Back to top
 

Ans Duin


Follow Contact
Painting, Design 83 Followers Member since 2018
Netherlands
80x120x3 cm ©2018 by Ans Duin
©2018 Ans Duin
amsterdam-cafe-hoppe- - Painting, 80x120x3 cm ©2018 by Ans Duin - Expressionism, Contemporary painting, Impressionism, Modernism, Pop Art, Canvas, Culture, Food & Drink, Colors, Cityscape, painting, schilderij, cities, Amsterdam, Holland, centre, fluoride, acrylic, ans duin
Ans Duin ~ amsterdam-cafe-hoppe-
Painting ~ 70
80x80x2 cm ©2016 by Ans Duin
©2016 Ans Duin
Amsterdam, het Damrak. (giglee) - Design, 80x80x2 cm ©2016 by Ans Duin - Expressionism, Contemporary painting, Modernism, Canvas, Architecture, Cities, Amsterdam
Ans Duin ~ Amsterdam, het Damrak. (giglee)
Design ~ 69
60x140x3 cm ©2017 by Ans Duin
©2017 Ans Duin
amsterdam-o-z-achterburgwal- - Painting, 60x140x3 cm ©2017 by Ans Duin - Expressionism, Contemporary painting, Impressionism, Pop Art, Canvas, Architecture, Colors, Landscape, Cityscape, painting, schilderij, acrylic, ans duin, kleurig, colourful, city, Amsterdam, centre, canals of Amsterdam, water
Ans Duin ~ amsterdam-o-z-achterburgwal-
Painting ~ 68
70x100x3 cm ©2018 by Ans Duin
©2018 Ans Duin
amsterdam-stromarkt- - Painting, 70x100x3 cm ©2018 by Ans Duin - Expressionism, Contemporary painting, Impressionism, Modernism, Canvas, Colors, Landscape, Cityscape, Cities, painting, schilderij, centre, Amsterdam, old, houses, church, ans duin, fluoride
Ans Duin ~ amsterdam-stromarkt-
Painting ~ 67
60x160x3 cm ©2018 by Ans Duin
©2018 Ans Duin
Skyline New York. - Painting, 60x160x3 cm ©2018 by Ans Duin - Abstract Expressionism, Expressionism, Contemporary painting, Impressionism, Canvas, Architecture, Landscape, Cityscape, Cities, Water, painting, schilderij, ans duin, cities, New York, colourful
Ans Duin ~ Skyline New York.
Painting ~ 66
80x120x3 cm ©2017 by Ans Duin
©2017 Ans Duin
New York ,Manhattan in fluor! - Painting, 80x120x3 cm ©2017 by Ans Duin - Expressionism, Contemporary painting, Modernism, Canvas, Abstract Art, Colors, Landscape, Cityscape, Cities, Painting, schilderij, New York, Manhattan, expressionism, colourful, ans duin
Ans Duin ~ New York ,Manhattan in fluor!
Painting ~ 65
60x160x3 cm ©2017 by Ans Duin
©2017 Ans Duin
bright-side-of-life- - Painting, 60x160x3 cm ©2017 by Ans Duin - Impressionism, Canvas, Landscape, schilderij, painting, landschap, landscape, blue, blauw, velden, bloemen, kleurrijk, ans duin
Ans Duin ~ bright-side-of-life-
Painting ~ 64
120x100x2 cm ©2014 by Ans Duin
©2014 Ans Duin
Flower Power. - Painting, 120x100x2 cm ©2014 by Ans Duin - Abstract Art, Expressionism, Contemporary painting, Modernism, Canvas, Flower, Landscape, landschap, bloemen, pasteus, giethars, ansduin, rood
Collect this art!
$1,131.51   $562.91
Ans Duin ~ Flower Power.
Painting ~ 63
70x100x2 cm ©2014 by Ans Duin
©2014 Ans Duin
Weg naar het licht. - Painting, 70x100x2 cm ©2014 by Ans Duin - Contemporary painting, Impressionism, Canvas, Landscape, Nature, spiritueel, landschap, bomen, einder
Collect this art!
