Περιοδικό

Συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές για την αγορά τέχνης σε απευθείας σύνδεση με στυλ!

Artistic References in Popular TV Shows

Let's come back together on the most interesting allusions to the world of art in our favorite series. If you are an art and entertainment lover, this article is for you!

15 Ιαν 2021 - 12 λεπτά ανάγνωση
Emerging Artist: 4 Tips to Boost your Online Art Sales

In this delicate pandemic period, the traditional ways of artistic promotion (galleries exhibitions, art fairs, artshows) are no longer efficient enough to allow young creators to find their public and stand out from the crowd.

8 Ιαν 2021 - 8 λεπτά ανάγνωση
Top 10 of the World's Scariest Paintings

Because Halloween is coming, we would like to introduce you to 10 artists who have transcended the history of art with dark, oppressive or dramatic artworks that you certainly wouldn't want to hang above your bed.

19 Οκτ 2020 - 6 λεπτά ανάγνωση

Artmajeur

Λάβετε το ενημερωτικό μας δελτίο για λάτρεις της τέχνης και συλλέκτες