Περιοδικό

Συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές για την αγορά τέχνης σε απευθείας σύνδεση με στυλ!

All the Tips to take care of your Art Collection

Whether you choose to buy art as an investment or to satisfy your aesthetic quest, it's important to take special care in the conservation of your artworks to avoid damage due to time or irreversible mistakes. Today, we give you some essential tips to cherish your precious art collection.

23 Απρ 2021 - 6 λεπτά ανάγνωση
All you need to know about NFTs

If you're here, it's probably because, like us, you're very intrigued by these stories of NFT, crypto-art and blockchain. These complicated terms are full of wealth and curiosities, so don't panic: we'll explain.

16 Απρ 2021 - 7 λεπτά ανάγνωση

Artmajeur

Λάβετε το ενημερωτικό μας δελτίο για λάτρεις της τέχνης και συλλέκτες