, 39,4x27,6 in ©2019 από Yanle - Street Art, street-art-624, Αρχιτεκτονική
Street vandale
Κολάζ στο Ξύλο (39,4x27,6 in) Διαθέσιμη Εκτύπωση
 
22,8x28,7x1,6 in ©1990 από christiane seguin
©1990 christiane seguin
Etais - Κολάζ, 22,8x28,7x1,6 in ©1990 από christiane seguin - Abstract, abstract-570, Γεωμετρικός, collages, pigments, géométrie
776 $
Etais
Κολάζ στο Χαρτί (22,8x28,7 in)
 
6,7x9,7x1,2 in ©2019 από Maurizio Capisani
©2019 Maurizio Capisani
Gossip - Κολάζ, 6,7x9,7x1,2 in ©2019 από Maurizio Capisani - Pop Art, pop-art-615, Διασημότητα, Shirley MacLaine, popart
Gossip
Κολάζ στο Ξύλο (6,7x9,7 in)
 
7,1x5,1x0,2 in ©2020 από Marie Bazin
©2020 Marie Bazin
UN MONDE À L'ENVERS - Κολάζ, 7,1x5,1x0,2 in ©2020 από Marie Bazin - Surrealism, surrealism-627, collage, petit format, bazin, collage bazin
33 $
UN MONDE À L'ENVERS
Κολάζ στο Χαρτί (7,1x5,1 in) Διαθέσιμη Εκτύπωση
 
©2019 από AnNaRtCoRe
©2019 AnNaRtCoRe
Stop - Κολάζ ©2019 από AnNaRtCoRe - Street Art, street-art-624
Stop
Κολάζ στο Καμβάς Διαθέσιμες άδειες χρήσης
 
24x19,3 in ©2019 από Jean-Jacques Venturini
©2019 Jean-Jacques Venturini
John Lennon paper - Κολάζ, 24x19,3 in ©2019 από Jean-Jacques Venturini - Figurative, figurative-594
Κατόπιν αίτησης
John Lennon paper
Κολάζ στο Ξύλο (24x19,3 in) Διαθέσιμη Εκτύπωση
 
11,7x8,4 in ©2019 από Pavel Kuragin
©2019 Pavel Kuragin
Corporate leadership - Κολάζ, 11,7x8,4 in ©2019 από Pavel Kuragin - Naive Art, naive-art-948, Επιχείρηση, Γελοιογραφία, Άνθρωποι, business
42 $
Corporate leadership
Κολάζ στο Χαρτί (11,7x8,4 in) Διαθέσιμη Εκτύπωση
 
13,4x13,4 in ©2018 από Stefan Fransson
©2018 Stefan Fransson
Sunny Path - Κολάζ, 13,4x13,4 in ©2018 από Stefan Fransson - Abstract, abstract-570, Αφηρημένη τέχνη, parl, trees, pathway, summer
1.702 $
Sunny Path
Κολάζ στο Χαρτί (13,4x13,4 in) Διαθέσιμη Εκτύπωση
 
16,5x11,8 in ©2019 από Luc PIERRE
©2019 Luc PIERRE
PACE - FAIRE LES CENT PAS - Κολάζ, 16,5x11,8 in ©2019 από Luc PIERRE - Abstract, abstract-570, Αφηρημένη τέχνη, Χρώματα, Φως, Ασπρόμαυρο, abstract, lucpierre, lucampierre, collage, oilpastel, acrylic, painting, drawing, paper, papier
Πουλήθηκε
PACE - FAIRE LES CENT PAS
Κολάζ στο Χαρτί (16,5x11,8 in)
 
39x39x1,2 in ©2019 από shub
©2019 shub
pixel blues BUG - Κολάζ, 39x39x1,2 in ©2019 από shub - Abstract, abstract-570, Χρώματα
Κατόπιν αίτησης
pixel blues BUG
Κολάζ στο Ξύλο (39x39 in) Διαθέσιμη Εκτύπωση
 
15,8x15,8 in ©2019 από Monique Chef
©2019 Monique Chef
Arbre sur fond noir - Κολάζ, 15,8x15,8 in ©2019 από Monique Chef - Δέντρο
133 $
Arbre sur fond noir
Κολάζ στο Χαρτί (15,8x15,8 in) Διαθέσιμη Εκτύπωση
 
9,5x7,1 in ©2019 από Christelle Frobert
©2019 Christelle Frobert
"Backstage" - Κολάζ, 9,5x7,1 in ©2019 από Christelle Frobert - Outsider Art, outsider-art-1044
Πουλήθηκε
"Backstage"
Κολάζ στο Χαρτί (9,5x7,1 in)
 
39,4x39,4x1,2 in ©2019 από shub
©2019 shub
Pixel blues Origine - Κολάζ, 39,4x39,4x1,2 in ©2019 από shub - Abstract, abstract-570, Διάστημα
Κατόπιν αίτησης
Pixel blues Origine
Κολάζ στο Ξύλο (39,4x39,4 in) Διαθέσιμη Εκτύπωση
 
