Back to top
 

Albert Casals


Follow
7 Following 21 Followers
18,017 views 11 favorited

Contacts

Barcelona, Spain


Send a message

Biography

View full profile

Albert Casals és un artista Barceloní que ha dedicat tota la seva vida a la pintura abstracte i al desenvolupament d'idees alternatives, reflexades en la seva obra. "La meva obra es part de la investigació i el gust per la matèria, entesa com a signe de vida, concebuda segons les meves normes plàstiques desterrant el sentit superflu o literari que distregui l'equilibri final entre idea i obra."


- INVESTIGACIÓN Y EVOLUCIÓN -

Mi obra ha evolucionado como mi firma: A. Soler - Albert Soler Cas...

Member since Jan 21, 2009 ~ Last modification date : Jun 9, 2018

Follow Albert Casals!


albert-casals.com ( Official Website)

Profile link : Artmajeur.com/albertcasals

Create a link to this page:
Copy

Recent activity