$398.02   $284.30
Ans Duin ~ Weg naar het licht.
Painting ~ 62
80x140x3 cm ©2018 by Ans Duin
©2018 Ans Duin
field-with-lupines- - Painting, 80x140x3 cm ©2018 by Ans Duin - Expressionism, Contemporary painting, Modernism, Canvas, Flower, Colors, Landscape, Nature
Ans Duin ~ field-with-lupines-
Painting ~ 61
80x120x3 cm ©2018 by Ans Duin
©2018 Ans Duin
fields-of-purple. - Painting, 80x120x3 cm ©2018 by Ans Duin - Expressionism, Impressionism, Environmental Art, Modernism, Canvas, Flower, Colors, Landscape, Nature, schilderij, painting, colourful, kleurrijk, paars, purple, lilac, white, blue, blauw, green, groen, ans duin, impressionism
Ans Duin ~ fields-of-purple.
Painting ~ 60
80x140x3 cm ©2018 by Ans Duin
©2018 Ans Duin
let-your-love-flow. - Painting, 80x140x3 cm ©2018 by Ans Duin - Expressionism, Contemporary painting, Impressionism, Environmental Art, Modernism, Canvas, Flower, Interiors, Colors, Landscape, Nature, schilderij, painting, ans duin, landschap, landscape, kleurig, colourful, red, blue, white, green, groen, blauw, wit, rood, purple
Ans Duin ~ let-your-love-flow.
Painting ~ 59
80x120x3 cm ©2018 by Ans Duin
©2018 Ans Duin
my-secret-garden - Painting, 80x120x3 cm ©2018 by Ans Duin - Expressionism, Contemporary painting, Impressionism, Environmental Art, Canvas, Flower, Colors, Landscape, Nature, schilderij, painting, landscahp, landscape, colourful, kleurrijk, ans duin, paars, purple, groen, green, rood, red, geel, yellow, white, wit.
Ans Duin ~ my-secret-garden
Painting ~ 58
80x120x3 cm ©2017 by Ans Duin
©2017 Ans Duin
dancing-in-the-wind - Painting, 80x120x3 cm ©2017 by Ans Duin - Expressionism, Contemporary painting, Canvas, Landscape, Nature, schilderij, painting, natuur, bloemen, landschap, kleurrijk, groen, geel, blauw, rood, ans duin
Ans Duin ~ dancing-in-the-wind
Painting ~ 57
80x120x3 cm ©2018 by Ans Duin
©2018 Ans Duin
living-in-a-world-of-peace - Painting, 80x120x3 cm ©2018 by Ans Duin - Expressionism, Contemporary painting, Impressionism, Modernism, Folk, Canvas, Flower, Landscape, Nature, schilderij, painting, landschap, landscape, bloemen, flowers, ansduin, groen, green, rood, red, paars, purple, geel, yellow
Ans Duin ~ living-in-a-world-of-peace
Painting ~ 56
80x120x3 cm ©2017 by Ans Duin
©2017 Ans Duin
summerfeeling - Painting, 80x120x3 cm ©2017 by Ans Duin - Expressionism, Contemporary painting, Impressionism, Canvas, Flower, Colors, Landscape, Nature, schilderij, painting, landschap, landscape, bloemen, flowers, ansduin, groen, green, geel, yellow, rose, pink
Ans Duin ~ summerfeeling
Painting ~ 55
80x120x2 cm ©2015 by Ans Duin
©2015 Ans Duin
Bootjes in de avondschemering. - Painting, 80x120x2 cm ©2015 by Ans Duin - Expressionism, Contemporary painting, Impressionism, Modernism, Canvas, Boat, Landscape, Nature, Seascape, boot, zee, zeegezicht, landschap, water, golven, zon, lucht, wolken, geel, oranje, rood, bruin, ans duin.
Ans Duin ~ Bootjes in de avondschemering.