55,1x39,4 in ©2019 από Alessandro La Civita
©2019 Alessandro La Civita
#6 - Κολάζ, 55,1x39,4 in ©2019 από Alessandro La Civita - Street Art, street-art-624
#6
Κολάζ στο Χαρτί (55,1x39,4 in)
 
8,1x5,3 in ©2019 από Alexandr Tuev
©2019 Alexandr Tuev
Cutphoto - Κολάζ, 8,1x5,3 in ©2019 από Alexandr Tuev - Abstract, abstract-570, Αφηρημένη τέχνη, collage, frame, abstract
Κατόπιν αίτησης
Cutphoto
Κολάζ στο Χαρτί (8,1x5,3 in) Διαθέσιμη Εκτύπωση
 
27,6x39,4x0,1 in ©2019 από Olya Kartavaya
©2019 Olya Kartavaya
Textural natural abstractions / Free Shipping - Κολάζ, 27,6x39,4x0,1 in ©2019 από Olya Kartavaya - Abstract, abstract-570, Παραλία, Φύση, nature, collage, dijital, dijital nature, dark
322 $
Textural natural abstractions / Free Shipping
Κολάζ στο Χαρτί (27,6x39,4 in) Διαθέσιμη Εκτύπωση
 
8,3x11,7 in ©2017 από Ivan Zucconelli
©2017 Ivan Zucconelli
Paper on paper - Κολάζ, 8,3x11,7 in ©2017 από Ivan Zucconelli - Illustration, illustration-600
Paper on paper
Κολάζ στο Χαρτί (8,3x11,7 in)
 
11,8x13,8 in ©2019 από CLAUDINE BELLOC
©2019 CLAUDINE BELLOC
20191105_27 - Κολάζ, 11,8x13,8 in ©2019 από CLAUDINE BELLOC - Abstract, abstract-570
111 $
20191105 27
Κολάζ στο Καμβάς (11,8x13,8 in) Διαθέσιμη Εκτύπωση
 
18,1x15x0,8 in ©2019 από Maryse KONECKI
©2019 Maryse KONECKI
les Cousins - Κολάζ, 18,1x15x0,8 in ©2019 από Maryse KONECKI - Figurative, figurative-594, Παιδιά, Οικογένεια, Φύση
les Cousins
Κολάζ στο Καμβάς (18,1x15 in)
 
11,7x8,3x0,2 in ©2019 από Nelly Sanchez
©2019 Nelly Sanchez
Mélusine, la beauté - Κολάζ, 11,7x8,3x0,2 in ©2019 από Nelly Sanchez - Illustration, illustration-600, Κλασική μυθολογία, Mélusine, beauté, collage, Nelly Sanchez, Dordogne, amour
55 $
Mélusine, la beauté
Κολάζ στο Χαρτί (11,7x8,3 in) Διαθέσιμη Εκτύπωση
 
7,8x8 in © από Jin Sugahara
© Jin Sugahara
Passion - Κολάζ, 7,8x8 in ©2019 από Jin Sugahara - Abstract, abstract-570, Αφηρημένη τέχνη, collage, papier colle
Passion
Κολάζ στο Χαρτί (7,8x8 in)
 
6,7x9,7x1,2 in ©2019 από Maurizio Capisani
©2019 Maurizio Capisani
Here is Marilyn - Κολάζ, 6,7x9,7x1,2 in ©2019 από Maurizio Capisani - Pop Art, pop-art-615, Διασημότητα, Marilyn Monroe, Manga
Κατόπιν αίτησης
Here is Marilyn
Κολάζ στο Ξύλο (6,7x9,7 in) Διαθέσιμη Εκτύπωση
 
39,4x31,9x2 in ©2019 από Isabelle Vernet
©2019 Isabelle Vernet
Vénus papillon - Κολάζ, 39,4x31,9x2 in ©2019 από Isabelle Vernet - Pop Art, pop-art-615, Αγάπη / ερωτευμένους, Ζώα, Σώμα, Γυναίκες, Τυπογραφία, vénus, poésie, alfred de musset, boticcelli, butterfly, coeur, couleurs, street art, art contemporain, isabelle vernet, collage, art cinétique, cinétique
Κατόπιν αίτησης
Vénus papillon
Κολάζ στο Καμβάς (39,4x31,9 in) Διαθέσιμη Εκτύπωση
 
©2019 από Dodi Ballada
©2019 Dodi Ballada
great abundance - Κολάζ ©2019 από Dodi Ballada - Γυναίκες, women portrait, #dodiballadaart, collages, Dodi Ballada, nude
Πουλήθηκε
great abundance
Κολάζ Διαθέσιμη Εκτύπωση
 
11,7x8,3x0,2 in ©2020 από Nelly Sanchez
©2020 Nelly Sanchez
Couverture - Κολάζ, 11,7x8,3x0,2 in ©2020 από Nelly Sanchez - Illustration, illustration-600, Κλασική μυθολογία, Mélusine, collage, Nelly Sanchez, Dordogne, couverture, légende
Κατόπιν αίτησης
Couverture
Κολάζ στο Χαρτί (11,7x8,3 in) Διαθέσιμη Εκτύπωση
 
19,7x15,8 in ©2020 από Nadine HIVER
©2020 Nadine HIVER
Afyren, une chimie verte - Κολάζ, 19,7x15,8 in ©2020 από Nadine HIVER - Afyren, recherche, chimie, écologie
Κατόπιν αίτησης
Afyren, une chimie verte
Κολάζ στο Χαρτί (19,7x15,8 in)
 
©2019 από Dodi Ballada
©2019 Dodi Ballada
Japanese waves - Κολάζ ©2019 από Dodi Ballada - Abstract, abstract-570, Αφηρημένη τέχνη, Γυναίκες, Dodi Ballada, #dodiballadaart, women portrait, Abstract Art, Original Acrylic Portrait, original abstract, modern abstract, modern art
Πουλήθηκε
Japanese waves
Κολάζ στο Καμβάς Διαθέσιμη Εκτύπωση
 
7,1x7,1x0,6 in ©9 από Efthymia Konstantoula
©9 Efthymia Konstantoula
8 - Κολάζ, 7,1x7,1x0,6 in ©9 από Efthymia Konstantoula - Spiritual Art, spiritual-art-1040, Θρησκεία
55 $
8
Κολάζ στο Ξύλο (7,1x7,1 in) Διαθέσιμες άδειες χρήσης
 
11,8x15 in ©2019 από Erik Brede Photography
©2019 Erik Brede Photography
The Gunner Part 2 - Small - Κολάζ, 11,8x15 in ©2019 από Erik Brede Photography - Pop Art, pop-art-615, Κόμικς, φανταστικός, γοτθικός, Γυμνός, Γυναίκες, female, pop, popart, pop art, woman, girl, nude, naked, semi-nude, semi nude, erotic, gun, weapon, comics
277 $   110 $
The Gunner Part 2 - Small
Κολάζ στο Χαρτί (11,8x15 in)
 
21,7x21,7x2 in ©2018 από Maurizio Capisani
©2018 Maurizio Capisani
Il Papa e la bambina - Κολάζ, 21,7x21,7x2 in ©2018 από Maurizio Capisani - Figurative, figurative-594, Θρησκεία, Papa, Pope
Κατόπιν αίτησης
Il Papa e la bambina
Κολάζ στο Ξύλο (21,7x21,7 in) Διαθέσιμη Εκτύπωση
 
18,1x15x0,8 in ©2019 από Maryse KONECKI
©2019 Maryse KONECKI
Anes dans le pré - Κολάζ, 18,1x15x0,8 in ©2019 από Maryse KONECKI - Figurative, figurative-594, Ζώα
Κατόπιν αίτησης
Anes dans le pré
Κολάζ στο Καμβάς (18,1x15 in) Διαθέσιμες άδειες χρήσης
 
4,7x4,7x0,4 in ©2019 από Richart
©2019 Richart
lettre d'ange 9 - Κολάζ, 4,7x4,7x0,4 in ©2019 από Richart - Abstract, abstract-570, Αφηρημένη τέχνη, richart, richart.art, assemblage, collage, contemporary art, contemporary
Κατόπιν αίτησης
lettre d'ange 9
Κολάζ στο Χαρτί (4,7x4,7 in)
 
©2019 από Humancorpse
©2019 Humancorpse
HC 007 - Κολάζ ©2019 από Humancorpse - Surrealism, surrealism-627, Dark-Fantasy, Μουσική
50 $
HC 007
Κολάζ στο Χαρτί Διαθέσιμες άδειες χρήσης
 
15,8x11,8 in ©2019 από Luc PIERRE
©2019 Luc PIERRE
GIVEN THAT - Κολάζ, 15,8x11,8 in ©2019 από Luc PIERRE - Abstract, abstract-570, Αφηρημένη τέχνη, Χρώματα, Φως, Ασπρόμαυρο, abstract, lucpierre, lucampierre, acrylic, painting, collage, paper, papier, bleu, red
222 $
GIVEN THAT
Κολάζ στο Χαρτί (15,8x11,8 in)
 
9,5x7,1x1,6 in ©2019 από Marie Bazin
©2019 Marie Bazin
J'OUBLIE TOUT ! - Κολάζ, 9,5x7,1x1,6 in ©2019 από Marie Bazin - Surrealism, surrealism-627, φανταστικός, collage, Bazin, cerveau, humour, humour noir
111 $
J'OUBLIE TOUT !
Κολάζ στο Χαρτί (9,5x7,1 in) Διαθέσιμη Εκτύπωση
 
Εμφανίζονται αποτελέσματα 73 να 108 για 18.609