Painting ~ 54
60x140x3 cm ©2015 by Ans Duin
©2015 Ans Duin
Coloured wood. - Painting, 60x140x3 cm ©2015 by Ans Duin - Abstract Expressionism, Conceptual Art, Concrete Art, Expressionism, Contemporary painting, Canvas, Tree, Landscape, bomen, trees, woud, forest, colours, red, rood, purple, paars
Collect this art!
$790.35   $449.19
Ans Duin ~ Coloured wood.
Painting ~ 53
60x60x2 cm ©2015 by Ans Duin
©2015 Ans Duin
Endless landscape in purple. - Painting, 60x60x2 cm ©2015 by Ans Duin - Conceptual Art, Expressionism, Contemporary painting, Impressionism, Modernism, Canvas, Farm, Colors, Rural life, Landscape, Nature, kleurrijk, colourfull, landscape, landschap, boerderij, farm, purple, paars, red, rood, groen
Ans Duin ~ Endless landscape in purple.
Painting ~ 52
90x90x3 cm ©2015 by Ans Duin
©2015 Ans Duin
Herfstbos - Autumn. - Painting, 90x90x3 cm ©2015 by Ans Duin - Conceptual Art, Concrete Art, Expressionism, Contemporary painting, Impressionism, Canvas, Tree, Landscape, landschap, sfeervol, bomen, bos, woud, herfst, winter, forest, landscape, ansduin
Ans Duin ~ Herfstbos - Autumn.
Painting ~ 51
90x90x3 cm ©2015 by Ans Duin
©2015 Ans Duin
Bos einde van de dag, avondlicht. - Painting, 90x90x3 cm ©2015 by Ans Duin - Conceptual Art, Concrete Art, Expressionism, Contemporary painting, Impressionism, Canvas, Tree, Colors, Landscape, Nature, Natuur, kunst, bomen, bos, warmte, oranje, bruin, geel, avond, einde dag, zonlicht
Ans Duin ~ Bos einde van de dag, avondlicht.
Painting ~ 50
60x60x3 cm ©2015 by Ans Duin
©2015 Ans Duin
Endless landscape in red. - Painting, 60x60x3 cm ©2015 by Ans Duin - Expressionism, Contemporary painting, Land Art, Canvas, Rural life, Landscape, Nature, landschap, lanndscape, nature, natuur, red, rood, green, groen, farm
Ans Duin ~ Endless landscape in red.
Painting ~ 49
40x80x2 cm ©2018 by Ans Duin
©2018 Ans Duin
Purple sunset. - Painting, 40x80x2 cm ©2018 by Ans Duin - Expressionism, Contemporary painting, Impressionism, Land Art, Canvas, Mountainscape, Flower, Tree, Landscape, Nature, landscape, landschap, purple, paars, geel, yellow, wit, white, ansduin, tree, boom. flowers
Ans Duin ~ Purple sunset.
Painting ~ 48
90x90x3 cm ©2017 by Ans Duin
©2017 Ans Duin
Waving reed (wuivend riet) - Painting, 90x90x3 cm ©2017 by Ans Duin - Expressionism, Contemporary painting, Impressionism, Canvas, Rural life, Nature, Landscape, landelijk, ansduin, blauw, groen, blue, green.
Ans Duin ~ Waving reed (wuivend riet)
Painting ~ 47
80x70x3 cm ©2015 by Ans Duin
©2015 Ans Duin
Landscape Hoge Veluwe / Nature. - Painting, 80x70x3 cm ©2015 by Ans Duin - Contemporary painting, Impressionism, Canvas, Tree, Rural life, Nature, Nature, natuur, bomen, landschap, ansduin, olieverf, oil, groen, green
Collect this art!
$1,017.79   $676.63
Ans Duin ~ Landscape Hoge Veluwe / Nature.
Painting ~ 46
100x100x3 cm ©2016 by Ans Duin
©2016 Ans Duin
Like a butterfly. - Painting, 100x100x3 cm ©2016 by Ans Duin - Expressionism, Contemporary painting, Environmental Art, Canvas, Abstract Art, Flower, Nature, bloemen, flowers, red, rood, abstract, ansduin, butterfly
Ans Duin ~ Like a butterfly.
Painting ~ 45
90x90x3 cm ©2016 by Ans Duin
©2016 Ans Duin
Flowers in red and black - Painting, 90x90x3 cm ©2016 by Ans Duin - Abstract Art, Expressionism, Contemporary painting, Environmental Art, Modernism, Canvas, Flower, Botanic, Colors, Flowers, red, black, white, ansduin, abstracted
Ans Duin ~ Flowers in red and black
Painting ~ 44
60x60x3 cm ©2017 by Ans Duin
©2017 Ans Duin
Light in the forest. - Painting, 60x60x3 cm ©2017 by Ans Duin - Abstract Expressionism, Expressionism, Contemporary painting, Impressionism, Environmental Art, Canvas, Tree, Colors, Rural life, Landscape, Nature, red painting, wood, trees, forest, colourfull, ansduin, flowers, nature
Ans Duin ~ Light in the forest.
Painting ~ 43
30x30x2 cm ©2018 by Ans Duin
©2018 Ans Duin
Autumn - Painting, 30x30x2 cm ©2018 by Ans Duin - Abstract Expressionism, Concrete Art, Expressionism, Contemporary painting, Impressionism, Canvas, Tree, Landscape, bomen, trees, woud, bos, bruin, brown, ansduin, landschap
60x60x3 cm ©2017 by Ans Duin
©2017 Ans Duin
Deep in the forest. - Painting, 60x60x3 cm ©2017 by Ans Duin - Abstract Expressionism, Concrete Art, Expressionism, Contemporary painting, Canvas, Tree, Landscape, Nature, blue painting, wood, forest, trees, flowers, ansduin, nature
Ans Duin ~ Deep in the forest.
Painting ~ 41
60x60x3 cm ©2016 by Ans Duin
©2016 Ans Duin
Blue Forest. - Painting, 60x60x3 cm ©2016 by Ans Duin - Expressionism, Contemporary painting, Impressionism, Environmental Art, Canvas, Tree, Rural life, Landscape, Nature, blue painting, forest, wood, trees, ansduin
Ans Duin ~ Blue Forest.
Painting ~ 40
100x70x3 cm ©2015 by Ans Duin
©2015 Ans Duin
When night is falling - Painting, 100x70x3 cm ©2015 by Ans Duin - Figurative Art, Modernism, Canvas, Tree, Rural life, Landscape, Nature, black and white, landscape, wood, trees, forest, ansduin, black, white, pink, light
Ans Duin ~ When night is falling
Painting ~ 39
90x90x3 cm ©2017 by Ans Duin
©2017 Ans Duin
Curious deer with young. - Painting, 90x90x3 cm ©2017 by Ans Duin - Expressionism, Contemporary painting, Impressionism, Canvas, Animals, Rural life, Landscape, Nature, dieren, animals, deer, young, nature, green, brown, ansduin.
Ans Duin ~ Curious deer with young.
Painting ~ 38
80x80x3 cm ©2017 by Ans Duin
©2017 Ans Duin
Struggle to survive. - Painting, 80x80x3 cm ©2017 by Ans Duin - Expressionism, Contemporary painting, Impressionism, Canvas, Animals, Yacht, Colors, Landscape, Nature, vogel, bird, natuur, nature, brown, white, jacht, food
Ans Duin ~ Struggle to survive.
Painting ~ 37
40x160x2 cm ©2016 by Ans Duin
©2016 Ans Duin
Yellow/white tulips. - Painting, 40x160x2 cm ©2016 by Ans Duin - Abstract Expressionism, Expressionism, Impressionism, Canvas, Flower, Nature, bloem, flowers, tulips, tulpen, ansduin, yellow, white, geel
Ans Duin ~ Yellow/white tulips.
Painting ~ 36
50x120x2 cm ©2018 by Ans Duin
©2018 Ans Duin
Full summer. - Painting, 50x120x2 cm ©2018 by Ans Duin - Expressionism, Impressionism, Canvas, Flower, Farm, Rural life, Landscape, Nature, summer, painting, wheat, ansduin, yellow, brown
Ans Duin ~ Full summer.
Painting ~ 35